Konference 2015: Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd for syge og svækkede ældre

Program inkl. oplæg fra den 2. november 2015

Mandag d. 2. november 2015

 

09.30 – 10.00   
Velkomst  v. Professor Tine Rostgaard, forkvinde for Dansk Gerontologisk Selskab.

Kulturelt indslag. 
Ea Ørum, Mærk Alderdom

10.00 – 12.00
Perspektiver på samskabelse af fremtidens velfærd for syge og svækkede ældre 
Skal man være rask for at være syg? Om social ulighed i sundhedsydelser og nye krav til klientkompetencer
(Her i en længere udgave (Word))
Katrin Hjort, professor, Syddansk Universitet.

Kunden og de private virksomheder som aktører i ældreplejen 
Tine Rostgaard, professor, Aalborg Universitet.

Familiernes rolle i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre
Tove Lindhardt, forskningsleder, Herlev Hospital.

Vilkår for brugernes deltagelse i udformningen af fremtidens velfærd til syge og svæk­kede ældre
Helle Timm, professor, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet.

Frivillighed som dynamo i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre 
Annemarie Zacho-Broe, sundhedschef, Aarhus kommune og medlem af frivilligrådet.

Frokostpause

Lokale H, mandag fra 13.15 til 14.30:
Symposium. Fremtidens velfærd for svækkede ældre fra etniske minoriteter
Leder af symposium: Konsulent Eva Algreen-Petersen, Københavns Kommune

Et mangfoldighedsplejehjem under udvikling
Konsulent Eva Algreen-Petersen1, forskningslektor Anne Leonora Blaakilde2, direktør Christine E. Swane3.
1 Københavns Kommune, 2 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, 3 Ensomme Gamles Værn.

”Du er en fremmed, for altid en fremmed” – ældre. tyrkiske immigranters fortællinger om tilhørsforhold
Seniorforsker Anika Liversage, SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Fattigdom blandt ældre tyrkiske indvandrere i Danmark
Seniorforsker Vibeke Jakobsen, SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Lokale G, mandag fra 13.15 til 14.30:

Symposium med ph.d.-studerende
Præsentation af igangværende ph.d.-projekter og feedback og diskussion med deltagere og to eksperter indenfor gerontologi professor emerita Marianne Schroll og lektor Bernard Jeune, Dansk Center for Aldringsforskning, SDU.
Leder af symposium: Lektor Charlotte Juul Nilsson, Afd. for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Kommunale kvalitetsstandarder i ældreplejen –mellem politik, organisation og praksis
Ph.d.-studerende Tilde Marie Bertelsen, Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Statskundskab

Ph.d.-projekt: Pårørende til ældre patienter med hoftebrud – en kønnet livsverdensressource i trængte systemer
Ph.d.-studerende Camilla Bernild, Roskilde Universitet og Nordsjællands Hospital.

Lokale F, mandag fra 13.15 til 14.30:

Symposium. Værdighed – en grundværdi i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre
Ledere af symposium: Sygeplejerske, MPH, ph.d., forsknings- og udviklingskonsulent Bente Høy, Via University College, Aarhus og underdirektør Michael Teit Nielsen, Ældre Sagen.

Værdighed – begreb og internationalt perspektiv
Forsknings- og udviklingskonsulent Bente Høy1, underdirektør Michael Teit Nielsen2.
1Via University College, Aarhus, 2Ældre Sagen.

Opretholdelse af værdighed i sårbarhed og svækkelse
Forsknings og udviklingskonsulent Bente Høy1, Britt Lillestø2, Åshild Slettebø3, Berit Sæteren4, Anne Kari
Tolo Heggestad4, Synnøve Caspari4, Trygve Aasgaard4, Vibeke Lohne4, Arne Rehnsfeldt5, Maj-Britt Råholm6, Lillemor Lindwall7, Dagfinn Nåden4.

1 VIA University College, Aarhus, Denmark, 2 University of Nordland, Bodø, Norway, 3 University of Agder, Grimstad, Norway, 4 Oslo & Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norway, 5 Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 6 Sogn and Fjordane University College, Førde, Norway, 7 University of Karlstad, Karlstad, Sweden.

10 elementer for en værdig ældrepleje, DSR, FOA og Ældre Sagen
Underdirektør Michael Teit Nielsen, Ældre Sagen.

Efter kaffebuffet med kage, juice og frugt:

Lokale G, mandag fra 15.15 til 16.30:

Symposium med ph.d.-studerende 
Præsentation af igangværende ph.d.-projekter og feedback og diskussion med deltagere og to eksperter indenfor gerontologi, professor emerita Marianne Schroll og lektor Bernard Jeune, Dansk Center for Aldringsforskning, SDU.
Leder af symposium: Lektor Charlotte Juul Nilsson, Afd. for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Ph.d.-projekt: Problematikker i praksis og videndeling relateret til ældre, undervægt og overgange mellem sektorer
Ph.d.-studerende Line Hesselvig Krogh, Aalborg Universitet, København.

Ph.d.-projekt: Perspektiver på betydningen af socioøkonomisk position gennem livet for fysisk funktionsevne i 50-års alderen
Ph.d.-studerende Gitte Lindved Petersen1+2, professor Erik Lykke Mortensen2+3, lektor Naja Hulvej Rod1, lektor Theis Lange4, lektor Trine Flensborg-Madsen3, lektor Rikke Lund1+2.
1 Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet; 2 Center for Sund Aldring; 3 Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Miljø og Sundhed, Enhed for Medicinsk Psykologi, Københavns Universitet; 4 Institut for Folkesundhedsvidenskab, Biostatistisk Afdeling, Københavns Universitet.

Lokale H, mandag fra 15.15 til 16.30:

Symposium: SMAG, bedre måltider og Appetit på maden
Leder af symposium: Docent Anne Marie Beck, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Professionshøjskolen Metropol.

Smag – Skønne Måltider til Alle Gamle – en Hvidbog/Hvilken viden har vi om ældremad?
Chefkonsulent Pernille Hansted, Madkulturen.

Videnbank for måltider til ældre – inspiration til bedre måltider til ældre på tværs af kommuner
Fuldmægtig Julie Møller1, chefkonsulent Pernille Hansted2, ernæringsfaglig medarbejder Tove Vestergaard3,
1 Sundhedsstyrelsen, Enhed for ældre og demens, 2 Madkulturen, 3Fødevarestyrelsen.

Appetit på maden – en kvalitativ undersøgelse af den kommunale madudbringning til ældre i eget hjem
Sundhedsfaglig konsulent Sidse Vinkler Rasmussen og konsulent, afdeling for hjemmepleje og aktivitet Louise Christine Hansen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Omsorg, Københavns Kommune.

Lokale F, mandag fra 15.15 til 16.30:

Symposium: Pårørendes rolle i pleje og behandling, når mere og mere ansvar herfor udlægges til borgerne selv
Leder af symposium: Lektor Anne Liveng, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC

Børn som pårørende omsorgsgivere for deres ældre forældre: Kontekst og indsats
Ekstern lektor Myra Lewinter, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Voksne børn af forældre, der modtager hjemmehjælp – hjælper de?
Seniorkonsulent Marie Lilja Jensen, Ældre Sagen.

Ægtefælleprojekt: Projekt om demensramte beboere på Betaniahjemmet og deres ægtefæller
Fysioterapeut David Blazek, kontorchef Jette Lynnerup, Betaniahjemmet, Frederiksberg

Lokale F, mandag fra 16.30 – 17.30:

Overrækkelse af Kirsten Avlund Prisen

Symposium Baseret på bogen ’Det aldrende samfund –udfordring eller nye muligheder’
Redaktørerne af den første bog i serien Ældre og Samfund, professor Per H. Jensen og professor Tine Rostgaard, begge fra Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, præsenterer bogen – ’Det aldrende samfund – udfor­dring eller nye muligheder’.

Forskellige forfattere, alle med base på Aalborg Universitet, har bidraget til en større fortælling om aldringspolitik, praksis og metoder.

 

Herefter:  Festmiddag