Konference 2016: Aldring og tværfaglighed

Program inkl. oplæg fra den 7. november 2016

Lokale  F

09.30 – 10.00 ÅBNINGSSESSION

Velkomst.
v. professor mso Tine Rostgaard, forkvinde for Dansk Gerontologisk Selskab.

Kulturelt indslag. 
v/forstander emeritus Laust Sørensen

Tværfaglig geriatri.
Søren Jakobsen, overlæge. Geriatrisk afd., OUH-Svendborg.

Udfordringer i tværprofessionelt samarbejde. 
Sine Lehn-Christiansen, lektor og forskningsgruppeleder. Center for
Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitets Center.

Tværfaglighed, samarbejde og organisation i et ledelsesperspektiv.
Jette Bolding, lokalområdechef. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune.

Mere liv i gamles hverdag – et tværfagligt netværk med en fortid og en fremtid. 
Ole Mygind, projektchef. Marselisborgcentret.

Den lærende organisasjon i praksis – om jobbsnekring, tverrfaglig refleksjon og organi­sasjonslæring.
Nina Amble, 1. amanuensis (dr. philos) arbeidspsykologi, LUI. Høgskolen i Oslo og Akers­hus.


12.00 – 13.15 Frokost i Restauranten


Lokale F mandag 13.15 – 14.30

Symposium. Tværfaglighed i professionsuddannelserne  
Leder af symposium: Lotte Evron, adjunkt, ph.d.

På professionshøjskolen Metropol er der tænkt tværfag­lig­­hed i mange af de igangværende aktiviteter. Symposiet vil berøre nogle af disse, specifikt i forhold til ’’Det gode ældreliv’’.

Tværprofessionelt modul på Professions­højskolen Metropol om Det gode Ældreliv – tilrettelæggelse og evalue­ring.
Irene Nørlund, lektor, ph.d., Institut for Ernæring og Jorde­moderkundskab og Hanne F. Mortensen, lektor, Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol.

Undervisning i faldforebyggelse som forståelse af det gode ældreliv.
Lotte Evron, adjunkt, ph.d. Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol.

Kropslig læring af aldring. 
Hanne Selberg, lektor, Praksis- og Innovationshuset, Professionshøjskolen Metropol.


Lokale G mandag 13.15 – 14.30

Symposium. Center for Sund Aldring (CESA) – tværfaglige og situerede interventioner i kommunal praksis
Leder af symposium: Aske Juul Lassen, postdoc.

Kommunale, situerede interventioner i Center for Sund Aldring: Ældres netværk i Ishøj Kommune.
Aske Juul Lassen, postdoc. Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.

Exposing diversity – tværfaglige fokusgrupper med sundhedsprofessionelle fra ældreplejen.
Kamilla Nørtoft, postdoc. Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.

Digital genoptræning og professionel praksis: Fra coaching til konfigurering af relationer mellem menneske og teknologi.

Nete Schwennesen, postdoc. Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.


Lokale H mandag 13.15 – 14.30

Symposium. Dansk Center for Aldringsforskning (DARC)
 – et samarbejde mellem forskellige forskningsområder og institutioner 
Leder af symposium: Merete Osler, professor.

Intelligens og livslængde – krydsfeltet mellem forskellige forskningsområder og institutioner.
Gunhild Tidemann Christensen, postdoc1,2,3, Erik Lykke Mortensen professor1,2, Kaare Christensen, professor1,3,4,5, Merete Osler, professor1,2,3.
1: Dansk Center for Aldringsforskning, Epidemiologi, Biodemografi og Biostatistik, Institut for Sundhedstjenesteforsk­ning, Syddansk Universitet; 2: Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet; 3: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Rigshospitalet-Glostrup, Københavns Universitet; 4: Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital, 5: Afdeling for Klinisk Biokemi og Far¬makologi, Odense Universitetshospital; 6: Max-Planck Odense Center on the Biodemo¬graphy of Aging.

Undersøgelser af variation i DNA-reparationsgener, aldring og langt liv – krydsfeltet mellem forskellige forsk­ningsområder og institutioner. 
Mette Sørensen, postdoc1,2, Marianne Nygaard, postdoc1,2, Tinna Stevnsner, lektor3, Lene Christiansen, professor1, Kaare Christensen, professor1,2,4,5.
1: Dansk Center for Aldringsforskning, Epidemiologi, Biodemografi og Biostatistik, Institut for Sundheds­tjeneste­forsk­ning, Syddansk Universitet, 2: Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital, 3: Dansk Center for Aldringsforskning, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, 4: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital, 5: Max-Planck Odense Center on the Biodemography of Aging.

DNA-reparationsaktiviteter, mitokondriefunktioner, aldring og langt liv – i krydsfeltet mellem forskellige forsk­ningsområder og institutioner. 
Tinna Stevnsner, lektor1, Inés Sánchez-Román Rojas, postdoc1, Christian Garm, postdoc1, Mette Sørensen, postdoc2,3, Marianne Nygaard, postdoc2,3, Lene Christiansen, professor2, Kaare Christensen, professor2,3,4,5.
1: Dansk Center for Aldringsforskning, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, 2: Dansk Center for Aldringsforskning, Epidemiologi, Biodemografi og Biostati­stik, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, 3: Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital, 4: Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital, 5: Max-Planck Odense Center on the Biodemography of Aging.

Herefter var der som vanligt:  Kaffebuffet med kage, juice og frugt i forhallen

 Lokale F mandag 15.15 – 16.30

Frie foredrag 
Leder af frie foredrag: Charlotte Juul Nilsson, lektor. Afd. for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.


Rehabiliterende indsats til at understøtte ældres personlige hygiejne i hverdagen!

  – Vand og sæbe versus badeservietter? 
Britta Hørdam, seniorforsker. Institut for Statskundskab, Center for Sundhed, Økonomi og Policy, Københavns Universitet.

European Later Life Active Network ­­– ”ELLAN”. 
Erna Meyer, fysioterapeut, lektor, UCN, Inge Lange, ergoterapeut, lektor, UCN og Marianne Jensen, lektor, sygeplejerske, MCN, UCN.

Tværprofessionelt modul med fokus på sammenhængende borgerforløb. 
Nina Bengtsen, Uddannelsesleder. Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning.

Det er ikke vores patient. 
Lisbeth Aaskov Falch, ph.d.-studerende, lektor, MHH, sygeplejerske. Holbæk Sygehus og Århus Universitet.


Lokale G mandag 15.15 – 16.30

Frie foredrag
Leder af frie foredrag: Eva Algreen-Petersen, forstander. Plejecentret Aftensol.

Øjeblikke indfanges … og der skabes en appetitvækkende årskalender. 
David Blazek, fysioterapeut. Betaniahjemmet, Frederiksberg.

Værtsrollens betydning for involvering i hjemmeplejen: Ældre kronisk syge borgeres perspektiver på roller og ansvar i samarbejdet med sundhedsprofessionelle. 
Kathrine Hoffmann Pii, adjunkt, ph.d. Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol.

Hjælp til at kunne selv – mestring af hverdagen. 
Robert Ploug, Højdevang Sogns Aktivitetscenter, Kristine Peetz-Schou, gruppeleder, og  Shila Larsen, faglig udviklingssygeplejerske, Hjemmeplejen Amager.


Lokale H mandag 15.15 – 16.30

Symposium. Nye perspektiver fra Science Technology Studies (STS) til dansk gerontologi ved DGS-K 
Leder af symposium: Anne Leonora Blaakilde, forskningslektor, ph.d., cand.mag, og Sara Mosbjerg Iversen, lektor, ph.d.

Hvad er STS og hvordan kan det bidrage til gerontologisk forskning? 
Sara Mosberg Iversen, lektor, ph.d. Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.

Telemedicin og egenomsorg: Hvordan erhverver borgere med KOL kompetence til at håndtere de udfordringer i hverdagen, der er forbundet med at være kronisk lungesyg? 
Bettan Bagger, ph.d.-studerende, RN, MA ed. Institut for Mennesker & Teknologi, Roskilde Universitet.

Hvordan bliver man en ”radiokrop”? Radioens betydning for ældre danskere i dag. 
Anne Leonora Blaakilde, forskningslektor, ph.d., cand.mag. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.

Lokale F   Overrækkelse af Kirsten Avlund Prisen

Restauranten kl. 18.30  Middag efter køkkenchefens valg!