Konference 2021:
Hvem sætter dagsorden for gamle menneskers liv?

Program inkl. indleverede abstracts (de understregede) fra fredag, den 29. oktober

Lokale F

9.00 – 10.15: Frie foredrag
Leder af frie foredrag: Eva Algreen-Petersen, forstander, Plejecentret Aftensol.

Vidensbaserede indsatser på plejehjem: Små forandringer med stor effekt (Aflyst)
Mette Andresen, chefkonsulent, ph.d., Professionshøjskolen Absalon.

Besøg på modersmål
Alma Bekturganova Andersen, projektleder Besøg På Modersmål, Foreningen Verdens kvinder i Danmark.

Den Svære Samskabelse: Forventninger og praksis i samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund  (Aflyst)
Morten Frederiksen, ph.d., professor og Ane Grubb, ph.d., postdoc, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet – København.

Gode erfaringer med samskabelse: Kirken ud af kirken
Rose Marie Tillisch, præst, vidensmedarbejder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.


Lokale H

9.00 – 10.15: Symposium

Coaching to Selfcare til ældre 70+ med fysiske lidelser i overgange mellem sygehus og hjem – med fokus på borgernær rehabilitering efter operation for ny hofte, nyt knæ, ved faldforebyggelse og ved personlig hygiejne
Leder af symposium: Britta Hørdam, ph.d., seniorforsker, Diakonissestiftelsen.

Coaching to Selfcare til ældre 70+ med ny hofte – Implementering af ny forskning
Britta Hørdam, ph.d., seniorforsker, Diakonissestiftelsen.

Faldforebyggelse hos ældre. Fysisk dysfunktion og multiple lidelser omsat til klinisk beslutningstagen i undervisning
Lotte Evron, lektor, ph.d., Københavns Professionshøjskole, Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser.

Coaching to Selfcare: – Borgernær sygepleje til ældre i Frederiksberg hjemmepleje
Rikke Volmer Brandsen, SD, områdeleder, Frederiksberg kommune.

Coaching to Selfcare – Patientinvolvering forebygger ældres tab af egenomsorgsevne, og udvikler sundhedsprofessionelles kompetencer ved operation med nyt knæ
Anne-Katrine Rønn Mathiassen, cand.cur., adjunkt, Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter.


Lokale G

9.00 – 10.15: Workshop

Den menneskelige kommune – Styring af ældreområdet eller styring sammen med de ældre?
Jakob Bovin, Læring og Ledelse.


Lokale I

9.00 – 10.15: IdeudviklingsWorkshop. Klimavenlig ældremad – er det muligt?
Leder af workshop: Lektor Anette Due, Københavns Professionshøjskole.

Hvad er klimavenlig ældremad anno 2021
Terkel Røjel, lektor, Ernærings- og sundhedsuddannelsen, Københavns Professions­højskole.

Planteproteiner – klimavenlige men hvad med proteinkvaliteten?
Sara Elisabeth Eriksen, lektor, Ernærings- og sundhedsuddannelsen, Københavns Professions­højskole.

Ved vi hvad de ældre vil have/kan lide?
Lise Justesen, postdoc, lektor, Ernærings- og sundhedsuddannelsen, Københavns Professions­højskole.

Hvordan kommer vi videre… Hvordan bliver vi klogere?
Anette Due, lektor, Ernærings- og sundhedsuddannelsen, Københavns Professions­højskole.

Opsamling 

10.15 – 10.30   PAUSE 


Lokale H

10.30 – 11.45: Symposium

Ældrepolitik skal give flere ældre ‘ret til vind i håret’
Ledere af symposium: Søren Steffensen & Dorthe Olander, ledere & udviklere, Foreningen Cykling uden alder.

Temaer:
1. Cykling uden alder – historik og “what we do”. Hverdagens praksis.
2. Cykling uden alder som pædagogisk praksis – en kulturforståelse. Cua’s bærende ideer om ligeværdighed og fællesskab.
3. Resultater og visioner for fremtidens plejekrævende ældre.

Når Bevægelse Bevæger – forskningsprojekt med Cykling uden alder og Team Tvilling
Mette Toftager, forsker, projektleder, ph.d., SDU. (Rettelse)

Ældres med- og selvbestemmelse styrkes på cykelture via relationer
Martin Eghøj, cand. scient. san, SDU, videnskabelig assistent tilknyttet forskningsprojektet “Når Bevægelse Bevæger”.


Lokale I

10.30 – 11.45: Frie foredrag
Leder af frie foredrag: Lotte Evron, lektor, Københavns Professionshøjskole.

Alderdommens værd(i)sættelser
Tine Fristrup, ph.d., lektor, Aarhus Universitet, DPU.

”Det sætter nogle følelser i gang inde i én”  – om snaplog som metode
Lotte Evron 1,2, ph.d., lektor, Annemarie Engelhardt 1, lektor, Katrine Rask Pedersen 1, adjunkt, Gitte K. Jørgensen 1, ph.d., lektor.
1)Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, Københavns Professions­højskole.
2)Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet (ekstern lektor).

Frivillighed til alle ældre? Når et socialt frivilligt tilbud til ældre og udlændinge skaleres op
Line Steen Bygballe, ph.d.-studerende, Astrid Jespersen, lektor, Center for Huma­nistisk Sundhedsforskning, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Klædt på til at tale om livet og døden
Vibeke Østergaard Steenfeldt, lektor, Professionshøjskolen Absalon, Inge Jekes, udviklingssygeplejerske, Kalundborg Kommune, Ulla Skjødt, lektor, Professionshøjskolen Absalon.


Lokale F

10.30 – 11.45: Workshop

Livets Bog – et projekt der gennem brug af forskellige sanser kan hjælpe den ældre, de pårørende og hjælperen til at italesætte og imødekomme eksistentielle og åndelige behov
Leder af workshoppen: Vibeke Tuxen, præst, master i dogmatik og sjælesorg.

Salmesang for demensramte – en inspiration for Folkekirkens geronto-teologiske arbejde
Kirstine Haugaard Nielsen, kandidat i diakoni.

Kirkeliv på plejehjem. De helliges samfund mellem plejehjem og sognemenighed
Vibeke Tuxen, sognepræst i Valby Søndre Sogn, master i dogmatik og sjælesorg.

Livets bog
Cecilie Evelyn Meyer, diakon og bachelor i kristendom, kultur og kommunikation.


Lokale G

10.30 – 11.45: Frie foredrag
Leder af frie foredrag: Anne Marie Beck, docent, Københavns Professionshøjskole.

Faldet-af-på-den -syndromet
Marie Gorm Larsen, forskningsassistent, Aske Juul Lassen, lektor, Center for humanistisk sundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Ernæringsstatus prædikterer genindlæggelser blandt ældre
Mette KF Iversen, lektor, Annette Buhl, lektor, Anette Schnieber, lektor, VIA University College, Ernæring og Sundhedsuddannelsen.

”Vi løfter, vi hiver og vi skubber” til de ældre med overvægt på plejecentre
Tenna Christoffersen, lektor, Hannah Holt Bentz, adjunkt, Margit Dall Aaslyng, docent, ph.d., Anja Weirsøe Dynesen, lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon.

11.45 – 12.35   Frokost 


Lokale I

12.35 – 13.50: Symposium   

Værdighed – for ældremedicinske patienter og ældre der er afhængige af hjælp
Ledere af symposium: Mirjana Saaby, chefkonsulent, Marie Lilja Jensen, chefkonsulent, begge Ældre Sagen.

En værdig behandling til ældre patienter med flere sygdomme
Mirjana Saaby, chefkonsulent, Ældre Sagen.

Mit hjem med hjemmepleje og mit hjem på plejehjem
Per Tostenæs, seniorkonsulent, Marie Lilja Jensen, chefkonsulent, begge Ældre Sagen.


Lokale G

12.35 – 13.50: Workshop

Musiske portrætter af mennesker i livets sidste fase
Karen Humle, violinist, huskunstner på Sankt Lukas Hospice.


Lokale H

12.35 – 13.50: Symposium

De sidste leveår: Tværfaglige perspektiver på behandling og trivsel
Leder af symposium: Stine Grønbæk Jensen, antropolog, postdoc, Dansk Center for Aldringsforsk­ning, Syddansk Universitet (DARC).

Epidemiologi: Resultaterne af en undersøgelse af udviklingen af medicinforbruget blandt de ældste
Troels Mygind Jensen, postdoc, Jacob Krabbe Pedersen, postdoc, DARC.

Historie: Alderisme og aldersgrænser på de danske sygehuse fra ca. 1970 til ca. 2000
Anne Hagen Berg, historiker, postdoc, DARC.

Antropologi: Hvordan erfarer ældre eksistentielle forandringer forbundet med aldring, og hvordan administrerer de aktivt livets afslutning
Stine Grønbæk Jensen, antropolog, postdoc, DARC.

Litteratur: Forskning i skønlitteratur, der handler om det at blive ældre, blive gammel og skulle dø
Nicklas Freisleben Lund, postdoc, DARC.

13.50 – 14.00   PAUSE


Lokale F

14.00 – 15.00: Fælles session: Uddeling af priser
Leder af session: Christine Swane, direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn.

Uddeling af VELUX FONDENS hædersgaver.

Kirsten Avlund Prisen, doneret af Fonden Ensomme Gamles Værn.

Prisoverrækkelse og -forelæsning ift. Kirsten Avlund Prisen.

Prisforelæsning v. vinder af Kirsten Avlund Prisen, Jeevitha Yogachandiran Qvist.

Afsluttende session:  Tak for denne gang!
Afslutning, formanden for Dansk Gerontologisk Selskab