Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 3, 2011 

 

2011, artikler i tidsskrift nr. 3

 

Ældres tidløse venskaber
Anders Bonatto Fisker og Søren la Cour: Ældres tidløse venskaber.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 2011 – side 4 – 7

Artiklen redegør for nogle af resultaterne fra et forskningsprojekt: Tryghed og livskvalitet for ældre, udført på Center for Forskning i Eksistens og Samfund, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Her fokuseres på ældre menneskers opfattelser af venskab som fænomen og som sociale relationer, set i livsløbsperspektiv. Med anvendelsen af Henri Bergsons tidsfilosofi finder forfatterne, at ældre mennesker vægter de tidligere venskaber højere end venskaber, som er opstået senere i livet, men at lange venskaber som dem, der foregår i et parforhold, opfattes som de vigtigste. Forskningsprojektet baserer sig på interview, og nogle af de interviewede giver udtryk for at have formindskede sociale behov med alderen, hvilket er i tråd med Lars Tornstams teori om gerotranscendens.
Denne artikel er peer reviewet.
201131
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

En forestilling om kærlighed
Rikke Alexandra: En forestilling om kærlighed.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 2011 – side 8 – 11

Skuespil i et teaterprojekt blev kilde til gåpåmod og fællesskab blandt ældre på et aktivitetscenter i København.
Aktivitetshuset Randersgade i Københavns Kommune har igennem en periode på fire måneder summet af drama, sang og dans fra kælder til loft og ud i alle afkroge. Medlemmer og medarbejdere har arbejdet med at sætte en teaterforestilling op. Målet var at tilbyde medlemmerne en platform for styrkelse af gåpåmod, stolthed og lyst til at skabe sammen med andre.
201132 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Ældrepleje i TOP. Trygheds- og Omsorgspladser på Plejehjem.
Eigil Boll Hansen: Ældrepleje i TOP. Trygheds-og Omsorgspladser på Plejehjem.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 2011 – side 12 – 15

Artiklen bygger på en evaluering af et forsøg med de såkaldte TOP-pladser i Københavns Kommune (Trygheds- og OmsorgsPladser på Plejehjem) og giver et indblik i intention med, brug af og behov fordisse omsorgspladser for borgere over 65 år. Forsøget forløb i perioden 2007 til -9 og gik ud på, at borgere selv havde mulighed for at bede om midlertidigt ophold i en plejebolig i tilfælde af særligebehov, i modsætning til de almindelige ophold, som visiteres af kommunen. Forsøget viste, at der varet behov, og at tilbuddet ikke blev misbrugt til “ferieophold”. TOP-pladser er efterfølgende blevet enfast del af kommunens tilbud til ældre borgere.
201133 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Spidsen: En amerikaner tager på plejehjem i Danmark
Louise Scheel Thomasen: Spidsen: En amerikaner tager på plejehjem i Danmark.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 2011 – side 16 – 17

Når en amerikansk professor i aldringsforskning besøger en 93-årig kvinde på et dansk plejehjem, bringes interessante forskelle mellem plejehjem i Danmark og USA frem i lyset. Assisterende redaktør ved GERONTOLOGI, ph.d.-studerende Louise Scheel Thomasen inviterede på besøg hos sin bedstemor på et sjællandsk plejehjem.
201134 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Nyt fra videnskaberne 1: Sammenhæng i ældre, kronisk syges patientforløb – hvorfor og hvordan
Mette Kjerholt: Nyt fra videnskaberne 1: Sammenhæng i ældre, kronisk syges patientforløb – hvorfor og hvordan.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 2011 – side 18 – 18

Borgere/patienter, især de ældre kronisk syge, skal opleve en øget sammenhæng i deres forløb gennem sundhedsvæsenet. Der er udtrykt behov for sammenhængende patientforløb på mange niveauer i det danske sundhedsvæsen.
201135
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Nyt fra videnskaberne 2: Internationalt symposium om forskning i aldring og kræft
Lene Juel Rasmussen: Nyt fra videnskaberne 2: Internationalt symposium om forskning i aldring og kræft.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 2011 – side 19 – 19

Referat fra et internationalt symposium om aldring og kræft, afholdt i København den 16. maj. 2011. Cellular oxidativ stress menes at være en vigtig aktør i de processer, der fører til aldring og/eller kræft.
201136 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Nye familiemønstre – nye guldbryllupper?
Anne Leonora Blaakilde: Kronik: Nye familiemønstre – nye guldbryllupper?
Gerontologi – nr. 3 – årgang 2011 – side 24 – 24

Et guldbryllup er virkeligt noget særligt og eksotisk. Fejring af guldbryllup kræver som bekendt, at to mennesker har levet sammen som ægtefolk i 50 år.
Selv fejrede jeg mit sølvbryllup med min første mand på dagen – ved at spise en god middag med min anden mand i taknemmelighed over, at det var ham, der sad over for mig nu, og ikke den første!
201137 

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fi

 

 

Din status m.h.t. login: