Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 2, 2016 

 

2016, artikler i tidsskrift nr. 2

 

Alderismens tidsalder.
Lars Larsen: Alderismens tidsalder.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 32 – side 4 – 7

Alderisme handler om at have negative holdninger til om andre mennesker baseret på deres alder. Ud fra forskning og empiriske eksempler præsenteres og illustreres alderisme som et fænomen med mange facetter.
201621
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

En ny aldring?
Sigvart Tøsse: En ny aldring?
Gerontologi – nr. 2 – årgang 32 – side 8 – 11

Med udgangspunkt i et litteraturstudie af klassiske værker i socialgerontologien viser forfatteren, hvordan alderdommen har ændret sig og er under fortsat forandring.
201622
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Geri-teamet følger op efter akut indlæggelse
Elizabeth Rosted: Geri-teamet følger op efter akut indlæggelse
Gerontologi – nr. 2 – årgang 32 – side 12 – 15

Et ph.d.-studie viser, at opfølgende besøg efter udskrivning fra hospital medvirker til at forebygge genindlæggelser for nogle ældre patienter.
201623
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

SPIDSEN: En verden til forskel
Vibeke Drevsen Bach: SPIDSEN: En verden til forskel
Gerontologi – nr. 2 – årgang 32 – side 16 – 17

Demens har store omkostninger, både menneskeligt og økonomisk. I Spidsen præsenteres et blik på demensområdet, der peger på uudnyttede potentialer og muligheden for menneskelig blomstring.
201624
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

At være gammel og svækket i Japan
Louise Scheel Thomasen: At være gammel og svækket i Japan
Gerontologi – nr. 2 – årgang 32 – side 18 – 19

I et interview med Anne Holm, der gennem mange år har været involveret i udviklingen på ældreområdet i Japan, præsenteres et indblik i situationen for ældre mennesker i landet.
201625
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Hvorfor måle samvær i demensomsorgen – en opgave for omsorgsgivere?
Peer Review Artikel – Hanne Mette Ochsner Ridder: Hvorfor måle samvær i demensomsorgen – en opgave for omsorgsgivere?
Gerontologi – nr. 2 – årgang 32 – side 20 – 25

Samvær og aktivitet er vigtigt for kvaliteten af psykosocial omsorg for mennesker med demens. Spørgsmålet er, om vi kan måle på samvær, og om omsorgsgivere har kompetencerne og rammerne til dette?
201626
Click here for abstract in English
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Ældre mennesker og digitale spil – en diskursanalyse af danske avisartikler
Peer Review Artikel – Sara Mosberg Iversen: Ældre mennesker og digitale spil – en diskursanalyse af danske avisartikler
Gerontologi – nr. 2 – årgang 32 – side 26 – 31

Digitale spil bliver opfattet som et træningsredskab frem for en underholdsningskilde når de relateres til ældre mennesker.
201627
Click here for abstract in English
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Hvad skal du læse?
Aske Juul Lassen & Louise Scheel Thomasen: Hvad skal du læse?
Gerontologi – nr. 2 – årgang 32 – Bagsiden

Velkommen til et nyt nummer af Tidsskriftet Gerontologi. Som noget nyt vil vi som redaktører præsentere tidsskriftet her på bagsiden. Vi er stolte af at kunne præsentere et nummer fyldt med nye, aktuelle indsigter fra forskningen om ældre mennesker, samt skarpe refleksioner over alderdomsforståelser og ældrepleje.
201628
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: