Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 1, 2016 

 

2016, artikler i tidsskrift nr. 1

 

Digitalisering af ældre menneskers hverdag – et anliggende for frivillige?
Ditte Stilling Borchorst, Agnete Sillesen, Finn M . Sommer & Simon Heilesen: Digitalisering af ældre menneskers hverdag – et anliggende for frivillige?.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 32 – side 4 – 7

Det er en kompleks og ansvarsfuld opgave at vejlede ældre mennesker i at anvende digitale medier. Hvad indebærer det for frivillige at blive inddraget som vejledere?
201611
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Hvem bestemmer, hvad en gangstav skal bruges til?
Marie Ertner: Hvem bestemmer, hvad en gangstav skal bruges til?
Et etnografisk studie af velfærdsteknologier og deres brugere.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 32 – side 8 – 11

Velfærdsteknologier ses ofte som løsninger på problemer relateret til aldring og ældrepleje. Et ph.d.-studie af design af velfærdsteknologier til såkaldt ’aktive ældre’ viser en anden virkelighed.
201612
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Teknik och demens eller kognitiv svikt – hur går det?.
Louise Nygård: Teknik och demens eller kognitiv svikt – hur går det?.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 32 – side 12 – 15

Teknologi og mennesker indgår i et kompleks samspil, og i udviklingen af ny teknologi bør fokus flyttes fra teknologiens muligheder til menneskers behov.
201613
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Robotten Silbot styrker opmærksomheden hos ældre mennesker.
Karen Johanne Pallesen , Michelle Nielsen, Tine Halsnæs, Ivan Kjær Lauridsen, Albert Gjedde & Birgitte Halle: Robotten Silbot styrker opmærksomheden hos ældre mennesker.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 32 – side 16 – 19

Undersøgelser af et robotstyret, kognitivt træningsforløb med ny, koreansk teknologi ved Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune, viser positive resultater, der kan overføres til deltagernes hverdag.
201614
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

SPIDSEN: Frit valg for alle? Velfærdsteknologiske udfordringer i den kommunale ældrepleje
Michael Pieper:. SPIDSEN: Frit valg for alle? Velfærdsteknologiske udfordringer i den kommunale ældrepleje
Gerontologi – nr. 1 – årgang 32 – side 20 – 21

Velfærdsteknologierne skal understøtte ældre menneskers uafhængighed, men kan ikke implementeres ens på tværs af kommunerne og må tilpasses lokale forhold igennem brugerinvolvering.
201615
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Peer Review Artikel – Virtuel Genoptrænings betydning for motivation og fastholdelse af træning.
Pernille Ravn Jakobsen og Finn Mogensen: Virtuel Genoptrænings betydning for motivation og fastholdelse af træning.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 32 – side 22 – 27

Et studie fra UC SYD om virtuel genoptræning viser, at opfølgning, feedback og følelsen af fremskridt er vigtig for motivationen, som til gengæld kan dale, når systemet ikke længere er i hjemmet.
201616
Click here for abstract in English
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Peer Review Artikel – Et omsorgsfuldt (selv)bedrag? Om brug af robotter der imiterer mennesker i ældreplejen
Nete Schwennesen: Et omsorgsfuldt (selv)bedrag? Om brug af robotter der imiterer mennesker i ældreplejen.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 32 – side 28 – 33

Igennem en analyse af en dokumentarfilm om omsorgsrobotten Alice viser artiklen, hvordan omsorg og teknologi ikke nødvendigvis er modsatrettede størrelser.
201617
Click here for abstract in English
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Peer Review Artikel – Tilfredställelse med kvarboendefrämjande teknik i projektet Bo Vital
Åsa Larsson Ranada: Tilfredställelse med kvarboendefrämjande teknik i projektet Bo Vital
Gerontologi – nr. 1 – årgang 32 – side 34 – 39

For at kunne blive boende i eget hjem (kvarboende) er det vigtigt at, nærmiljøet er afstemt med det ældre menneskes kunnen, og at nærmiljøet er tilgængeligt. Studiet viser, at enkle teknologiske løsninger kan bidrage til tilgængeligheden.
201618
Click here for abstract in English
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Nye teknologier og gamle mennesker
Jette Thuesen og Åse Brandt: Nye teknologier og gamle mennesker
Gerontologi – nr. 1 – årgang 32 – bagsiden

Ny teknologi tages i stigende grad i anvendelse, når ældre mennesker har brug for hjælp i hverdagen, for omsorg eller træning. I dette temanummer sætter vi fokus på ældre mennesker som brugere af teknologi.
201619
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: