Konference 2014: Rehabilitering – når livet skal leves hele livet?

Program inkl. oplæg fra den 3. oktober 2014


Kl. 9.00-10.15
Parallelle symposier og frie foredrag

Symposium: Palliation og rehabilitering til syge og svækkede ældre mennesker
Ordstyrer: Jette Thuesen, Jorit Tellervo og Mette Raunkiær, PAVI – Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SIF/SDU.

Lene Jørgensen, sygeplejerske og Helene Heindorf, fysioterapeut, Palliativt Team, Vejle Sygehus
Palliation og rehabilitering med afsæt i palliativt team. Er det noget særligt, når målgruppen er syge og svækkede gamle mennesker – og kan palliation og rehabilitering gå hånd i hånd?

Mette Foldager, udviklingssygeplejerske på Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus
Palliation og rehabilitering med afsæt i geriatrisk afdeling. Hvordan kan palliation koordineres med øvrige indsatser i det geriatriske felt?

Karen la Cour, ergoterapeut, p.hd. og Åse Brandt, ergoterapeut, p.hd. forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU
Hverdagen med livstruende sygdom. Hvilke behov og problemer oplever mennesker med livstruende sygdom i hverdagen – og er der forskel ift. alder?


Kl. 9.00-10.15

Parallelle symposier og frie foredrag

Frie foredrag
Ordstyrer: Charlotte Juul Nilsson, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU

Nina Greiffenberg, fysioterapeut, MI; Anne Skjoldan, cand.mag. MPG; Tina Gamstrup Nørholm, fysioterapeut, MR; Eva Ejlersen Wæhrens, MScOT, dr.med.sci (ph.d.); Ulrik Hesse, can.scient.stat., Gladsaxe Kommune
Livskvalitet og funktionsevne – en undersøgelse af hjemmehjælpsmodtagere, der er rehabiliteret i Gladsaxe kommune i årene 2012 – 2013

Helene Hoffmann, adm. direktør, Type2dialog
Implementering af META-rehabilitering på ældreområdet

Louise Thule, chef for Virksom Træning, Ældre og Handicapforvaltningen,
Odense Kommune
“Rehabilitering version 2.0”: Odense Kommune som case

Kl. 9.00-10.15

Parallelle symposier og frie foredrag

Frie foredrag
Ordstyrer: Eva Algreen-Petersen, ‎konsulent, ph.d., Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Pernille Ravn Jakobsen, lektor, projektleder, Finn Mogensen, ph.d. forskningsprogramleder for Velfærdsteknologi og Rehabilitering, University College Syddanmark
Betydningen af anvendelse af Virtuel genoptræning for borgeren

Helene Nikolajsen, fysioterapeut, cand.scient.san., Charlotte Aagaard Nielsen, fysioterapeut, cand.scient.san., University College Syddanmark
Personforflytning i et rehabiliterende perspektiv, et observationsstudie

Agnete Meldgaard Hansen, ph.d.-studerende, Center for Arbejdslivsforskning, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC), Roskilde Universitet
Rehabiliterende kropsarbejde i ældreplejen

Kl. 9.00-10.15

Parallelle symposier og frie foredrag

Symposium: Uden mad og drikke duer rehabilitering ikke
Ordstyrer: Julie Møller, fuldmægtig, Socialstyrelsen

Julie Møller, fuldmægtig, Socialstyrelsen
Hvilken rolle spiller ernæringsindsatser i kommunale rehabiliteringsforløb?

Anne Marie Beck, seniorforsker, EFFECT, Herlev Hospital
Uden mad og drikke duer helten ikke

Birgitte Højlund, ergoterapeut og udviklingskonsulent
Alle arbejder da i deres eget hjem – Måltidet som udgangspunkt for hverdagsrehabilitering på plejecentret

Kl. 10.15-10.45: Kaffebuffet med brød, juice og frugt

Kl. 10.45-12.00

Parallelle symposier og frie foredrag

Symposium: Copenhagen Aging and Midlife Biobank – beskrivelse af studiet og tidlige resultater
Ordstyrer: Rikke Lund, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU

Rikke Lund, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU
Præsentation af Copenhagen Aging and Midlife Biobank

Åse Marie Hansen, professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU
Social ulighed i allostatic load

Charlotte Juul Nilsson, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU
Social ulighed i kronisk sygdom, selvvurderet helbred og funktionsevne

Erik Lykke Mortensen, professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Miljø og Sundhed, KU
Kognitiv funktion og demografiske faktorer

Kl. 10.45-12.00

Parallelle symposier og frie foredrag

Frie foredrag
Ordstyrer: Anders Møller Jensen

Anders Møller Jensen, ph.d.-studerende, Klinisk Institut, Syddansk Universitet / udviklingskonsulent, Center for Forskning i Aldring og Demens (CFAD) VIA University College, Stina Bjørnskov, adjunkt, Ergoterapeutuddannelsen, Center for Forskning i Aldring og Demens (CFAD) VIA University College
”Liv i minderne”– et redskab til at fastholde identiteten hos mennesker med demens. Resultater af en evalueringsundersøgelse (demens)

Birgitte Woge Nielsen, lektor, VIA University College, Aarhus, Mette Lysdal Heinze, ergoterapeut, Kjellerup Kommune
Op af stolen – Fysisk aktivitet i naturen for ældre med demens

Inge Kolind, specialkonsulent, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune
Udvikling af et aktivitetstilbud til ældre hjemmeboende 65 + årige borgere

Lise Nevstrup Andersen, ergoterapeut og Master i Natur, Sundhed og Haver, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune
Aldrig for gammel til naturoplevelser (aktiviteter)

Kl. 10.45-12.00

Parallelle symposier og frie foredrag

Frie foredrag
Ordstyrer: Anne Marie Beck, seniorforsker, EFFECT, Herlev Hospital

Bettan Bagger, seniorlektor, Kitt Vestergaard, seniorlektor, Lone Bech, adjunkt, Lars Heegaard Jensen, adjunkt, Mette Andresen, seniorlektor & ph.d., University College Sjælland
Sammenhængende forløb for borgere med KOL med særligt fokus på den oplevede kvalitet i hverdagsliv og forløb

Kitt Vestergaard, seniorlektor, Bettan Bagger, seniorlektor, Lone Bech, adjunkt, Lars Heegaard Jensen, adjunkt, Mette Andresen, seniorlektor & ph.d., University College Sjælland
Sammenhængende forløb for borgere med KOL, med særlig fokus på teknologi

Karen Margrethe Maglekær, lektor, cand.cur., Ulla Dalby, adjunkt, University College Sjælland
Faktorer der fører til genindlæggelse eller uhensigtsmæssige indlæggelser

Britta Hørdam, seniorforsker, University College Sjælland
Ældres muligheder for inddragelse i eget forløb i overgange mellem hospital of hjemmepleje


Kl. 10.45-12.00

Parallelle symposier og frie foredrag

Symposium: Når livet skal høres hele livet
Ordstyrer: Søren Hougaard, Høreforeningen

Søren Hougaard, generalsekretær, European Hearing Instrument Manufacturers Association
Hvor mange taler vi om – og hvad taler vi om?

Kirsten Worsøe, hørekonsulent, Specialcenter Roskilde (SRC) Kommunikation
Høretab og ko-morbiditet

Anne-Mette Mohr, psykolog, Psykologcentret NV, København
De psykosociale følger af høretab

Majbritt Garbul Tobberup, landsformand, Høreforeningen
Hør lige her!


Kl. 12.00-13.15: Frokost inkl. kaffe

Samtidig: Initierende frokostmøde om etablering af Dansk Gerontologisk Selskabs Forum for Kvalitativ Gerontologi (DGS-K)
Ordstyrer: Anne Leonora Blaakilde, forskningslektor, ph.d., Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU

Kl. 13.15-14.00

Kirsten Avlund Prisen
Prisforelæsning og overrækkelse af ærespris
Årets vinder: Aske Juul Lassen

Kl. 14.00-14.15:  Afslutning
v/Professor Tine Rostgaard, formand for DG