Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 2, 2008

 

2008, artikler i tidsskrift nr. 2

 

Strukturreform og ældreomsorg
Hanne Marlene Dahl: Strukturreform og ældreomsorg.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 24 – side 4 – 7

Strukturreformen har haft betydning for alle borgere i Danmark. Dette gælder også inden for ældreområdet – både for borgere og for medarbejdere.
200821 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Kvalitet er så mange ting
Tine Rostgaard: Kvalitet er så mange ting.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 24 – side 8 – 12

Undersøgelse har vist, at der findes flere forskellige måder at opfatte kvalitet på, hvis man spørger brugere, plejepersonale og visitatorer.
200822 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Mediestorm og mediemagt
Christian Elmelund-Præstekær og Charlotte Wien: Mediestorm og mediemagt.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 24 – side 12 – 15

Vi har set en del voldsomme mediestorme på ældreområdet. Hvordan opstår de – og hvilke konsekvenser har mediernes interesse.
200823 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Fra strukturreform over kvalitetsreform til bedre ældrepleje
Gunnar Gjelstrup: Fra strukturreform over kvalitetsreform til bedre ældrepleje.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 24 – side 16 – 17

Et af formålene med strukturreformen var at skabe større bæredygtighed også med hensyn til kvalitet inden for ældrepleje.
200824 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

 

Din status m.h.t. login: