Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 3, 2001

Hjernen bag erfaring
Henning Kirk, Anne-Lise Christensen: Hjernen bag erfaring.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 17 – side 52 – 56

Denne artikel er inspireret af en ny bog af den lettisk-amerikanske neuropsykolog Elkhonon Goldberg med den tankevækkende titel »The executive brain – Frontal lobes and the civilized mind«.1 Artiklen kan betragtes som en udvidet anmeldelse, idet forfatterne har forsøgt at sætte Goldbergs forestillinger om de styrende hjernefunktioner ind i et gerontologisk perspektiv: på den ene side de fortsatte muligheder for at udvikle kompetencer på baggrund af erfaring fra et aktivt liv, på den anden side den tiltagende sårbarhed af hjernen, især pandelapperne, ved sygdom og/eller mangel på stimulation.

Henning Kirk er speciallæge i samfundsmedicin, dr.med. og arbejder freelance som forfatter, konsulent og foredragsholder. Anne- Lise Christensen er professor emeritus i neuropsykologi, tidligere direktør for Center for Hjerneskade ved Københavns Universitet. Hun har arbejdet sammen med Goldberg hos den verdensberømte neuropsykolog Alexander Luria (som Goldberg var elev af ) i Moskva i 1970’erne. I dag er hun som ekstern konsulent knyttet til The Institute of Neuropsychology and Cognitive Performance i New York – et institut som Goldberg har etableret og selv er leder af. Hans bog udkommer i dansk oversættelse på Psykologisk Forlag i foråret 2002.
200131
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Gerontologiske kategoriseringer
Jonas Havelund: Gerontologiske kategoriseringer.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 17 – side 56 – 59

Artiklen tager sit udgangspunkt i forfatterens speciale »Den gerontologiske diskurs – En socio-filosofisk analyse af dansk gerontologisk litteratur« som blev udarbejdet ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense 2000. Et af de centrale emner er mulige konsekvenser af de kategoriseringer som store dele af den gerontologiske forskning – som al anden forskning – benytter sig af.
200132 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Depression og kognitiv terapi med ældre
Per Torpdahl: Depression og kognitiv terapi med ældre.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 17 – side 59 – 62

Der sættes i disse år fokus på depression hos ældre mennesker, som alt for ofte forbliver upåagtet og ubehandlet. Artiklen gennemgår årsager til udvikling af depression og beskriver symptomer ved en depression – som kan se anderledes ud hos ældre, og behandlingsforløb – både medicinsk og i samtalegrupper. Der beskrives et nyt forskningsprojekt, som skal afklare virkningen af psykologisk behandling i form af kognitiv terapi ved despression hos ældre mennesker.
200133
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Blæresvulster hos aldrende mænd
Hans Wolf: Blæresvulster hos aldrende mænd.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 17 – side 62 – 64

I en tidligere artikel i dette tidsskrift blev de normale aldringsprocesser i mænds urinveje og kønsorganer beskrevet. Desværre findes der også alvorlige sygdomme i disse organer.
200134
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Skilsmissebedsteforældre
Karn Akhøj: Skilsmissebedsteforældre.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 17 – side 71 – 71

Skilsmisseprocenten er høj i Danmark. Hverdagen kan ændres fra dag til dag ikke blot for børn og deres forældre, men også for bedsteforældre – ofte farforældre. Forfatteren til kronikken har i årevis beskæftiget sig med familier og deres gamle, herunder bedsteforældreskabet.
200135 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

 

Din status m.h.t. login: