Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 4, 2005

 

2005, artikler i tidsskrift nr. 4

 

Skandinavisk hjemmehjælp under lup
Tine Rostgaard: Skandinavisk hjemmehjælp under lup.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 21 – side 4 – 7

Ældreomsorgen i de skandinaviske lande er slet ikke så ens, som man måske kunne tro. I en sammenligning af danske, norske og svenske plejetilbud viser det sig, at god offentlig omsorg medfører bedre støtte fra familie og andre i netværket. Det er vi gode til i Danmark, mens Sverige halter bagefter.
200541
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Studerende svigter ældreområdet
Conny Larsen og Margit Schrøder: Studerende svigter ældreområdet.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 21 – side 8 – 11

I to undersøgelser af sygeplejestuderendes interesse i plejen af svækkende gamle mennesker viser det sig, at kun få finder det attraktivt at arbejde steder, hvor disse mennesker er i overtal. På hospitalet drejer det sig om geriatriske og medicinske afdelinger, og i kommunen er det især plejehjem, der har svært ved at tiltrække sygeplejestuderende og nyuddannede sygeplejersker. Sygeplejerskernes manglende interesse i ældreomsorgen analyseres i teksten ud fra de værdier der er fremherskende i det moderne samfund. Artiklen beskriver, hvordan de gode fortællinger om gamle, de gode rollemodeller i uddannelsen, samt undervisningens fokus på de studerendes oplevelser med de gamle, igen kan gøre det attraktivt for sygeplejersker at arbejde i ældreomsorgen.
200542
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Måltider i leve- og bomiljøer
Jens Kofod: Måltider i leve- og bomiljøer.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 21 – side 12 – 15

Leve- og bomiljøer med små beboergrupper og større fællesskab omkring måltider er tidens nye løsen. Men bliver ernæringstilstanden bedre for dem, der bor her, og hvad synes beboerne egentlig om dette nære fællesskab.
200543
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Huller i dansk ældreomsorgsforskning
Merete Platz: Spidsen: Huller i dansk ældreomsorgsforskning.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 21 – side 16 – 19

Af en meget omfattende og grundig gennemgang af ældreomsorgsforskning i Norden fremgår det bl.a., at Danmark har den mest veludbyggede offentlige ældreomsorg, men halter bag efter Sverige og Norge, når det drejer sig om forskning på feltet. Merete Platz er ældreforsker ved Gerontologisk Institut og fortæller her.
200544 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Her mangler et abstract til nr. 5, men:
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: