Konference 2023:
At blive gammel i en forceret tid

Program inkl. indleverede oplæg (de understregede) fra torsdag, den 2. november

09.30 – 10.00     Registrering, morgenkaffe

10.00 – 10.45  Fælles session: Velkomst       Lokale F
v. forperson for Dansk Gerontologisk Selskab, Jette Thuesen, Syddansk Universitet.

En fællessang

Filmen ’Aftenritual’
v. antropolog Nanna Hauge Kristensen

Kort pause

11.00 – 12.15 Fælles session    Lokale F
Ordstyrer: Rose Marie Tillisch, leder af den gerontologiske efteruddannelse, Folkekirkens 
Uddannelses- og Videnscenter.

Om at savne og mærke resonans. Alderdom og ’det evige liv’ midt i hastigheds­samfundet
Professor i systematisk teologi Niels Henrik Gregersen, Københavns Universitet.

 

12.15 – 13.15 Frokost     Restauranten på 1. sal

 

13.15 – 14.00   Fælles session       Lokale F 
Ordstyrer: Charlotte Juul Nilsson, lektor, Københavns Universitet.

Geriatriens placering i det danske sundhedsvæsen. Fra langtidsmedicin til akut geriatri eller…
Læge Finn Rønholt, Gladsaxe kommune.

14.00 – 14.15 Kort pause       Fællesområdet

14.15 – 15.30   Frie foredrag      Lokale G
Leder af sessionen: Charlotte Juul Nilsson, lektor, Københavns Universitet.

Kan superviseret træning og adfærdsændrende teknikker ændre smerteniveauet over tid blandt hjemmeboende ældre? 
Nanna H. Svensson, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Forekomst af sarkopeni og sarkopenisk fedme samt sammenhæng med proteinindtag hos hjemmeboende ældre ≥75 år
Sussi F. Buhl, Forskningsenheden for almen praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Livsvisdom fra de allerældste: Sådan kan erfaringer fra et langt liv forbedre din fremtid 
Lluis Armangué, ph.d., selvstændig.

Socialrådgiverindsatsen i Sundheds- om Omsorgsforvaltningen
Mads Wallentin, Københavns Kommune.

14.15 – 15.30   Frie foredrag      Lokale L
Ordstyrer: Rose Marie Tillisch, leder af den gerontologiske efteruddannelse, 
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.
 
Den gamle mannen og tiden 
Runar Bakken, dosent emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge.
 
Felleskap og mestring – Bo trygt hjemme
Per Gunnar Disch, førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.
  
 
14.15 – 15.30   Symposium        Lokale F
Bliven og væren med en aldrende krop – perspektiver fra rehabilitering og palliation
Leder af sessionen: Jette Thuesen, lektor, Enhed for Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser,
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.
 
Vibeke Graven, seniorforsker, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.
 
Livet med demens i nutid og fremtid
Jette Thuesen, lektor, Enhed for Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.
 
 
 
14.15 – 15.30   Idéudviklingsworkshop v. VEGA-netværket      Lokale I
Oplægsholdere: 
Louise Rønne Bengtson, pædagog og underviser på SOSU Østjylland og Birgitte Højlund, ergoterapeut, master i voksnes læreprocesser og tovholder for VEGA-Netværket.
 

15.30 – 16.00 Kaffe m.v. i fællesrummet mellem lokalerne.

 

16.00 – 17.15 Frie foredrag      Lokale I
Leder af sessionen: Christina Bødtker, cand.cur. og gerontolog.

Inddragelse i mad og måltidsaktiviteter som rehabiliterende indsats i plejeboliger
Lise Justesen, Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole.

Orale forhold hos skrøbelige ældre i Danmark
Christina Andersen, Københavns Universitet.

Plejehjemsbeboeres selvvurderede helbredsstatus under coronakrisen 2020-2023
Britta Hørdam, seniorforsker og Hannah Hjort, plejehjemsleder, plejehjemmet Fælledgården, Kbh. Ø.

Selvbestemmelse og øget tryghed – ved faste teams på plejehjem
Ann Lützner Nielsen og Line Marie Schou Jeppesen, Københavns Kommune.

16.00 – 17.15 Symposium      Lokale L
Fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd og sundhed hos ældre voksne: Fra nationale
anbefalinger til implementering i offentlige og private institutioner
Leder af sessionen: Paolo Caserotti, professor, Syddansk Universitet.

Oplæg ved:
Paolo Caserotti, professor, Syddansk Universitet, 
Pia Øllgård Olsen, ph.d.-studerende, Syddansk Universitet,
Mathias Skjødt, ph.d.-studerende, Syddansk Universitet,
Jenny Havn, Rehabiliteringsleder, Center for Mental Sundhed, Odense Kommune.

16.00 – 17.15 Symposium     Lokale G
Drømmesamtaler – værdifulde møder og oplevelser for ældre med brug for hjælp
Ledere af symposiet: Signe Mathilde Dalsgård og Per Tostenæs.

16.00 – 17.15 Frie foredrag      Lokale F
Leder af sessionen: Eva Algreen-Petersen, forstander, Plejehjemmet Aftensol.

I utide – Når ældre slutter livet før tid
Morten Hedelund, afdelingsleder, aut. cand.psyk. og Biretha Vitalis Hougaard, aut. cand.psyk., Center for Mental Sundhed, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune.

”Kald mig, hvad du vil, bare ikke pensionist!”
Anette Tybjerg-Jeppesen, cand.psych., ph.d.-studerende, Institut for Psykologi og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.

Fremmedgørelsesprocesser i et accelerationssamfund på tværs af alder og livstemporaliteter
Tine Fristrup, ph.d. og lektor ved DPU, Aarhus Universitet.

Nogen at tale med – at være gammel på plejehjem 
Maiken Hammershøj og Iben Lovring, Program for Sundhedsteknologi, metodeudvikling og etik, Forskningscenter Sundhed og velfærdsteknologi, VIA University College.

17.15 – 18.15 Pause

 
18.15    Prisuddeling      Lokale F
 
Prisforelæsning v. modtageren af:
 
Kirsten Avlund Prisen, doneret af Fonden Ensomme Gamles Værn
 
 
19.00 –  ?? Middag         Restauranten på 1. sal