Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 1, 2001

Ældre i bofællesskaber og andre ældre
Georg Gottschalk, Eigil Boll Hansen, Anja Dahl, Susanne Palsig Jensen: Ældre i bofællesskaber og andre ældre.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 17 – side 4 – 7

I de senere år har der været stor interesse for bofællesskaber for ældre som en boligform med mange fordele ikke mindst med hensyn mulighederne for tættere kontakter og mere samvær end i almindelige boliger. Statens Byggeforskningsinstitut, Amternes og kommunernes Forskningsinstitut og Gerontologisk Institut lavede i 1998-99 en spørgeskemaundersøgelse om, hvordan personer på 60 år og derover i aldersintegrerede bofællesskaber og i bofællesskaber for ældre har det. Resultatet heraf er på en række felter sammenlignet med oplysninger fra en eksisterende database med ældre i almindelig bolig. Herudover blev fem bofællesskaber besøgt, og nogle af beboerne interviewet.
200111 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil. 


Træning i hjemmet
Leena Eskelinen: Træning i hjemmet.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 17 – side 7 – 10

Artiklen beskriver erfaringer fra et pilotprojekt, hvor ældre fik systematisk træning i deres eget hjem efter indlæggelse på en geriatrisk afdeling. Interventionen var rettet mod hjemmeboende ældre med sammensatte problemer, der ikke kan benytte de tilbud, som findes fx på de kommunale ældrecentre.
200112
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil


Musikalsk reminiscens.
Niseema Munk-Madsen: Musikalsk reminiscens.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 17 – side 10 – 12

På Gentofte Kommunes plejehjem Kridthuset, Nivå gennemførtes i år 2000 projektet Musikterapi til demente med adfærdsforstyrrelser. Projekter omfattede to individuelle musikterapiforløb med beboere med demens i varierende grader. Mange af deltagerne havde blandede diagnoser og næsten alle var i psykofarmakologisk behandling. Efter forløbene fulgte en evaluering af musikterapiens muligheder over for målgruppen. Her fremtrådte: Musikalsk reminiscens som et af temaerne.
200113 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil


At se hver dag i sammenhæng.
Marianne Elbrønd: At se hver dag i sammenhæng.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 17 – side 12 – 15

På social- og sundhedsskolerne uddannes medarbejdere, der med rette går under betegnelsen.
200114
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

Min mand skal på plejehjem.

Aase Swane: Min mand skal på plejehjem.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 17 – side 24 – 24

Det er svært at skilles og bo hver for sig, når man hellere vil bo sammen. Men for en del ældre ægtefæller bliver det på et tidspunkt aktuelt at tage beslutning om, at den anden skal på plejehjem. 
200115 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: