Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 4, 2009

 

2009, artikler i tidsskrift nr. 4

 

PTSD hos ældre efterladte
Maja O’Connor: PTSD hos ældre efterladte.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 25 – side 4 – 7

I hvor høj grad er ældre mennesker i risiko for at få diagnosen PTSD (PosttraumatiskStressforstyrrelse) ved tab af ægtefælle?
200941
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Er gamle menneskers sorg en andenrangssorg?
Sidse Schoubye Andersen og Rikke Nøhr Christensen: Er gamle menneskers sorg en andenrangssorg?
Gerontologi – nr. 4 – årgang 25 – side 8 – 11

Gamle menneskers sorg over at miste en ægtefælle behandles som en slags andenrangssorg, fordi døden betragtes som en naturlig følgesvend i alderdommen.
200942 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

En god alderdom?
Louise Scheel Thomasen: En god alderdom?
Gerontologi – nr. 4 – årgang 25 – side 12 – 15

Leve- og bomiljø er en boligform for syge og svækkede ældre, som ikke længere kan klare sig i eget hjem. Men her er det et ideal, at man så vidt som muligt klarer sig selv.
200943
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Spidsen: Den professionelle samtale
Elene Fleischer: Spidsen: Den professionelle samtale.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 25 – side 16 – 18

Hvordan kan professionelle, netværkspersoner og ældre mennesker få en god samtale om tunge temaer og dybe og eksistentielle spørgsmål?
200944 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

At miste sin ægtefælle
Povl Riis: At miste sin ægtefælle.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 25 – side 24 – 24

Tab af ægtefælle kan indlysende have forskellige årsager, afhængig af parrets alder, fx at ægteskabet hos yngre opløses pga gemytternes uoverensstemmelse eller pgs skilsmisse ved en tredje parts alvorlige opdukken. Men et bidrag til et gerontologisk tidsskrift vil i et demogratisk perspektiv samle sig om den højere alders hyppige tab pgs død.
200945 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: