Om kommende numre af
Tidsskriftet Gerontologi

Her vil vi forsøge at holde læsere orienteret om, hvad der rører sig i forhold til kommende udgaver af Tidsskriftet Gerontologi.

Nyt fra DGS: 
Læs online first-publicering her på hjemmesiden

September 2021:

 

Mellem forskning og praksis i Dansk Gerontologisk Selskab og Tidsskriftet Gerontologi

Af Louise Scheel Thomasen
Redigeret af Morten H. Bülow
 
Abstract:
 
Med udgangspunkt i interview med formand Jette Thuesen, redaktør Morten H. Bülow, bestyrelsesmedlem og tidligere redaktør Christine Swane og tidligere redaktør, Henning Kirk, tegner artiklen en karakteristik af Dansk Gerontologisk Selskab og Tidsskriftets Gerontologi ærinde og virke i et gerontologisk miljø præget af mange forskellige aktører og et udbredt fokus på sundhed. Artiklen er en opfølgning på artiklen ”30 år med Gerontologi”, der tegnede selskabets og tidsskriftets udvikling fra 1985 og frem.
 

I hvilken udstrækning er fremtidens pensionister en udgift for velfærdsstaten?

Af Per H. Jensen, Fritz von Nordheim og Jeevitha Yogachandiran Qvist
 
Abstract:
 
I den økonomiske DREAM-model opererer man med det såkaldte ”aldersopdelte nettobidrag”, der viser, at personer over pensionsalderen er en voldsom belastning for det offentlige. Præmisserne for disse udregninger er meget uigennemsigtige, men har alligevel fået lov til at præge den politiske debat. Ærindet med denne artikel at undersøge, i hvilket omfang fremtidens pensionister reelt er en udgift for velfærdsstaten. Vi gør brug af budgetmetoden, dvs. vi ser på de offentlige udgifter til og indtægter fra pensionister, hvor især arbejdsmarkedspensionerne er af betydning for pensionisternes bidrag til de offentlige kasser. Vi ser på den population, der i 2042 går på pension, når de når folkepensionsalderen. Vort mest markante fund er, at alle pensionister, der har en arbejdsmarkedspension, i fremtiden vil blive nettobidragsydere til velfærdsstaten de første 10 år af deres pensionisttilværelse.
 

De nye gamle:
Karakteristika ved den voksende gruppe etniske minoritetsældre

Af Anika Liversage og Mikkel Rytter
 
Abstract:
 
Baseret på kvantitative registerdata belyser og diskuterer denne artikel hvilke særlige karakteristika, der kendetegner etniske minoritetsældre. Fokus er på ældre individer (65-74 år) med baggrund i migrantdestinationer som Tyrkiet og Pakistan samt ældre flygtninge fra Mellemøsten (Libyen, Syrien, Jordan og Irak). Data beskriver gruppernes demografi, økonomi, bolig- og familieforhold. For at synliggøre det særlige ved etniske minoritetsældre sammenligner vi med den brede befolkning af ældre danskere. Viden om ”de nye gamle” er helt central for i fremtiden at kunne lave sundheds- og plejeindsatser målrettet mod etniske minoritetsældre.
 

Meningsfulde aktiviteter og stille og rolig omsorg

   – To spor i grønlandsk demenspleje

Af Kamilla Nørtoft, Hanne Jensen og Tenna Jensen
 
Abstract:
 
I Grønland er der en stigning i antallet af mennesker med demens. Denne artikel diskuterer to spor i grønlandsk demenspleje; 1) Stille og rolig omsorg og 2) meningsfulde aktiviteter. De to spor udelukker ikke nødvendigvis hinanden, men kan være delvist konfliktende, selvom målet ofte er det samme: at skabe en tryg og meningsfuld atmosfære for mennesker med demens. Både kulturelle normer, uddannelsesniveau blandt plejepersonale og mangel på grønlandsk tilpasset informations- og aktivitetsmateriale spiller ind på, hvordan plejen udspiller sig i praksis på forskellige plejehjem. De empiriske data i artiklen er genereret gennem etnografisk feltarbejde fra 7 plejeinstitutioner og 30 interviews med pårørende, plejepersonale, plejehjemsledere og administrative kommunale ledere og specialister.
 

Redaktionspanel:Kultursociolog, ph.d., direktør
Christine E. Swane
Lektor, folklorist, ph.d. Anne Leonora Blaakilde
Lektor, læge, epidemiolog Bernard Jeune
Lektor, etnolog, ph.d. Aske Juul Lassen
Seniorforsker, klinisk diætist, ph.d., Anne Marie Beck
Ph.d.-studerende, psykolog Kristian Park Frausing
Postdoc, antropolog, ph.d. Alexandra Brandt Ryborg Jønsson
Lektor, læge, ph.d. Ellen Garde

Redaktør: Morten Hillgaard Bülow

redaktion@danskgerontologi.dk