DGS-årsmøde 2011:
Ældrepolitik i virkeligheden – Principper, realiteter og udfordringer