Konference 2015: Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd for syge og svækkede ældre

Program inkl. oplæg fra den 3. november 2015

Lokale F, tirsdag fra 9.00 til 10.15:

Symposium. Brugerinddragelse – svækkede ældre som medproducenter af velfærd. Hvordan det?
Leder af symposium: Forsker og projektleder Jette Thuesen, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SIF/SDU.

Hvordan involveres ældre med multisygdom i behandlingsbeslutninger i almen praksis?
Ph.d.-studerende Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, forskningsenheden for almen praksis, Københavns Universitet, konsulent ved VIBIS, Videncenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet.

Rehabilitering, borgeren som medskaber af velfærden – og ældreområdets styringsform
Pleje- og Aktivitetschef Tina Solveig Koch, Rudersdal Kommunes Ældreområde.

Inddragelse af brugerne i forskning
Forsker og projektleder Jette Thuesen, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Lokale G, tirsdag fra 9.00 til 10.15:

Frie foredrag: Inddragelse af skrøbelige ældre med kroniske lidelser i overgangen mellem sektorerne
Ordstyrer: Docent Anne Marie Beck, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Professionshøjskolen Metropol.

Inddragelse og støtte til skrøbelige ældre efter tidlig udskrivning ved hjælp af telecare
Seniorforsker, ph.d., sygeplejerske Britta Hørdam, Institut for Statskundskab, Center for Sundhed, Økonomi og Policy, Københavns Universitet.

Hvilken betydning har en telefonisk rådgivning for fremme af mestring hos borgere med KOL?
Lektor og ph.d. Mette Andresen1, lektor og ph.d.-studerende Bettan Bagger1, daglig leder Marianne Neerup2, projektsygeplejerske Annette Hegelund2,
Forskning og Innovation, University College Sjælland, 2 KOL Kompetence Centeret Region Sjælland.

Den ældre patients stemme i patientinddragelsesudvalg – Brugerinddragelse på organisatorisk plan
Chefkonsulent Mirjana Saabye, Ældre Sagen.

Lokale F, tirsdag fra 10.45 til 12.00:

Frie foredrag: Samskabelse omkring ældres sociale liv og sundhed
Leder af symposium: Cand.psyk., projektleder Morten Hedelund, Ensomme Gamles Værn.

Med udgangspunkt i cases vil symposiet anlægge et praktisk perspektiv på, hvordan det kan forløbe, når flere aktører går sammen om at forsøge at skabe fremtidens velfærd til syge, svækkede og socialt sårbare ældre.

Etniske minoritetskvinders selvforståelse i forhold til tilhørsforhold, sundhed og social inklusion
Lektor, ph.d. Birgitte Gade Brander og lektor, ph.d. Irene Michele Nørlund Ernærings- og Sundhedsuddannelsen, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Professionshøjskolen Metropol.

Hvor regnbuen ender – samskabelse omkring et LGBT-profilplejehjem
Henriette Højsteen, forstander, Slottet, Regnbue Profilplejehjem, Københavns Kommune.

Kan kolde hænder skabe varme i ældreplejen?
Konsulenter Marie de Lony, Mette Semey, Kathrin Sørensen, Eva Algreen-Petersen, Kristina Søborg Hansen, Mette Rosengaard og Ferhat Yigen.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, udviklingsstab Lokalområde Amager, Københavns Kommune.

Lokale H, tirsdag fra 10.45 til 12.00:

Symposium: Sociale relationer og aldring – resultater fra befolkningsundersøgelser ved Københavns Universitet
Leder af symposium: Lektor Rikke Lund, Afd. For Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Sociale relationers betydning for fysisk funktionsevne
Lektor Charlotte Juul Nilsson, lektor Rikke Lund, professor Kirsten Avlund†, seniorforsker Mikkel Vass, statistiker Volkert Siersma. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Negative aspekter af sociale relationers betydning for helbred blandt midaldrende
Lektor Rikke Lund, lektor Ulla Christensen, lektor Charlotte Juul Nilsson.
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Lokale G, tirsdag fra 10.45 til 12.00:

Symposium med ph.d.-studerende

Præsentation af igangværende ph.d.-projekter og feedback og diskussion med deltagere og to eksperter indenfor gerontologi, forsker og projektleder Jette Thuesen, Videncenter for Rehabilitering og Palliation SIF/SDU og direktør Christine Swane, Ensomme Gamles Værn.
Leder af symposium: Docent Anne Marie Beck, Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Professionshøjskolen Metropol.

Ph.d.-projekt: Udvikling eller forfald? Hverdagsrehabilitering i den kommunale ældrepleje fra borgernes perspektiv
Ph.d.-studerende Loa Kristine Teglgaard Christensen, Institut for Antropologi og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.

Ph.d.-projekt: Når mennesker med demens indlægges på hospitalet
Ph.d.-studerende Anders Møller Jensen, OPEN, Klinisk Institut, Syddansk Universitet & VIA Aldring og Demens, VIA University College.

Lokale  F, tirsdag fra 13.00 til 14.00:

Oplæg i plenum. Samskabelse – nyt buzzword eller nødvendig nytænkning?
Hvor kan man udstrække det frivillige arbejde, uden at gå på kompromis med idealet om lige adgang til velfærdsydelser? Er samskabelse blot et nyt og smart ord for besparelser indenfor det offentlige, eller er der gevinster at hente i at reformulere og redefinere den måde, vi drager omsorg for de ældste på?

Oplæg ved professor Tine Rostgaard, Institut for statskundskab, Aalborg Universitet, chefkonsulent Jacob Møller, KL, og seniorprojektleder Helle Hygum Espersen, KORA.

 14.00 – 14.15

Tak for denne gang!

Afslutning v. professor Tine Rostgaard, forkvinde for Dansk Gerontologisk Selskab