Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 3, 2005

 

2005, artikler i tidsskrift nr. 3

 

Polyfarmaci hos ældre
Stig Ejdrup Andersen: Polyfarmaci hos ældre.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 21 – side 4 – 7

I Danmark sælges mere end halvdelen af alle lægemidler til ældre over 65 år. De fleste 65+ -årige tager medicin hver dag, og mange tager flere lægemidler samtidig. Samtidig behandling med mere end to lægemidler kaldes ofte polyfarmaci og kan være både hensigtsmæssig og nødvendig, når velvalgte lægemidler bruges med omtanke. Visse patienter mangler sågar polyfarmaci. Men med alderen ændres kroppens evne til at omsætte medicin, og kroppens følsomhed for visse lægemidler forandres. Derfor har ældre en større risiko for bivirkninger. Polyfarmaci øger risikoen yderligere, og øger også risikoen for lægemiddelinteraktioner og dårlig efterlevelse af behandlingen. At finde frem til de rigtige lægemidler i den rigtige kombination er en udfordring, som både patienten og lægen må tage op. Stig Ejdrup Andersen er speciallæge i klinisk farmakologi og overlæge på Bispebjerg Hospital. Han har gennem flere år forsket i, hvordan lægemidler bruges i praksis. sea01@bbh.hosp.dk“> sea01@bbh.hosp.dk
200531 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Aktivitetsniveauet blandt beboere på plejehjemsafdelinger for demente
Kirsten Gotfred: Aktivitetsniveauet blandt beboere på plejehjemsafdelinger for demente.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 21 – side 8 – 11

I en undersøgelse fra 27 plejehjemsafdelinger for demente i otte kommuner i Nordjyllands, Viborg og Århus Amt har det vist sig, at hovedparten af deltagerne dagligt var involveret i aktiviteter. Det var dog først og fremmest sociale og sansestimulerende aktiviteter, der optog deltagerne, mens praktiske aktiviteter kun involverede meget få. Kirsten Gotfredsen er
sygeplejerske MPH og konsulent.
kirsten.gotfredsen@get2net.dk“> kirsten.gotfredsen@get2net.dk
200532
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil


At leve er at rejse – efter en plan
Anne Leonora Blaakilde: At leve er at rejse – efter en plan.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 21 – side 12 – 15

Livsløbet beskrives ofte som en rejse. Når man vokser op, lærer man, at rejsen også har nogle bestemte mål, man skal sigte efter. I den vestlige kultur har vi en forventning om, at det enkelte menneske skal udføre visse handlinger og nå bestemte mål på bestemte tidspunkter i sit livsløb, præcis som en rejse ud i verden med stop ved bestemte stationer og efter en på forhånd fastlagt køreplan. Livsløbet kører altså efter en kulturel køreplan, som bl.a. er betinget af historiske forhold. Efterhånden som tiden går og meget forandres, burde vi kunne frigøre livet fra den kulturelle køreplan. Anne Leonora Blaakilde er cand. mag. i folkloristik og retorik, tilknyttet Gerontologisk Institut. Artiklen er skrevet på baggrund af hendes nyligt udkomne bog, hvorfra også citater og eksempler er hentet. Bogen rummer interviews med bl.a. Laus Høybye, Lotte Bundsgaard, Helle Gotved og Klaus Rifbjerg og hedder: Livet skal leves – forlæns, baglæns og sidelæns. 12 samtaler om livsløb. Gyldendal.272 s. 
blaakilde@mail.dk“> blaakilde@mail.dk.
200533 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Spidsen: Kan det betale sig at behandle gamle?
Ellen A. Holm & Finn Rønholt Hansen: Spidsen: Kan det betale sig at behandle gamle?
Gerontologi – nr. 3 – årgang 21 – side 16 – 19

Ellen Astrid Holm er overlæge og næstformand i Dansk Selskab for Geriatri Finn Rønholt er overlæge og formand i Dansk Selskab for Geriatri. Artiklen har været bragt som statusartikel fra Dansk Selskab for Geriatri i Ugeskrift for Læger 2005:12 og bringes her med tilladelse fra forfattere og redaktør.
200534 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: