Konference 2019: Kan man forebygge alderdommen?

Program inkl. indleverede abstracts (de understregede) fra fredag, den 1. november

Lokale F

Fælles session: Et langt liv uden sygdom – er det muligt?
Claus Desler Madsen, lektor, molekylærbiolog
Leder af fælles session: Paolo Caserotti


10.00 – 10.15   Kort pause


Lokale F

Fælles session: Forebyggelige indlæggelser – gennemgang af den videnskabelige evidens
v. Ellen Holm, geriater og lektor, Nykøbing Falster Sygehus

Leder af fælles session: Rikke Gregersen


10.45 – 11.00   Kort pause


Lokale H

Symposium: Biologisk aldring: Virker alternative aldringsmålinger forebyggende, og hvad gør de ved relationen mellem alder og sundhed?
Leder af symposium: Aske Juul Lassen

Biologisk alder og sund aldring
Karina Husted, ph.d.-studerende ved Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet.
Forfattere: Husted, K., Dandanell, S., Petersen, J. Dela, F., Helge, J., Institution: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Biomedicinsk Institut, Xlab, Københavns Universitet

Kan kroniske sygdomme have facetter af tidlig aldring?
Claus Desler Madsen, lektor, molekylærbiolog

Fra kvantificeret til qualkuleret alder: Brug af biologiske aldringsmålinger
Aske Juul Lassen, lektor, etnolog, ph.d. og Tiago Moreira, professor i sociologi ved Durham University


Lokale  G

Symposium: Fysisk aktivitet (Symposiet foregår på enGelsk)
Leder af symposium: Paolo Caserotti

The Copenhagen Consensus Statements on Physical Activity in Later Life: Sociocultural approaches
Adam B. Evans, Department of Nutrition, Exercise and Sport, University of Copenhagen

The Copenhagen Consensus Statements on Physical Activity in Older Adults: functional capacity and health
Paolo Caserotti, Center for Active and Healthy Ageing (CAHA), Department of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark

Team sports as a mean to benefit elderly psychologically
Johan Wikman, ph.d., Högskolan i Halmstad


Lokale  F

Symposium: På FORKANT i Syd –  Et tværgående forskningsprojekt med fokus på ældre, der indlægges akut
Leder af symposium: Christian Backer Mogensen, professor, Fokuseret forskningsenhed i Akutmedicin, Sygehus Sønderjylland

På FORKANT i Syd – Organisering og samarbejde
Lilian Keene Boye1,2,3, Christian Backer Mogensen1,2 , 3, Forskningsstyregruppe* og Mette Elkjær1,2, 3, 4.
1 Fælles akutmodtagelse, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, Danmark
2 Fokuseret forskningsenhed i Akutmedicin, Aabenraa, Danmark
3 Institut for Regional Sundhedstjeneste, Syddansk Universitet, Odense, Danmark
4 Enheden for Sundhedsfaglig forskning, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

På FORKANT i Syd – Oplevelsen af livskvalitet blandt akut indlagte ældre
Mette Elkjær1,2, Jette Primdahl2,3, Christian Backer Mogensen1,2, Mikkel Brabrand2,4,5 og Bibi Gram2,6.
1 Fokuseret forskningsenhed i Akutmedicin, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, Danmark
2 Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet, Odense, Danmark
3 Dansk Gigthospital, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, Danmark
4 Fokuseret forskningsenhed i Akutmedicin, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, Danmark
5 Fælles Akutmodtagelse, Odense Universitetshospital, Odense, Danmark
6 Enheden for Sundhedsfaglig Forskning, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, Danmark

På FORKANT i Syd – de akut indlagte ældres perspektiver på sundhedsvæsenet
Lilian Keene Boye1,2, Frans Boch Waldorff3, Pernille Tanggaard-Andersen4, Christian Backer Mogensen1,2
1 Fælles akutmodtagelse, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, Danmark
2 Fokuseret forskningsenhed i Akutmedicin, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet, Aabenraa, Danmark
3 Forskningsenheden for Almen praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Esbjerg, Danmark
4 Forskningsenhed for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Esbjerg, Danmark

                    
12.15 – 13.15          Frokost


Lokale  F

Fælles session: Godt nyt om gamle hjerner
v. Henning Kirk, læge, dr.med., aldringsforsker og forfatter
Leder af fælles session: Rikke Gregersen

Fælles session: Tak for denne gang!
Afslutning v/Rikke Gregersen, næstformand for Dansk Gerontologisk Selskab