Konference 2014: Rehabilitering – når livet skal leves hele livet?

Program inkl. oplæg fra den 2. oktober 2014


Kl. 9.00-9.30
Registrering, kaffebuffet med brød, juice og frugt

Kl. 9.30-10.00
Velkomst  v/Professor Tine Rostgaard, formand for DGS

Kulturelt indslag

Kl. 10.00-12.00 
Perspektiver på rehabilitering

Oplæg om det historiske perspektiv
v/Professor Emerita Marianne Schroll

Oplæg om det økonomiske perspektiv
v/Professor Kjeld Møller Pedersen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU

Oplæg om det politiske perspektiv
v/Fuldmægtig Anja Bihl-Nielsen, Kontor for Ældre og Demens, Socialstyrelsen

Oplæg om ældreperspektiver
v/Videnskabelig assistent, ph.d. Jette Thuesen, PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SIF/SDU

Oplæg om omsorgsperspektivet
v/Professor Karen Christensen, Afdelingen for Sociologi, Bergen Universitet

Debat. Ordstyrer: Professor Tine Rostgaard, formand for DGS  


Kl. 12.00-13.15:  
Frokost inkl. kaffe


Kl. 13.15-14.30

Parallelle symposier og frie foredrag

Symposium: Erindrings-, identitets- og relationsarbejde med ældre
Ordstyrer: Morten Hedelund, projektleder, Ensomme Gamles Værn

Morten Hedelund, projektleder, Ensomme Gamles Værn
Fortæl for Livet – livsfortællingsgrupper for ældre

Jon Dag Rasmussen, ph.d.-studerende, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
At komme hinanden nærmere via læsegrupper

Nelli Øvre Sørensen, lektor, Mette Andresen, lektor, Forskning og Innovation, University College Sjælland
Ældre borgere sociale relationer og kulturinstitutioners rolle i social inklusion


Kl. 13.15-14.30

Parallelle symposier og frie foredrag

Symposium: Rehabilitering i medvind og modvind
Ordstyrer: Maj Vingum Jensen, seniorkonsulent, Ældre Sagen

Pernille Tufte, seniorkonsulent, Ældre Sagen
Rehabilitering i tilknytning til hjemmehjælp

Marie Lilja Jensen, konsulent, Ældre Sagen
Rehabilitering og pårørende og frivillige

Mirjana Saabye, seniorkonsulent, Ældre Sagen
Rehabilitering og patientinddragelse

Maj Vingum Jensen, Seniorkonsulent, Ældre Sagen
Genoptræning og vedligeholdende træning i kommunerne


Kl. 13.15-14.30

Parallelle symposier og frie foredrag

Symposium: Professionerne og borgeren
Ordstyrer: Anne Liveng, lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC

Mette Andresen, lektor, Tania Hansen cand.pæd.ant., Dorte Tovgaard cand.pæd.psych., Kirsten Teilgaard Lund, cand.cur., Katja Arnoldi, lektor, Nelli Øvre Sørensen, ph.d., University College Sjælland
Hverdagsliv med demens: perspektiver fra demente, deres pårørende og frivillige

Jette Henriksen, lektor, Inge Bundgaard Øster, adjunkt, Karen Pallesgaard Munk, ekstern forskningslektor, Center for Forskning i Aldring og Demens, VIA University College
Er det de unges drøm at passe de syge ældre?

Bjarne Rose Hjortbak, forsker og konsulent, MarselisborgCentret
Det professionelle faglige skøn – en undersøgelse af professionelles faglige skøn ved vurdering af behov for kommunal forankret rehabilitering ved kræft

Ulla Christensen, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU, Gritt Marie Malling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU,
Berit Christensen, evalueringsmedarbejder, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune
Mødet mellem den ældre borger og det kommunale system; hvordan forstås og forhandles hverdagsrehabilitering


Kl. 14.30-15.15:  Kaffebuffet med kage, juice og frugt


Kl. 15.15-16.30

Parallelle symposier og frie foredrag

Symposium for ph.d.-studerende
Ordstyrer: Charlotte Juul Nilsson, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU

Eksperter: Professor emerita Marianne Schroll og Lektor Bernard Jeune, Dansk Center for Aldringsforskning, SDU

Ph.d. studerende:
Tove Lise Nielsen, CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marselisborg- Centret samt Ergoterapeutuddannelsen VIA University College
Rehabilitering af ældre i eget hjem – et studie af effekt og af borgernes perspektiv

Kathrine Rayce, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet
Tværsektorielle telemedicinske, superviserede træningsforløb ved KOL

Louise Scheel Thomasen, Center for Sund Aldring, KU
”Jeg vil bare gerne være mig selv igen”


Kl. 15.15-16.30

Parallelle symposier og frie foredrag

Symposium: VEGA NYT: Teknologi – Betydning og velvære
Ordstyrer: Projektleder Inger-Lise Dyrholm, VEGA

Pia Østergaard, leder, Demenscenter Viborg
”Teknologi i Hverdagen – Når hukommelsen svigter” – forskellige hjælpemidlers livsforbedrende potentiale

Emma Winther, leder, Kastaniehaven, Give
“Sig det med Billeder” – brug af digitalt understøttet fortælling og billedbårne kontaktformer

Knud Ramian, seniorkonsulent, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Århus
Teknologiens betydning – for hvad?


Kl. 15.15-16.30

Parallelle symposier og frie foredrag

Symposium: Socialpolitiske og gerontologiske refleksioner over rehabiliteringsperspektivet
Ordstyrer: Jette Thuesen, ph.d., videnskabelig assistent, PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SDU.

Karen Christensen, professor, afdelingen for Sociologi, Bergen Universitet
Socialpolitiske refleksioner over rehabiliteringsperspektivet

Tine Rostgaard, professor med særlige opgaver, Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Statskundskab, Ålborg Universitet
Rehabilitering som social investeringspolitik


Kl. 15.15-16.30

Parallelle symposier og frie foredrag

Symposium i 2 dele om hverdagsrehabiliterin
Ordstyrer: Eva Algreen-Petersen, konsulent, ph.d., Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Symposium del 1
Knud Erik Jensen, konsulent, Udvikling og Dokumentation
Hverdagsrehabilitering i plejebolig: Brug af egen kraft giver liv – på trods af svækkelse – et projekt støttet af Helsefonden

Symposium del 2
Dorte Steenberg, næstformand, DSR
Hverdagsrehabilitering: Reel selvbestemmelse og frihed til at klare sig selv eller et samfundsmæssigt opdragelsesprojekt af ældre

Kl. 16.30-17.00

Ekstraordinær generalforsamling for medlemmer af DGS

Kl. 16.45-17.45: Disponibel tid…

Kl. 18.00-18.30

Sammen! Kig ind på Aktivitetscenter Skt. Josef
En film om sociale relationers betydning for sundhed blandt ældre.  
v/ Anne-Katrine Hansen, visuel antropolog, dokumentarfilmmager og Kamilla Nørtoft, post.doc., Center for Sund Aldring (CESA), KU.

Århundredets børn
v/Professor Emerita Marianne Schroll
 – Drinks (serveres i hall foran plenum-lokale F)

Kl. 18.30-?   Tre-retters middag efter køkkenchefens valg.