Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 3, 2002

 

Ældres ensomhed i netværket
Jesper Wégens: Ældres ensomhed i netværket.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 18 – side 52 – 56

På Gerontologisk Institut genneføres for tiden et forskningsprojekt om ensomhed blandt ældre som er hjemmeboende, og som har en besøgsven. Udbyttet af de første analyser er bl.a. en indsigt i hvorleder det sociale netværk, som man fødes ind i, og som man gennem livet skaber sig, kan forebygge og afhjælpe, men i nogle tilfælde også fremme social og emotionel isolation.
200231 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Aldring og individualitet – 16.NKG
Henning Kirk: Aldring og individualitet – 16.NKG.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 18 – side 56 – 57

En nordisk kongres i gerontologi er et supermarked med varer i form af forskningsresultater, projekterfaringer osv. Varerne sælges som foredrag, symposieindlæg, posters mv. Det er ikke så enkelt at give et kort referat af de 295 præsentationer, som blev givet i Aarhus Kongrescenter 25.-28. maj 2002.
200232 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Bedstemødre i biologisk belysning
Henning Kirk: Bedstemødre i biologisk belysning.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 18 – side 58 – 60

På den 16. Noridske Kongres i Gerontologi medvirkede den svenske historiker Birgitta Oddén på et biologisk symposium, Biology of ageing. Titlen på hendes indlæg var
200233 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Behandling af plejehjemsbeboere med psykofarmaka
Lars Larsen: Behandling af plejehjemsbeboere med psykofarmaka.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 18 – side 61 – 63

Der er behov for, at plejepersonale intensiverer observationsindsatsen for at hjælpe de ordinerende læger, således at de kan øge præcisionen i anvendelse af nerve- og sovemedicin (psykofarmaka) til ældre mennesker, der bor i plejebolig. Der gives i artiklen et eksempel på et interventionsprojekt, hvor det er lykkedes at reducere anvendelsen af medicin mod angst og sølvløshed (benzodiazepiner og beslægtede stoffer).
200234
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Omsorg ved Adfærdsforstyrrelser
Birgite Mikkelsen, Henning Kirk: Omsorg ved Adfærdsforstyrrelser.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 5 – side 71 – 71

Der er glade budskaber fra statistikerne, hvad udsigten til et landg liv angår. Det gælder både de nyeste tal fra Danmarks og Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
200235 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: