Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 2, 2001

 

Den globale aldring.
George W. Leeson: Den globale aldring.
Gerontologi – nr. 2 – Årgang 17 – side 28 – 31

At den danske befolkning – blandt mange andre i verden – er gammel, er ingen nyhed. Befolkningens aldring begyndte for godt 100 år siden. Politisk virker det imidlertid som en nyhed. Det stigende antal gamle mennesker udråbtes med passende mellemrum til at være en trussel mod velfærdsstaten. mod de skattefinansierede folkepensioner, mod en i forvejen hårdtpresset sundhedssektor.
200121
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Det lange liv.
Bernard Jeune: Det lange liv.
Gerontologi – nr. 2 – Årgang 17 – side 31 – 34

Vi lægger i disse år ..
200122
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Boligrådgivning for ældre.
Kirsten Grønborg og Lis Særkjær: Boligrådgivning for ældre.
Gerontologi – nr. 2 – Årgang 17 – side 34-36

Boligrådgivningen for Ældre i Århus startede som 3-årigt projekt i 1997. Efter en evaluering er rådgivningen permanentgjort fra 2001, og ydermere er flere boligrådgivninger på vej i Hillerød og Københavns kommuner. I denne artikler beskrives erfaringer fra rådgivningens arbejde – og de besøgendes brug af de gode råd.
200123
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Mandlige hjælpere i hjemmeplejen.
Birgit Hjernov, Trine Land Hansen: Mandlige hjælpere i hjemmeplejen.
Gerontologi – nr. 2 – Årgang 17 – side 36 – 39

Kønsdimensionen bliver ofte overset i udviklingen af de offentlige organisationer. I et projekt gennemført af Århus Amt og Århus Kommune var kønnet netop i fokus: Et forsøg blev gjort i en hjemmehjælpsgruppe i hjemmeplejen, og resultaterne herfra viser, at mandlige hjælpere kan tilføre hjemmeplejen og hjælpmodtagerne noget værdifuldt, men at integrationen er ikke nogen let proces.
200124
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Fortællingen som ledelsesværktøj.
Kjeld Søndergaard: Fortællingen som ledelsesværktøj.
Gerontologi – nr. 2 – Årgang 17 – side 48 – 48

I en historie kan pointer fremhæves samtidig med, at personer og roller anonymiseres. I kronikken kastes bolden op til, at man på arbejdspladser i højere grad udnytter det potentiale, der ligger i at fortælle en historie. Fortællingens budskab kan godt være sandt, selv om historien er delvist opdigtet.
200125
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: