Konference 2016: Aldring og Tværfaglighed

Program inkl. oplæg fra den 8. november 2016

Lokale F

PLENUMSYMPOSIUM. Oplæg og debat om Tværfaglighed i rehabiliteringspraksis.

Leder af symposium: Jette Thuesen, postdoc, REHPA Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SDU.

Et rehabiliteringslaboratorium – Organisering, videndeling og gennemførelse af tværfaglige møder. 
Helene Hoffmann, adm. direktør. Type2dialog.

Fælles faglige mål i rehabilitering. 
Tine Rostgaard, professor mso, KORA, forkvinde for Dansk Gerontologisk Selskab.


Herefter:  Kaffebuffet med brød, juice og frugt

Lokale H

Symposium: Tværfaglighed i rehabilitering – set fra svækkede ældre menneskers perspektiv.
Leder af symposium: Jette Thuesen.

Rehabilitering og tværfaglighed – temporale dimensioner.
Loa Kristine Teglgaard Christensen, ph.d.-studerende, antropolog. Københavns Universitet.

Genoptræningscentret og andre erfaringsrum. 
Louise Scheel Thomasen, ph.d.-studerende, antropolog, konsulent. Sundhedsstyrelsen.

Videnperspektiver i tværfaglig rehabilitering. 
Jette Thuesen, postdoc, ergoterapeut, MHH, REHPA Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SDU.

Lokale G

Workshop. Mere liv i gamles hverdag på plejecentret – en tværfaglig opgave ved VEGA-netværket
Workshopholdere: Knud Ramian, seniorkonsulent, og Birgitte Højlund, projektleder ældreområdet.

Med Ældrepuljen fik nye faggrupper en større plads i de tværfaglige teams på plejecentrene. I VEGA-netværkets workshop vil vi sammen med publikum undersøge de muligheder og udfordringer, de nye faglige vinkler åbner op for. Fire erfarne praktikere starter debatten med hvert deres faglige blik på, hvad der kan hjælpe beboerne med at skabe gode hverdage, og hvordan forskellige faggrupper kan inspirere og udfordre hinanden uden at miste fokus på deres kerneopgave. Findes et fælles ståsted?

Oplægsholdere: 
Marie Holst Nielsen, ergoterapeut, Kastaniehaven, Give; Krista Sørensen, social- og sundhedsassistent, Kastanie­haven, Give; Bente Laurberg Knudsen, musikterapeut, Syddjurs Kommune og Pia Vognsen Hein, fysioterapeut, Syddjurs Kommune.

Lokale F

Symposium. Patient-/borgercentrering i interprofessionel uddannelse og praksis 
Leder af symposium: Cathrine Sand Nielsen, ph.d.-studerende, cand.cur.

Patient/Borger inddragelse i tværfaglige forskningsaktiviteter målrettet rehabilitering af ældre. 
Anita Haahr, lektor, ph.d., cand.cur. Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus.

Studenterperspektiv på patient-/borgercentrering i inter-professionel uddannelse og praksis. 
Cathrine Sand Nielsen, ph.d.-studerende, cand.cur.
VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Aarhus & Afd. for pædagogik, Københavns Universitet.

Vejlederperspektiv på patient-/borgercentrering i inter-professionel uddannelse og praksis. 
Tina Kramer, ph.d.-studerende, sygeplejerske. Aarhus Universitetshospital & Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.

12.00 – 13.00 Frokost i Restauranten


Lokale  F

13.00 – 14.00 AFSLUTNING I PLENUM 

’Blev vi så klogere?’ 

Ordstyrer: Forstander Eva Algreen-Petersen

Tværfagligt panel fortæller om deres inspiration fra konferencen.

Panelet består af:
Mad- og måltidskonsulent Karen Leth, Kost og Ernæringsforbundet;
Plejehjemsleder Emma Winther, Kastanjehaven, Give;
Lektor Tine Fristrup, DPU, Århus Universitet;
Seniorrådgiver Lise Bonnevie, VELUX FONDEN; og
Leder af Sundhedshus Amager Elsebeth Iversen, Københavns Kommune

14.00 – 14.15 Tak for denne gang!
Afslutning v. Professor mso Tine Rostgaard,
forkvinde for Dansk Gerontologisk Selskab.