En antologi om hverdagsliv:

at skabe gode dage

Hverdagsliv i et gerontologisk perspektiv

– sætter fokus på hverdagslivet for ældre mennesker, som det leves, udfordres, håndteres og skabes i samspil med fagpersoner. Antologien er henvendt til studerende og undervisere på social- og sundhedsfaglige uddannelser, såvel som andre, der har interesse for hverdagsliv i et gerontologisk perspektiv. En række forfattere fra forskning og praksis har bidraget med kapitler, der belyser forskellige aspekter af hverdagslivet. Fælles for mange af kapitlerne er ældre menneskers ønske om og bestræbelser på at leve et godt liv med gode dage hver dag, også når man har brug for hjælp til at skabe dem.

I redaktionen:
Anne Marie Beck, Birgitte Højlund og Louise Scheel Thomasen.

       Bogen kan læses og/eller downloades her!