Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 4, 2007

 

2007, artikler i tidsskrift nr. 4

 

60 år med dansk gerontologi – sådan startede det
Henning Kirk: 60 år med dansk gerontologi – sådan startede det.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 23 – side 4 – 8

At man omkring 190 fokuserede på mikroorganismer som årsager til aldringsprocesser, er ikke så underligt. For der var næsten ikke den sygdom, som ikke blev sat i forbindelse med bakteriernes hærgen
200741 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Sammenhæng i ældrepolitikken
Bjørn Holstein: Sammenhæng i ældrepolitikken.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 23 – side 8 – 12

Vi skal advokere for styrket kvalitet i forskningen. Og vi skal kunne advokere for styrket kvalitet i praksis under stadig mere pressede politisk-økonomiske vilkår.
200742 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Indtryk fra årsmødet der markerede 60 års jubilæet
Lis Wagner og Knud Erik Jensen: Indtryk fra årsmødet der markerede 60 års jubilæet.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 23 – side 12 – 16

Interessante indlæg, nye informationer og givende inspiration var med i bagagen fra et godt jubilæumsmøde.
200743 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Fører den stigende levetid også til en sundere levetid?
Bernard Jeune: Spidsen: Fører den stigende levetid også til en sundere levetid?
Gerontologi – nr. 4 – årgang 23 – side 16 – 17

Hovedtendensen er fortsat, at antallet af “gode leveår” stiger og i nogle lande endda stiger mere end levetiden. Men det gælder kun for leveår “uden tab af funktionsevne” ikke uden videre for andre sundhedsindikatorer. Bekræftes fedmeepidemiens indflydelse på hhv. levetid og sund levetid, vil den uændrede restlevetid for flere ældre med funktionsevnetab p.g.a. fedme give stigende udgifter til pleje.
200744
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Virtuelt Center for Teknologier for Aldrende og Handicappede
Birgit Jæger: Nyt fra videnskaberne: Virtuelt Center for Teknologier for Aldrende og Handicappede.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 23 – side 18 – 18

Det enkelte menneske sættes i centrum for en tværfaglig forskning, som skal rumme alle aspekter ved udviklingen af hjælpemidler og rehabiliteringsmetoder.
Som regel indeholder denne rubrik en præsentation af nogle interessante forskningsresultater, men i dette tilfælde vil den handle om et nyt initiativ, der på længere sigt forhåbentlig vil lede til spændende resultater.
200745
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Nyt fra videnskaberne: Mange forskellige typer pensionistmigranter
Anne Leonora Blaakilde: Nyt fra videnskaberne: Mange forskellige typer pensionistmigranter.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 23 – side 19 – 19

International Retirement Migration (IRM) er den internationale betegnelse for det fænomen, at mennesker fra forholdsvis velstående lande på den nordlige halvkugle vælger at flytte i forbindelse med deres pensionering. Studier bekræfter gerontologiens grundsætning: Generaliseringer bør undgås, for aldring er kompleks – også blandt pensionistmigranter.
200746
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Kunne det være gået anderledes?
Elisabeth Porse: Anmeldelse: Kunne det være gået anderledes?
Gerontologi – nr. 4 – årgang 23 – side 20 – 20

Merete Platz: Blade af et ældreliv – om at blive gammel, skrøbelig og ensom. Gerontologisk Institut, 2007. Skriftserien fra Gerontologisk Institut, nr. 12.
Fru P fejler noget her og der og alle vegne og medicineres til overflod, men intet hjælper rigtigt på at have “ondt i livet”, som hun til sidst selv beskriver sin elendighed.
200747
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Tale ved Dansk Gerontologisk Selskabs 60 års jubilæum
Karen Munk: Kronik: Tale ved Dansk Gerontologisk Selskabs 60 års jubilæum.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 23 – side 24 – 24

Kan vi rent faktisk se alderdommens snarlige forsvinden, og ender Dansk Gerontologisk Selskab med igen at være en niche for dem, der har en særlig interesse for de svage allersidst i livet. På godt og ondt har selskabets liv siden dets fødsel afspejlet, været i dialog med, været foran og måske undertiden også bagud i forhold til samfundsudviklingen.
200748
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: