Konference 2018: Overgange i ældrelivet

Program inkl. indleverede oplæg fra den 29. oktober

09.30 – 10.00    Registrering

Lokale F
10.00 – 10.45    Velkomst

Fælles session: Velkomst v/ Jette Thuesen, formand for Dansk Gerontologisk Selskab

Kulturelt indslag v/Inga Mollerup

10.45 – 11.00    Kort Pause

11.00 – 12.00     Fælles key note session
Leder af key note session: Christine Swane

Mareridt, mode, mestring – Frygt, fordomme og forventninger i forbindelse med livets mange overgange
Lotte Hvas, speciallæge i almen medicin, seniorforsker, dr.med.

 

Restauranten
12.00 – 13.00    Frokost

13.00 – 14.15:

Lokale F
Symposium: Skrøbelige ældre – hvad kan geriatrien bidrage med ved akutte hospitalsindlæggelser
Leder af symposium: Anette Ekman, sygeplejerske, cand.scient.san.publ, ph.d., Medicinsk og Geriatrisk Afdeling Q, Bispebjerg og Frederiksberg hospital

Lokale G
VEGA symposium: Livsorienteret Teknologi Vurdering  LTV
Leder af symposium: Birgitte Højlund, projektleder
Louise Munk Ibsen, Teknologi i Praksis, Søren Pallesen, Center for Frihedsteknologi og Merete Tonnesen, DEFACTUM

Lokale H
Workshop: Forestillinger om overgangen fra almindelig mental funktionsevne til former for demens
Anne Liveng, ph.d., lektor, studieleder, Master i Sundhedsfremme, Institut for Mennesker og Teknologi, Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet
Ane Moltke, ph.d., ekstern lektor, Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet

14.15 – 14.45 Kaffebuffet med kage, the, juice og frugt

14.45 – 16.00:

Lokale F
Symposium: (Efter) akut medicinsk indlæggelse: Den gode overgang
Leder af symposium: Lillian Mørch Jørgensen, overlæge

Medicinanamnese og medicin-gennemgang i akutmodtagelsen (FAM-CPH)
Morten Baltzer Houlind, ph.d.-studerende, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital & Region Hovedstadens Apotek

Underernæring i akutmodtagelsen (FAM-CPH)
Aino Leegaard Andersen, ph.d.-studerende, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital

Mobilisering/træning (WALK/STAND)
Mette Merete Pedersen, postdoc, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital

Lokale G
Frie foredrag
Leder af frie foredrag: Andreas Nikolajsen   

Facts om den aldrende arbejdsstyrke. Fleksibel pension – alternative overgange mellem ar­bejdsliv og pension
Anette Gudum, faglig koordinator og økonom, Ældre Sagen

 ’De gode madkasser’: Hvornår har en borger behov for madservice?
Irene Nørlund, lektor og ph.d., Ernæring og Sundhedsuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole

Lokale H
Frie foredrag
Leder af frie foredrag: Eva Algreen-Petersen

Forestillinger om overgange i ældrelivet
Anne Liveng, ph.d., lektor, studieleder, Master i Sundhedsfremme, Institut for Mennesker og Teknologi, Center for Sundhedsfremmeforskning

Hverdagsliv i dobbelt liminalitet – borgere med multisygdom, i afventen på at modtage hjemmerehabiliteringsforløb, hjemmehjælp eller ingen af delene
Helle Vedsegaard, ph.d.-studerende, Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi, Center for Sundhedsfremme, Forskerskolen Sundhed og Samfund

Overgange i KOL-rehabilitering – trykkes der på de forkerte knapper?
Ulla Pedersen, Forskning, Innovation og Udvikling v. UC SYD

16.00 – 16.15        Kaffe m.v.

16.15 – 17.30:

Lokale G
Symposium: Overgange i forhold til mad og måltider
Leder af symposium: Anne Marie Beck

Overgange i forhold til mad og måltider
Lene Breum Larsen, specialkonsulent, Fødevarestyrelsen

Betydning af aldring for madindkøb og måltidspraksis og på proteinindtag
Inge Tetens1,2, Bodil Just Christensen1,3, Simon Rønnow Schacht1,2, Sinne Smed1,3, Mads Vendelbo Lind1,2, Sidse Schouby Andersen1,3, Lotte Holm1,3
1’LIVSKRAFT-Center for gode ældreliv’, 2Institut for Idræt og Ernæring, 3Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Evaluering af Børnebørnenes madværksted – et pilotprojekt gennemført at Hjerteforeningen og støttet af Nordea Fonden
Kirsten Schroll Bjørnsbo, forsker, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Anne Marie Beck, docent, Københavns Professionshøjskole

Lokale H
Symposium: Rehabilitering og palliation. Enten eller – eller både og
Leder af symposium: Jette Thuesen

Forhandlinger om overgange til terminal pleje for ældre medicinske patienter – et empirisk studie
Heidi Bergenholtz, forsker v. REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Perspektiver på overgange mellem rehabilitering og palliativ indsats – en litteraturgennemgang
Jette Thuesen, forsker v. REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, studieleder, SDU

Lokale F
Frie foredrag
Leder af frie foredrag: Charlotte Juul Nilsson

Pårørendes nettbaserte støttegruppe – som en utvidet familie
Hilde Solli, Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Porsgrunn, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

Transition til enkestand hos ældre på Færøerne
Elsa Johannesen, M.Sc. in Health Science,  Afdeling for Sundhed- og Sygeplejevidenskab, Fróðskaparsetur Føroya

Samtale om tab og livsmod – for dig som har mistet: Et aktionsforsknings-projekt
Lisbeth Rosenbek Minet1, Dorte Bladt2, Poul Bruun3 og Uffe Nymark Breum2
1Klinisk Institut ved Syddansk Universitet, Rehabiliteringsafdelingen på OUH og Afdelingen for Anvendt Sundhedsforskning ved University College Lillebælt. 2Sundhedsafdelingen i Vejle Kommune.3Afdelingen for Anvendt Sundhedsforskning ved University College Lillebælt

18.15 – 19.00     Kirsten Avlund Prisen

Lokale F
Prisoverrækkelse og forelæsning v. årets vinder, Jon Dag Rasmussen
Leder af session: Charlotte Juul Nilsson

19.00:  Middag m.v. i restauranten