Konference 2018: Overgange i ældrelivet

Program inkl. indleverede oplæg fra tirsdag, den 30. oktober

9.15 – 12.00

Lokale F
Fælles session: Svækkede ældre og sektorovergange, herunder tværsektoriel kommunikation
Leder af fælles session: Eva Algreen-Petersen

Hvorfor er det tværsektorielle samarbejde om den svækkede ældre patients indlæggelse og udskrivelse så svært – og hvordan kan vi (måske) forbedre det?
Ditte Merete Høgsgaard, ph.d., forskningsassistent, Region Sjælland, Slagelse Sygehus

10.15-10.45: Pause inden andet modul

Lokale F
Symposium: Den eksistentielle samtale – lidt om tid, rum og dybde i mødet med medmennesket.
Om indfaldsvinkler og veje at gå på i den eksistentielle samtale til gavn for et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde
Leder af symposium: Rose Marie Tillisch, sognepræst og gerontologisk vidensmedarbejder på Folkekirkens Videnscenter, ph.d.

Håb i afskedens perspektiv – Skrøbelighed, tab og tabu i plejesektoren – et kristent perspektiv
Jeppe Carsce Nissen, præst på plejecentret Sølund og i De gamles By, København

Kirken og de ældre – den demensvenlige kirke
Else Juul, sognepræst i Ølgod-Strellev sogne

Salmesang for demensramte
Christine Toft Kristensen, organist og korleder ved Grene og Billund Kirker og medforfatter til bogen Salmesang for Demensramte

Den levende samtale. Om det værdifulde møde og den vedkommende samtale med ældre mennesker
Anne-Mette Grønborg Sørensen, sognepræst i Thisted og Skinnerup Kirke


Lokale H

Symposium: Enligt boende ældre mænd: livsløbets overgange
Leder af symposium: Kirsten Maibom, centerleder VIA, Aldring og demens, VIA University College

Livshistorisk analyse og livsovergange: veje mod ulighed eller mere lighed?
Karen Munk, lektor, ph.d., Afd. for filosofi og idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Livsovergange, mandsidealer og maskulinitet
Michael Smærup, lektor, ph.d., Aldring & Demens, VIA University College

Restauranten
12.00 – 13.00   Frokost

Lokale F
13.00 – 14.00 Fælles session: Overgange i de sidste år
Leder: Paolo Caserotti

Kaare Christensen, professor, Syddansk Universitet
Overgange i de sidste år

14.00 – 14.15   Tak for denne gang!
Afslutning v/Jette Thuesen, formand for Dansk Gerontologisk Selskab