Konference 2017: At skabe gode dage

Program inkl. oplæg fra 9. nov. 2017

Torsdag, den 9. november 2017

09.00 – 09.30 Registrering

09.30 – 10.00 Velkomst

Formand for Dansk Gerontologisk Selskab, Jette Thuesen, postdoc, REHPA, studieleder, SDU.

Kulturelt indslag

v/ Else Skovborg og Andreas Nikolajsen

10.00 – 12.00 Perspektiver på hverdagsliv

Leder af key-note session: Morten Hillgaard Bülow, redaktør, Tidsskriftet Gerontologi

Hverdagslivet – hver dag hele livet
Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør og forskningsleder, Fonden Ensomme Gamles Værn

Om hverdagsliv blandt usædvanlige ældre mennesker i København: erkendelser fra et længerevarende etnografisk feltarbejde
Jon Dag Rasmussen, antropolog, ph.d., postdoc, DPU – Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Pædagogisk antropologi, Aarhus Universitet

12.00 – 13.15 Frokost

13.15 – 14.45 SYMPOSIUM/FRIE FOREDRAG/WORKSHOP

Symposium: Rehabilitering: Erfaringer hidtil og ny viden

Leder af symposium: Louise Scheel Thomasen, fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen

Hvor blev geriatrien af i rehabilitering på ældreområdet?
Finn Rønholt Hansen, ledende overlæge, ph.d. MPA, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Rehabilitering i kommuner – hvad ved vi og hvori består aktuelle udfordringer og muligheder?   
Louise Scheel Thomasen, fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen

Ældre menneskers prioriteringer og strategier i rehabilitering
Tove Lise Nielsen, ph.d.-studerende, Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College og Defactum Region Midtjylland

Demens, rehabilitering og hverdagsliv – evidens og praksis i Danmark. Resultater fra kortlægning og litteratursøgning
Jette Thuesen, postdoc, REHPA, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation og studieleder, masteruddannelsen i rehabilitering, Syddansk Universitet

13.15 – 14.45 WORKSHOP: ER VI PARATE TIL DEN SELVBESTEMMENDE BORGER?

– MEDARBEJDERNES PRAKTISKE ERFARINGER OG UDFORDRINGER MED AT SKABE EN MENINGSFULD HVERDAG PÅ PLEJECENTRE I FÆLLESSKAB MED BORGERNE

Leder af workshop: Ursula Stockmarr, Center for Omsorg og Rehabilitering, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns kommune

Oplægsholdere: Anne-Marie Linke, sosu-hjælper, Bomi-Parken Plejecenter

Matthias Bang Petersen, aktivitetsmedarbejder, Kærbo Plejecenter

Karin Hvidtfeldt, afdelingsleder, Plejecentret Aftensol

13.15 – 14.45 FRIE FOREDRAG

Leder af frie foredrag: Anne Marie Beck, docent, Professionshøjskolen Metropol

Værdier i hverdagslivet hos gamle i Grønland
Kamilla Nørtoft, postdoc, Arktisk Aldring, Københavns Universitet
Tenna Jensen, lektor, Arktisk Aldring, Københavns Universitet

Fra plejebolig til hospital og hjem igen – en kvalitativ afdækning
Hanne Nygaard, RN, stud.scient.san. & Anette Ekmann, RN, MScPH, ph.d., Akutmodtagelsen – Afdelingen for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Hverdagslivet for ældre indvandrere i København
Irene Nørlund, Birgitte Gade Brander, Runa Midtvåge, lektorer ved Ernærings- og Sundhedsuddannelsen og Global Nutrition and Health, Professionshøjskolen Metropol

Oplevelser og behov hos pårørende til demente under to forskellige velfærdsregimer
Anne Liveng, lektor, Center for Sundhedsfremmeforskning, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

14.45 – 15.15 Kaffe m.v.

15.15 – 16.45 SYMPOSIER OG FRIE FOREDRAG

Symposium: Fortællinger om ensomhed og enlighed
Leder af symposium: Karen Munk, lektor, VIA Aldring & Demens, Center for Forskning, VIA University College samt Afd. for Filosofi og Idéhistorie, Institut for Kultur og Sam- fund, Aarhus Universitet

Geronto-sociologisk ensomhedsforskning historisk set
Karen Munk, lektor, VIA Aldring & Demens, Center for Forskning, VIA University College samt Afd. for Filosofi og Idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Sundhed og hverdagsliv blandt enlige, ældre mænd
Kristian Park Frausing1,2, Michael Smærup1, Kirsten Maibom2, Per Lindsø Larsen3, Karen Pallesgaard Munk1,2
1 VIA University College
2 Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund
3 Center for Oligofrenipsykiatri

Ensomhed som en uafvendelig ledsager til moderne alderdom?
Michael Smærup1, Kristian Park Frausing1,2, Kirsten Maibom2, Karen Pallesgaard Munk1,2.
1 VIA University College
2 Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund

15.15 – 16.45 FRIE FOREDRAG
Leder af frie foredrag: Eva Algreen-Petersen, forstander, Plejecentret Aftensol

Inddragelse af ældre beboere i design af bolignære uderum
Kamilla Nørtoft, postdoc, APEN, IBBL, KADK, Arkitektskolen og Sidse Carrol, ph.d.-studerende, APEN, IBBL, KADK, Arkitektskolen

Motionsboldspil som en fællesskabsdannende og sundhedsfremmende aktivitet hos ældre i alderen 65-93 år – resultater fra randomiserede kontrollerede forsøg i fore­ningsregi og kommunale ældretilbud
Jacob Vorup, ph.d., Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, University College Lillebælt

Et lærings og kulturfokus: Professionelles holdninger og handlinger vedrørende bebo- ernes selvbestemmelse på plejecentre
Inge Stounbjerg, master i pædagogisk udviklingsarbejde, konsulent, Hedensted Kommune

Hverdagsrehabilitering i plejeboliger. En ny kultur.
Knud Erik Jensen, konsulent, Udvikling og Dokumentation

15.15 – 16.45 SYMPOSIUM MED PH.D.-STUDERENDE
Leder af symposium: Charlotte Juul Nilsson, lektor, Afd. for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Symposiet er en præsentation af igangværende ph.d.-projekter og feedback og diskussion med deltagere og opponenter indenfor gerontologi

Opponenter: Finn Rønholt Hansen, ledende overlæge, ph.d. MPA, Medicinsk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, Jette Thuesen, postdoc, REHPA og studieleder, SDU og Anne Leonora Blaakilde, konsulent, Region Sjælland

Ældre, søvn og rehabilitering i et sociokulturelt perspektiv
Trine Schifter Larsen, ph.d.-studerende, Institut for Mennesker og Teknologi, Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet i samarbejde med Klinisk Forsknings-center, Amager og Hvidovre Hospital

Ældre menneskers prioriteringer og strategier i rehabilitering
Tove Lise Nielsen, ph.d.-studerende, Ergoterapeutuddannelsen VIA University College og Defactum, Region Midtjylland

Udvikling af Herlige ELDORADO-måltider
Signe Loftager Okkels, ph.d.-studerende, Enhed for diætetik og klinisk ernæringsforskning. Herlev & Gentofte Hospital
Anne Marie Beck, seniorforsker, Enhed for diætetik og klinisk ernæringsforskning, Herlev & Gentofte Hospital
Susanne Gjedsted Bügel, professor MSO, Afsnit for klinisk og forebyggende ernæring, Institut for Idræt og ernæring, Københavns Universitet
Annemarie Olsen, lektor, Afsnit for sensorik og forbrugervidenskab, Institut for fødevarevidenskab, Københavns Universitet

16.45 – 17.45 Pause

17.45 – 18.30 Kirsten Avlund Prisen

Prisvinder 2017: Mikael Thinggaard

Prisoverrækkelse og -forelæsning ved prisvinderen

                                       

18.30 Middag