Konference 2019: Kan man forebygge alderdommen?

Program inkl. indleverede abstracts (de understregede) fra torsdag, den 31. oktober

09.30 – 10.00    Registrering

Lokale F

10.00 – 10.45    Velkomst

Fælles session: Jette Thuesen, formand for Dansk Gerontologisk Selskab

Kulturelt indslag: Aldring og alderdom i litteraturen
v. Anders Juhl Langscheidel Rasmussen, lektor i narrativ medicin ved forskningsenheden Uses of Literature, Syddansk Universitet

 

10.45 – 11.00    Kort Pause


11.00 – 12.00:

FÆLLES SESSION: IDEEN OM ’SUCCESFULD ALDRING’ OG HVORFOR DET BÅDE ER GODT OG DÅRLIGT, AT VI IKKE KENDER FREMTIDEN 
v. Morten Hillgaard Bülow, cand.mag. i historie og filosofi/videnskabsteori, ph.d.


Restauranten

12.00 – 13.00    Frokost

 

13.00 – 14.15:

Lokale F

SYMPOSIUM: ET UNGT PUST PÅ ALDRINGSFORSKNINGEN – SKRØBELIGHED, SMERTER OG SOCIALE RELATIONER
Leder af symposium: Charlotte Juul Nilsson

Alle oplægsholdere er ph.d.-studerende ved Afd. for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Træning og polyfarmaci var associeret med ændringer i skrøbelighed – et longitudinelt kohortestudie af 250.428 canadiske ældre i hjemmeplejen
Rasmus Tolstrup Larsen

Beboerperspektiver på samskabte og lokalsamfundsbaserede interventioner i udsatte bolig­områder
Abirami Srivarathan

Håndtering af muskelskeletsmerter og jobkrav – et kvalitativt studie af konsekvenserne af den øgede pensionsalder
Anne Kristine Gadeberg


Lokale G

SYMPOSIUM: FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG – HVORDAN GIVES DE RIGTIGE TILBUD TIL DE RIGTIGE BORGERE?
v. SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende Hjemmebesøg).
Leder af workshop: Anne Dorthe Prisak, sygeplejerske, master i læreprocesser, forebyggelseskonsulent, Aarhus Kommune.

Forebyggende hjemmebesøg – hvordan gives de rigtige tilbud til de rigtige borgere?
Anne Dorthe Prisak, sygeplejerske, master i læreprocesser, forebyggelseskonsulent, Aarhus Kommune

Ulighed i sundhed blandt ældre i socialt boligbyggeri – et nysgerrighedsprojekt
Dorte Grosen, konsulent


Lokale H

FRIE FOREDRAG
Leder af frie foredrag: Britta Hørdam

Gamle mennesker i sygehusvæsnet
Lisbeth Aaskov Falch, ph.d., lektor, sygeplejerske, Professionshøjskolen Absalon

Forebyggelse af fysiske lidelser hos ældre som følge af slidgigt
Britta Hørdam, seniorforsker, ph.d., sygeplejerske, Holbæk Sygehus, Frederiksberg Kommune

Coaching to Self-Care – sygeplejeintervention og patientinvolvering forebygger tab af egenomsorgsevne og fremmer rehabilitering efter Total Knæalloplastik (TKA)
Anne-Katrine Mathiassen, cand.cur, klinisk sygeplejespecialist, Afdelingen for Led -og Knoglekirurgi, Herlev og Gentofte Hospital

Glimt af mødet med alderdommen – visuel matrix med sygeplejerskestuderende
Lotte Evron, lektor, ph.d., Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, Københavns Professionshøjskole


14.15 – 14.45  PAUSE


14.15 – 14.45:


Lokale F

SYMPOSIUM: MATURE – PROJEKTET OM FREMTIDENS VELFÆRDSSERVICE TIL ÆLDRE BORGERE
Leder af symposium: Anu Siren, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)

Hvordan forsker man fremtidens ældre som en målgruppe?
Anu Siren1 & Anna Amilon1
1Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)
1,2, 3, 4

Kan man forebygge akutte indlæggelser af ældre borgere ved at monitorere brugen af kommunal hjemme- og sygepleje? 
Anders Fournaise1,2, 3 & Karen Andersen-Ranberg1,4
1 Geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital, 2 Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark, 3 Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, 4 Dansk Center for Aldringsforskning, Syddansk Universitet

Fremtidsscenarier om tilpasning af velfærdsservice til ældre borgere
Anu Siren1, Anna Amilon1, Ulla Skjødt2, Marie Aakjær2, Karen Andersen-Ranberg3, 4, Mejse Holstein5 & Maria Westh Bernburg6
1 Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE),2 Professionshøjskolen Absalon,3 Geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital, 4 Dansk Center for Aldringsforskning, Syddansk Universitet, 5   Svendborg Kommune, 6 Plejecenter Skovhuset, Hillerød Kommune

 


Lokale G

WORKSHOP: SKAL MADSERVICE VÆRE EN SERVICE?
Leder af workshop: Anne Marie Beck, docent, Københavns Professionshøjskole (KP)

En gennemgang af international litteratur der har undersøgt betydningen af aktiv involvering af ældre i madservice og egne måltider
Anne Marie Beck, KP

En fremlæggelse af projektet ’De Gode Madkasser’, hvor der bl.a. er gennemført en afprøvning af en ’’mestrings-madkasse’’ blandt ældre borgere der modtager madservice
Anette Due, KP

En fremlæggelse af projektet ’Operation Morgenduft’, hvor ældre plejehjemsbeboere står for en morgenmadsklub, herunder varetager værtskabet 
Lise Justesen, KP


Lokale H

SYMPOSIUM: DEMENS OG REHABILITERING – HUMANISTISKE OG SOCIALVIDENSKABELIGE PERSPEKTIVER
Leder af symposium: Jette Thuesen

Medborgerskabsperspektiver på forskning i demens og rehabilitering 
Steen Kabel, seniorkonsulent ved Konsulentfirmaet steenkabel

Institutionelle logikker i rehabilitering ved demens
Lea Graff, forsker ved VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Rehabilitering ved demens i et hverdagslivsperspektiv
Jette Thuesen, projektleder på DEM-REHAB, forsker ved REHPA og studieleder ved Masteruddannelsen i Rehabilitering, SDU


16.00 – 16.15    Kaffebuffet med kage, juice og frugt i Fællesrummet ved de tre lokaler


16.15 – 17.45:

 


Lokale F

SYMPOSIUM: BEVARELSE AF MENTALE EVNER OG LIVSLYST I ALDERDOMMEN
Leder af symposium: Rikke Gregersen

Hvordan forebygger vi demens i alderdommen?
Kasper Jørgensen, neuropsykologisk fagkonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens

Hvordan kan vi understøtte mennesker med demens i at styrke deres kognitive funktioner og livskvalitet?
Rikke Gregersen, docent, ph.d., MSc, VIA Aldring & Demens, Center for Forskning, VIA University College

Hvordan kan fagprofessionelle understøtte gamle mennesker i at bevare livslyst og hvordan måler vi på det?
Lars Larsen, professor MSO, ph.d., MSc, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet


Lokale G

FRIE FOREDRAG
Leder af frie foredrag: Birgitte Højlund

Hvor blev den af, den røde tråd?
Birgitte Højlund, projektleder i Syddjurs Kommune og tovholder i Vega Netværket

En kvalitativ undersøgelse af hvornår ældre evt. har behov og kan benytte madservice som rehabilitering
Irene Nørlund, lektor og ph.d., Ernærings- og Sundhedsuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole

ReBUS 
Rikke Volmer Brandsen, SD, områdeleder, Frederiksberg Kommune

Senior hjernetræning
Aarhus Kommunens Udrednings- og Rehabiliteringsteam: Bitten Pedersen (træningsassistent), Jette Brandsborg (ergoterapeut) og Lise J. Rathje (ergoterapeut)


Lokale H

SYMPOSIUM: NY STRATEGI TIL IDENTIFICERING AF ÆLDRE BORGERE I RISIKO FOR TAB AF FUNKTIONSEVNE. ERFARINGER FRA PROJEKTERNE WIPP & I’M STILL STANDING
Leder af symposium: Paolo Caserotti, professor, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Selvrapporteret og objektiv måling af risikofaktorer for tab af funktionsevne hos hjemmeboende ældre – en ny tilgang til de forebyggende hjemmebesøg

Hvordan finder vi de skrøbelige ældre? Konkret målretning af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg
Gorm Rabølle Knudsen, udviklingskonsulent, Slagelse Kommune

Er underernæring en udfordring hos hjemmeboende ældre ≥80 år? Resultater fra projekterne ”I’m still standing” og WIPP
Sussi Buhl, Anne Marie Beck, Gry Kock & Paolo Caserotti, Center for Aktiv & Sund Aldring, SDU

Hvilke risikofaktorer skal vi tackle for at forebygge tab af funktion hos ældre hjemmeboende borgere? Baseline data fra WIPP-projektet
Paolo Caserotti, Jonathan Vaarst, Gry Kock & Sussi Buhl


18.15   i  Lokale F

KIRSTEN AVLUND PRISEN

Prisoverrækkelse og forelæsning v/ prisvinderen, Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, ph.d., antropolog
Leder af session: Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør og forskningsleder, Fonden Ensomme Gamles Værn


Klokken 19.00  i Udsigten

Middag efter køkkenchefens valg!