Om kommende numre af
Tidsskriftet Gerontologi

Her vil vi forsøge at holde læsere orienteret om, hvad der rører sig i forhold til kommende udgaver af Tidsskriftet Gerontologi.

Næste udgave bliver et jubilæumsskrift…

Nyt for medlemmer: 
Læs online first-publicering her på hjemmesiden

De nye gamle:
Karakteristika ved den voksende gruppe etniske minoritetsældre

Af Anika Liversage og Mikkel Rytter
 
Abstract:
 
Baseret på kvantitative registerdata belyser og diskuterer denne artikel hvilke særlige karakteristika, der kendetegner etniske minoritetsældre. Fokus er på ældre individer (65-74 år) med baggrund i migrantdestinationer som Tyrkiet og Pakistan samt ældre flygtninge fra Mellemøsten (Libyen, Syrien, Jordan og Irak). Data beskriver gruppernes demografi, økonomi, bolig- og familieforhold. For at synliggøre det særlige ved etniske minoritetsældre sammenligner vi med den brede befolkning af ældre danskere. Viden om ”de nye gamle” er helt central for i fremtiden, at kunne lave sundheds- og plejeindsatser målrettet mod etniske minoritetsældre.
 
Du skal være medlem og logget ind for at få adgang til denne artikel – gå til login eller til forsiden

Meningsfulde aktiviteter og stille og rolig omsorg

   – To spor i grønlandsk demenspleje

Af Kamilla Nørtoft, Hanne Jensen og Tenna Jensen
 
Abstract:
 
I Grønland er der en stigning i antallet af mennesker med demens. Denne artikel diskuterer to spor i grønlandsk demenspleje; 1) Stille og rolig omsorg og 2) meningsfulde aktiviteter. De to spor udelukker ikke nødvendigvis hinanden, men kan være delvist konfliktende, selvom målet ofte er det samme: at skabe en tryg og meningsfuld atmosfære for mennesker med demens. Både kulturelle normer, uddannelsesniveau blandt plejepersonale og mangel på grønlandsk tilpasset informations- og aktivitetsmateriale spiller ind på, hvordan plejen udspiller sig i praksis på forskellige plejehjem. De empiriske data i artiklen er genereret gennem etnografisk feltarbejde fra 7 plejeinstitutioner og 30 interviews med pårørende, plejepersonale, plejehjemsledere og administrative kommunale ledere og specialister.
 
Du skal være medlem og logget ind for at få adgang til denne artikel – gå til login eller til forsiden

Redaktionspanel:Kultursociolog, ph.d., direktør
Christine E. Swane
Lektor, folklorist, ph.d. Anne Leonora Blaakilde
Lektor, læge, epidemiolog Bernard Jeune
Lektor, etnolog, ph.d. Aske Juul Lassen
Seniorforsker, klinisk diætist, ph.d., Anne Marie Beck
Ph.d.-studerende, psykolog Kristian Park Frausing
Postdoc, antropolog, ph.d. Alexandra Brandt Ryborg Jønsson
Lektor, læge, ph.d. Ellen Garde

Redaktør: Morten Hillgaard Bülow

redaktion@danskgerontologi.dk