DGS har siden 2014 afholdt en årlig National Konference om Aldring og Samfund med skiftende temaer.
Konferencen erstatter de tidligere årsmøder.

National Konference 2019:
Kan man forebygge alderdommen?

Konferencen er i år 31. oktober – 1. november 2019 og finder som sædvanlig sted på Comwell Middelfart.

Første udkast til program ligger klar nu og kan ses her.

’Det er bedre at forebygge end at helbrede’, er en velkendt talemåde. Og det forekommer da også så indlysende rigtigt, at det er svært at være uenig i. Men hvis vi nu ser bagom det faktum, hvilke diskussioner rejser der sig så? Det vil Dansk Gerontologisk Selskab rette fokus mod på den årlige Nationale Konference om Aldring og Samfund.

Forebyggelse er et grundlæggende gerontologisk tema. Fra gerontologiens barndom har videnskaben givet gode råd om, hvordan vi individuelt og kollektivt kan gribe ind i processer, der traditionelt har været tilskrevet alderdommen.

Med et øget fokus på forebyggelse er der sket en forskydning i grænserne mellem de aldringsfænomener, der anses som uafvendelige, og fænomener og tilstande, der kan relateres til sygdom og slitage, og som der skal gribes ind overfor. Disse grænser er til stadig forhandling – både i forskning, i faglig praksis og i befolkningen. Grænserne er med til at forme social- og sundhedspolitik på ældreområdet og definere rammerne for rehabilitering, behandling og pleje.

Vi håber med konferencen at få gode eksempler frem på forebyggelse – fra celle til samfundsniveau. Vi vil også stille nogle af de kritiske spørgsmål: Hvordan håndteres uenighed mellem ældre mennesker, fagpersoner og forskere om, hvem og hvad forebyggelsesaktiviteter skal rette sig imod? Hvordan tildeles ressourcer til forebyggelse – og efter hvilke kriterier? Hvordan adresseres social ulighed i alderdommen i et forebyggelsesperspektiv?

Vi håber, disse og andre spørgsmål vil inspirere til deltagelse, hvad enten man ønsker at bidrage med eget oplæg eller blot ønsker at være med som almindelig deltager. Vi ser frem til endnu en god konference med stof til eftertanke.