Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 2, 2002

 

På tværs af gerontologien – ordkløverens perspektiv
Knud Ramian, Inger-Lise Dyrholm: På tværs af gerontologien – ordkløverens perspektiv.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 18 – side 30 – 33

Det kan virke banalt, at forståelsen af aldring og alderdom må være et tværvidenskabeligt anliggende. Mindre banalt bliver det, når man sætter ordkløveren i gang. Så bør man kunne redegøre for begreberne viden, tværvi- den, tværvidenskab, tværvidenskabelig og diisciplin. Denne artikel er et forsøg på at forstå fænomenet »den tværvidenskabelige/tværfaglige gerontologi i Danmark«. Til inspiration er indsamlet svar på et simpelt spørgeskema, som vi har sendt ud til en række mennesker, der har været aktive i det, vi kalder den tværvidenskabelige gerontologi i Danmark.

Artiklen er skrevet ud fra et perspektiv, der opstår, når man som forfatterne gennem 30 år har deltaget i den tværgående gerontologiske bevægelse. Forfatterne er: Centerleder, cand.psych. Knud Ramian som har v ret i selskabets bestyrelse fra 1985 til 2000 og i bladets redaktionskomité siden 1994. Ergoterapeut mm., uddannelseskonsulent Inger-Lise Dyrholm, som har været i selskabets bestyrelse siden 1985, størsteparten af tiden som kasserer.
200221 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Geriatri og gerontologi i historisk perspektiv
Jørgen Worm: Geriatri og gerontologi i historisk perspektiv.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 18 – side 33 – 36

Alderdommens problemer har intersseret menneskeheden fra de ældste tider, men set med nutidens øjne i mange tilfælde på et primitivt niveau. Historisk har indsatsen over for ældres skavanker og sygdomme været skiftende og afspejler holdningen til gamle mennesker. Menneskesynet har blandt andet været afhængigt af samfundets struktur og dets behov for at udnytte de ældres viden og erfaringer.
200222
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Andrus Viidik
Henning Kirk: Andrus Viidik.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 18 – side 46 – 46

Professor i anatomi Andrus Viidik, med.dr., dr.art.gymn.h.c. blev født i Tartu, Estland, i 1937, men han voksede op i Sverige, hvor han tog sin lægeeksamen i Göteborgi 1964. Fire år senere blev han med.dr. på en afhandling om bindevæv (function and Structure of Collagenous Tissue). Da han i 1972 blev ansat som professor i anatomi ved Aarhus Universitet, havde han forinden haft klinisk uddannelse med bl.a. interne medicin, geriatri og socialmedicin.
200223 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

 

 

Din status m.h.t. login: