Konference 2017: At skabe gode dage

Program inkl. oplæg fra 10. nov. 2017

08.30-09.45: WORKSHOPS OG SYMPOSIUM

WORKSHOP: SEKSUALITET OG SAMLIV

Leder af workshop: Lotte Evron, lektor, Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol

Workshoppen består af tre oplæg og afrundes med spørgsmål og diskussion mellem oplægsholdere og deltagere.

Sundhedsprofessionelles oplevelse af egen nonverbale kommunikation i mødet med og samtalen om borgerens seksualitet i rehabilitering
Lotte Myler, master i rehabilitering med speciale i professio­nelle relationer og lektor, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Sundhed og seksualitet efter fjernelse af prostata i senlivet
Lotte Evron, lektor og Gitte Wind, docent, Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol

Seksualitet, intimitet og samliv i hele livet

Ny viden og metoder og redskaber til at styrke kommuner og sundhedsprofessionelles arbejde med at styrke ældres seksuelle sundhed og trivsel 
(Obs.: Dette link fører dig væk fra DGS’ hjemmeside; returnér vha. browserpile)

Morten Emmerik Wøldike, sociolog og national projektleder i Sex & Samfund

08.30-09.45: SYMPOSIUM: HVERDAGSLIV MED MAD, MÅLTIDER OG ERNÆRING
Leder af symposium: Anne Marie Beck, docent, Ernærings og sundhedsuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol

Sygeplejerskers metoder og perspektiver vedrørende måltider og rehabilitering
Line Hesselvig Krogh, ph.d.-studerende, Aalborg Universitet, København & Ernærings- og sundhedsuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol

Projektet: Appetit på måltidet
Mette Merlin Husted, projektleder, Foreningen af Kliniske Diætister

Projektet: Fremfærd Ældre – kost og ernæring
Lene Toft Johansen, mad og måltidskonsulent, Kost & Ernæringsforbundet

08.30-09.45: WORKSHOP: ALDERDOM ER IKKE LIK SYKDOM
Leder af workshop: Runar Bakken, dosent, Institutt for sykepleie og helsevitenskap, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge.

9.45-10.00: PAUSE

10.00-11.15: SYMPOSIUM, FRIE FOREDRAG OG WORKSHOP

SYMPOSIUM: HVERDAGSLIV MED DEMENS
Leder af symposium: Rikke Gregersen, docent, forskningsleder, VIA Aldring og Demens.

Hverdagsliv med demens på plejecenter? Hvad definerer betydningsfulde stunder, og hvordan understøtter og dokumenterer vi det?
Rikke Gregersen, docent, VIA Aldring og Demens, Center for Forskning, VIA University College

Hvordan kan vi bruge ”Meningsfuldhed” som Pædagogisk Princip, og hvordan kan vi arbejde livsforms-orienteret?
Pia Østergaard, demensfaglig udviklingskonsulent i Magistrat for Sundhed og Omsorg i Aarhus. Uddannet sygeplejerske, diplom i sociologi, diplom i ledelse og pædagogik

Hvordan arbejder vi med reminiscens, og hvilken betydning har det?
Anders Møller Jensen, ph.d.-studerende, VIA Aldring og Demens, VIA University College & Susanne Bollerup Overgaard, CON AMORE, Aarhus Universitet

At skabe fællesskaber blandt beboere i pleje­boliger med baggrund i deres interesser og livsstile
Annette Johannesen – konsulent, ABLE

10.00-11.15: FRIE FOREDRAG
Leder af frie foredrag: Eva Algren-Petersen, forstander, Plejecentret Aftensol

Ældres autonomi- og livssituation i den politiske tilrettelæggelse af plejeboligens rammer
Ulla Skjødt, lektor, ph.d., University College Sjælland

Teknologi til forbedring af livskvalitet i plejebolig for ældre, der lider af demens 
Ulla Skjødt, lektor, ph.d.; Susanne Dambæk, lektor; Jacob Suhr Bisschop Thomsen, adjunkt, University College Sjælland

En bedre hverdag med skylle-tørre toiletter?
Christine Rytter, cand. scient, lektor, Inge Løbner, sygeplejerske, MHH, lektor, Bodil Sørensen cand. scient, ph.d., lektor, Forskningscenter for Sundheds- og Velfærdsteknologi, VIA University College

10.00-11.15: WORKSHOP: AT SKABE GODE DAGE I ÆLDREBOLIGER.

PROJEKT ”LIVSKVALITET BLANDT ÆLDRE BORGERE I ALMENE BOLIGOMRÅDER”
Leder af workshop: Inge Kolind, specialkonsulent, fysioterapeut, MPP, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

11.15 – 11.30: KAFFE OG TE

11.30 -12.45: WORKSHOP, SYMPOSIER OG POSTERS

11.30 -12.45: SYMPOSIUM: AT MØDES I MUSIKKEN 
– NÆRVÆR OG KOMMUNIKATION MED PERSONER MED DEMENS
Leder af symposium: Aase Marie Ottesen, ph.d., postdoc, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Musik og sang som indgangsport til at dække psykosociale behov hos personer med demens
Aase Marie Ottesen, ph.d., postdoc, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Musikterapi: Individuelle musikterapeutiske forløb og tværfaglig indsats med faglig vejledning af omsorgsgivere
Ulla Ladegaard og Sara Schou Nielsen, musikterapeuter, Demensenheden, Vejle Kommune

Læringsstrategier og redskaber, der får musikken til at blive en integreret del af hverdagslivet
Julie Kolbe Krøier, musikterapeut, Plejecenteret Sølund, Københavns Kommune

At vise vejen og skabe rum for medarbejderne i musiske forandringsprocesser

Jan Nybo Jensen, centerchef, Plejecenteret Sølund, Københavns Kommune; Birte Schelde, demensfaglig leder, Demensenheden, Vejle Kommune og Dorthe Lynge, centerleder, Demenscenter, Skovgården, Mariagerfjord Kommune
 

Involvering af personer med demens gennem brug af sangskrivning som narrativ metode i aktionsforskning
Poul Ilsøe, musikterapeut, Demenscenter Skovgården, Mariagerfjord Kommune og Aase Marie Ottesen, ph.d., postdoc, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

POSTERS i dette symposium:
Sølund – et Musikplejehjem i Københavns kommune.
Rikke Jensen, afdelingsleder og Julie Krøier, musikterapeut, Plejecentret Sølund, Københavns Kommune

Personer med demens ”kommer til orde” i forskning om sang og musik i hverdagsrehabilitering
Poul Ilsøe, musikterapeut, Dagcenter Krogen, Demenscenter Skovgården, Hadsund
Aase Marie Ottesen, postdoc, ph.d., Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

11.30 -12.45: WORKSHOP OG POSTERUDSTILLING VED VEGA NETVÆRKET:

STJERNESTUNDER I ALDERDOMMEN

At dele stjernestunder
Birgitte Højlund, projektleder, Syddjurs Kommune

Glæden og nytten ved at bruge sin krop udendørs
Ole Mygind, projektchef, Marselisborg Centret

Ledelse med stjernestunder som mål
Emma Winther, centerleder og medlem af Ledelseskommissionen

Posters

11.30 -12.45: SYMPOSIUM: Samarbejde med ældre borgere i EU projekt 
WIPP (Welfare Innovation in Primary Prevention)

Leder af symposium Paolo Caserotti, lektor, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Oplægsholdere:
Paolo Caserotti
Pia Øllgaard Olsen, ph.d.-studerende, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Jenny Havn, leder af forebyggelse, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune
Mathias Skjødt, projektkoordinator, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Jonathan Vaarst, ph.d.-studerende, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Erik Fangel Poulsen, læge og speciallæge i gynækologi, tidligere formand for Osteoporoseforeningen, medlem af Advisory Board for Sitless, repræsenterer Seniorhus Odense

12.45 – 13.45: Frokost

13.45 – 14.30: ’Blev vi så klogere?’

Tværfagligt panel fortæller om deres inspiration fra konferencen.
Leder af panelet: Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør og forskningsleder, Fonden Ensomme Gamles Værn

Panelet består af:

Karen Leth, mad- og måltidskonsulent, Kost og Ernæringsforbundet

Signe Loftager Okkels, ph.d.-studerende, Enhed for diætetik og klinisk

              ernærings­forskning, Herlev & Gentofte Hospital

Tine Fristrup, lektor, DPU Århus Universitet

Elsebeth Iversen, leder af Sundhedshus Amager, Københavns Kommune

14.30 – 14.45 Tak for denne gang!

Afslutning ved formanden for Dansk Gerontologisk Selskab, Jette Thuesen