Konference 2021:
Hvem sætter dagsorden for gamle menneskers liv?

Program inkl. indleverede abstracts (de understregede) fra torsdag, den 28. oktober

09.30 – 10.00    Registrering

Lokale F

10.00 – 10.15 Fælles session: Velkomst og introduktion
Jette Thuesen, formand for Dansk Gerontologisk Selskab og Karen Humle, violinist.

10.15 – 11.00 Fælles session
Leder af sessionen: Rose Marie Tillisch, præst, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Leve hele livet. Hele livet. En helhetlig omsorg
Per Gunnar Disch, førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.


11.00 – 11.10 Kort pause

 

 

11.10 – 12.15 Fælles session (fortsat) 

Leve hele livet. Hele livet. Er aldring et problem?
Runar Bakken, dosent emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge.

12.15 – 13.15 Frokost  

13.15 – 14.30 Fælles session 
Leder af sessionen: Charlotte Juul Nilsson, lektor, Afdeling for Social Medicin, KU.

Samskabelse og societal impact – erfaringer fra et forskningsprojekt blandt midaldrende og ældre i et udsat boligområde
Rikke Lund, professor, afdelingsleder, Afdeling for social medicin, KU.

Forskning og forandringskraft – hvordan måler man videnskabens bidrag til praksis?
David Budtz Pedersen, professor, Institut for Kommunikation og Psykologi, AAU.

14.30 – 14.40 Kort pause

14.40 – 15.30 Fælles session
Leder af sessionen: Paolo Caserotti, professor, Syddansk Universitet

Betydningen af et ældreråd i kommunen – og af Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen. 
Bidrag til: Hold raske ældre raske. Et godt ældreliv trods sygdom
Finn Kamper Jørgensen, pensioneret læge, fhv. direktør, Statens Institut for Folkesundhed, medlem af Bestyrelsen i Danske Ældreråd.

15.30 – 16.00 Kaffe og kage

16.00 – 17.30 Fælles session

’’Når jeg bliver gammel” – Ældres stemmer om det gode liv når alderdommen er svær
Lone Grøn, professor mso, VIVE, Lise Bonnevie, programchef, VELUX FONDEN og Jette Thuesen, seniorforsker, REHPA.

17.30 – 17.40 fælles afrunding 
Karen Humle, violinist.

 

19.00:  Middag efter køkkenchefens valg!