Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 1, 2013 

 

2013, artikler i tidsskrift nr. 1

 

Længst muligt i eget liv er et paradigmeskift med fokus på hverdagsrehabilitering.
Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen: Længst muligt i eget liv er et paradigmeskift med fokus på hverdagsrehabilitering.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2013 – side 4 – 7

Fredericia Kommune har gennem de seneste fem år arbejdet med at udvikle et alternativ til hjemmepleje, der videst muligt sætter borgeren i stand til at klare dagligdagen selv. Afsættet for udviklingen er abstrakte ideer om at gå fra Længst Muligt i Eget Hjem til Længst Muligt i Eget Liv – og konkrete erfaringer med ”hjemmerehabilitering” i den svenske by, Östersund. I denne artikel beskriver vi det idemæssige grundlag for udviklingsarbejdet i Fredericia Kommunes samt de foreløbige erfaringer med hverdagsrehabilitering i praksis. Artiklen er baseret på DSI/KORA’s studier af Længst Muligt i Eget Liv og Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune i perioden 2008-2012, og af Træning som Hjælp i Odense Kommune i 2011
201311
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Rehabilitering af hverdage
Knud Ramian, Inger-Lise Dyrholm og Marianne Elbrønd: Rehabilitering af hverdage
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2013 – side 8 – 11

Denne artikel handler om, hvad der kan komme ud af i en periode at prioritere den livsvigtige opgave: Udvikling af gode hverdage med fokus på tiden; det råstof som livet er gjort af. Artiklen vurderer mulighederne for rehabilitering af selve hverdagen med udgangspunkt i  VEGA-netværkets projekter gennem de sidste 19 år. [note 1]
Artiklen besvarer spørgsmålet: Kan man tale om rehabilitering af hverdage?
201312 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Den gode alderdom
Sanne Bertram: Den gode alderdom
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2013 – side 12 – 15

I dette interview med tre ældreforskere diskuteres forskellige holdninger til begrebet ”aktiv aldring” og dets betydning for de nye, politiske tanker om hverdagsrehabilitering.
Der trækkes tråde tilbage i tiden, både med hensyn til holdninger til alderdom og til vekslende teorier om alderdom. Artiklen blev bragt i Socialstyrelsens blad Social Fokus i april 2012.
(http://shop.socialstyrelsen.dk/collections/social-fokus/products/social-fokus-aeldre-april-2012 ) 
201313 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

”Et problem i systemet” Ældrebilleder i mediernes repræsentationer af den aldrende befolkning
Anna Sofia Lundgren: ”Et problem i systemet” 
Ældrebilleder i mediernes repræsentationer af den aldrende befolkning
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2013 – side 16 – 19

”Den aldrende befolkning” er et kendt udtryk for et demografisk fænomen. Det er tilsyneladende et neutralt udtryk, som ikke desto mindre kan være kulturelt imprægneret, hvilket vil sige, at det er stærkt relateret til kulturelle forestillinger.
I artiklen diskuteres det, hvordan befolkningens aldring er blevet italesat i de svenske nyhedsmedier i perioden 1988-2009, og der gives eksempler på, hvordan særlige billeder af ældre dermed skabes (se desuden Lundgren & Ljuslinder 2011). I de analyserede medierepræsentationer anvendes ofte metaforer som en måde at skabe mening med fænomenet Den aldrende befolkning og de grupper af mennesker, som menes at være specifikt berørt af dette. Denne artikel har fokus på at beskrive de oftest forekommende metaforer og undersøge, hvad de gør med benævnelsen ”Den aldrende befolkning”
201314 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Spidsen. Er det legitimt at være gammel og svækket?
Jette Thuesen: Spidsen. Er det legitimt at være gammel og svækket?
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2013 – side 20 – 21

Ergoterapeut Jette Thuesen er ved at færdiggøre en ph.d.-afhandling fra RUC om rehabilitering og er desuden næstforkvinde i DGS. Her diskuterer hun rehabilitering som begreb og som praksis – og kan man overhovedet tale om et ”paradigmeskifte”?
201315 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Jørgen Worm, en værdsat geriater takker af
Henning Kirk  Anne Leonora Blaakilde, Bernard Jeune og Andrus Viidik: Jørgen Worm, en værdsat geriater takker af
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2013 – side 22

Hvor bredt kan begrebet Hverdagsrehabilitering tolkes? Med ”bredde” menes her ikke i forhold til, hvem der kan have brug for en særlig indsats, hvad der legitimerer dette behov, og hvad selve rehabiliteringen i så fald skal gå ud på, men mere i hvor høj grad denne kun kan foregå inden for landets nationale grænser. Redaktør Anne Leonora Blaakilde fabulerer her over temaet hverdagsrehabilitering, inspireret af sit igangværende forskningsprojekt om aldring og migration; der også kaldes pensionistmigration. 
201316  
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Inger-Lise Dyrholm, en stærk kvinde i den danske gerontologis historie
Kirsten Avlund, Bjørn Holstein, Henning Kirk, Knud Ramian og AndrusViidik: Inger-Lise Dyrholm, en stærk kvinde i den danske gerontologis historie
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2013 – side 23

Efter en menneskealder har Inger-Lise Dyrholm valgt at trække sig fra bestyrelsen.
Det har fået en gruppe af selskabets veteraner i blækhuset for at tegne et portræt af en helt enestående personlighed.
201317
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Pensionister i udlandet: Ferie eller hverdagsrehabilitering?
Anne Leonora Blaakilde: Pensionister i udlandet: Ferie eller hverdagsrehabilitering?
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2013 – side 24

Hvor bredt kan begrebet Hverdagsrehabilitering tolkes? Med ”bredde” menes her ikke i forhold til, hvem der kan have brug for en særlig indsats, hvad der legitimerer dette behov, og hvad selve rehabiliteringen i så fald skal gå ud på, men mere i hvor høj grad denne kun kan foregå inden for landets nationale grænser. Redaktør Anne Leonora Blaakilde fabulerer her over temaet hverdagsrehabilitering, inspireret af sit igangværende forskningsprojekt om aldring og migration; der også kaldes pensionistmigration.
201318
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

 

Din status m.h.t. login: