Konference 2023:
At blive gammel i en forceret tid

Program inkl. indleverede oplæg (de understregede) fra fredag, den 3. november

 09.00 – 09.35   Fælles session Lokale F
Ordstyrer: Lone Grøn, professor MSO, VIVE.

Er et godt ældreliv et aktivt ældreliv?
Seniorforsker Anna Amilon, VIVE.

09.35 – 09.45 Kort pause


09.45 – 10.45
Fælles session Lokale F
Ordstyrer: Eva Algreen-Petersen, forstander, Plejehjemmet Aftensol.
 
Acceleration og rytme: Tid som ressource i den tidlige alderdom
Aske Juul Lassen, ph.d., lektor ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning, 
Københavns Universitet og indehaver af Den 3. Akt.
 
 
10.45 – 11.00 Kort pause
 

11.00 – 12.15   Symposium Lokale G 
Støtte til selvstændig livsførelse og sundhed for ældre borgere gennem det nationalt regulerede forebyggende hjemmebesøg: Er der behov for nye strategier og metoder?  
Leder af sessionen: Paolo Caserotti, professor, Syddansk Universitet & Charlotte Juul Nilsson, lektor, Københavns Universitet.

Jenny Havn, rehabiliteringsleder, Center for Mental Sundhed, Odense Kommune, Charlotte Juul Nilsson, Københavns Universitet, Nanette Fournier Kruse, Sundhedsstyrelsen, Gorm Rabølle, Udviklings- og Forebyggelseskonsulent, Slagelse Kommune.

11.00 – 12.15   Ph.d.-symposium Lokale I
Præsentationer af ny gerontologisk forskning v. ph.d.-studerende og feedback v. erfarne vejledere indenfor gerontologiske emner
Leder af sessionen: Eva Algreen-Petersen, forstander, Plejehjemmet Aftensol.

Udvikling af Indsatser med Fokus på Ernæring og Bevægelse for Overvægtige, ældre plejecenterbeboere – IFEBO
Tenna Christoffersen, Ernæring og sundhedsuddannelsen, Center for Sundhed og Rehabilitering, Professionshøjskolen Absalon
Feedback v. Mette Andresen, praksisforsker.

Digitale dobbeltgængere og hverdagens dataparadokser på plejehjem i Danmark
Mie Winther Christensen, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet og Sundhed- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune.
Feedback v. Christine Swane, direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn.

”Hvis jeg bare sidder hjemme og kigger ud ad vinduet, så er der jo ikke noget liv”. 
Et etnografisk studie af, hvordan mennesker med demens bruger byens rum og liv i egenomsorgspraksisser
Mirjam Due Tiemensma, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet samt Center for Ældreliv og Innovation, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune.
Feedback  v. Christine Swane, direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn.

 

11.00 – 12.15   Frie foredrag   Lokale L
Leder af sessionen: Christina Bødtker, cand.cur og gerontolog.

Omsorg og omsorgsarbejde i accelerationssamfundet
Anne Liveng, Roskilde Universitet.

Naturlige fortællefællesskaber med seniorer: Tid, fortælling og naturforbindelse 
Anne Leonora Blaakilde, Roskilde Universitet.

“Jeg kører stadig bil”. Selvpræsentation blandt ældre og at køre bil som symbolsk værdi
Ása Róin, Færøernes Universitet, Institut for Sundheds og Sygeplejevidenskab.

11.00 – 12.15   Symposium   Lokale F
Tid, værdighed og relationsarbejde i den danske ældrepleje. 
Oplæg og fælles refleksion
Leder af sessionen: Lone Grøn, professor MSO, VIVE.

Oplæg ved:
Kari Rose Holm og Loa Christensen, Videnscenter for Værdig Ældrepleje,
Lone Grøn, professor MSO, VIVE.

12.15 – 13.15    Frokost   Restauranten på 1. sal

 
13.15 – 14.15   Fælles session   Lokale F 
Ordstyrer: Lone Grøn, professor MSO, VIVE. 
 
Om at høre til eller ikke høre til ­­– i tid og sammen med andre. 
Om skismaet mellem samfundets klokketid og tidsoplevelser når man lever med demens
Antropolog og ph.d. Ida Marie Lind Glavind, Alzheimerforeningen, KU.
 
 
Afsluttende session:  Tak for denne gang!     Lokale F 
 
Afslutning ved forperson for Dansk Gerontologisk Selskab.