Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 2, 2018

 

2018, artikler i tidsskrift nr. 2

 Velkommen til et temanummer om ældre og seksualitet
Tine Fristrup, Morten Hillgaard Bülow og Lotte Evron: Velkommen til et temanummer om ældre og seksualitet.
Tidsskriftet Gerontologi – nr. 2 – årgang 34 – side 3

En introduktion til temanummer.
201827
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

Aldrig for sent: Seksualitet i den tredje alder
Bjarke Oxlund: Aldrig for sent: Seksualitet i den tredje alder.
Tidsskriftet Gerontologi – nr. 2 – årgang 34 – side 4 – 7

Selv med appetit på både intimitet og erotik er der en række fysiske, psykiske og sociale forhold, som kan se anderledes ud, når man kommer op i årene. Hvad karakteriserer seksualiteten i den tredje alder?
Den såkaldte 68-generation, som forbin- des med seksuel frigørelse og samlivs- eksperimenter, er ved at runde de 70
år. Det er derfor ikke overraskende, at ni ud af ti ældre danskere angiver, at seksualiteten er vigtig eller meget vigtig for deres livskvalitet (Graugaard, Peder- sen & Frisch, 2012). Men selv om mange seniorer har appetit på både intimitet og erotik, er der alligevel en række fysiske, psykiske og sociale forhold, som kan se anderledes ud, når man er kommet op i årene. Hvordan udlever ældre mennesker deres seksualitet, og hvilken betydning har den for dem? Artiklen giver et rids af de muligheder og begrænsninger, som karakteriserer seksualiteten i den tredje alder.
201821
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil.

Frygten for at være (gift med) en gammel mand
Lotte Evron og Gitte Wind: Frygten for at være (gift med) en gammel mand.
Tidsskriftet Gerontologi – nr. 2 – årgang 34 – side 8 – 13

Hvad sker der med samlivet og seksualiteten blandt heteroseksuelle par, når mandens krop og selvbillede forandrer sig ved senfølger efter fjernelse af prostata?
Artiklen bygger på en undersøgelse af hverdags- og samlivet hos otte mænd og deres kvindelige partnere før, under og efter et pakkeforløb for prostatakræft, hvor manden havde fået fjernet prostata. Analysen viser, hvordan senfølger som urininkontinens og rejsningsproblemer åbner for en ny skræmmende verden, hvor disse relativt yngre mænd og deres partnere oplever, hvordan senfølgerne får dem til at føle sig som en gammel ulækker mand, en umandig mand, eller at de er gift med en sådan mand.
201822
]Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil.

LGBT-aldring – gerontologiens blinde vinkel
Forfatter: LGBT-aldring – gerontologiens blinde vinkel.
Tidsskriftet Gerontologi – nr. 2 – årgang 34 – side 14 – 15

En af aldringsforskningens roller er at afdække diversiteten af levet liv i alderdommen, men overser vi seksuelle og kønsmæssige minoriteters erfaringer?
Få vil argumentere imod, at ældre mennesker udgør en stor og mangfoldig gruppe med mange forskellige forudsætninger
for at indtræde i og udfolde alderdommen. Strukturel usynlighed kan dog medvirke til, at nogle undergrupper modtager mindre opmærksomhed end andre i gerontologisk forskning såvel som praksis. LGBT-personer (homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner) er én af dem.
201823
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil.

Når kroppen taler sit eget sprog
Lotte Myler: Når kroppen taler sit eget sprog.
Tidsskriftet Gerontologi – nr. 2 – årgang 34 – side 16 – 21

Sundhedsprofessionelle finder ofte samtaler om seksualitet udfordrende, hvilket gør det ekstra vigtigt at være opmærksom på kropssprog og rammerne for samtalen.
Artiklen tager udgangspunkt i forfatterens Masterafhandling i Rehabilitering med titlen ”Konteksten og samtalen om seksualitet – Hvordan oplever de sundhedsprofessionelle deres nonverbale kommunikation ift. at kunne samtale om seksualitet med borgeren i rehabilitering?” Der argumenteres for, at samtaler med borgeren om dennes seksualitet er vigtige i en helhedsorienteret tilgang til rehabilitering, hvor sundhedsprofessionelles evne til og oplevelse af at kunne tale med borgere om seksualitet er en væsentlig problemstilling. Artiklen diskuterer særligt tre relevante temaer: at skabe det optimale samtalerum; at kontrollere egen udstråling for at fremme samtalen; samt at måtte afvise samtalen. Afslutningsvis peges på, hvordan ændringer i konteksten kan fremme samtalen.
201824
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil.

Seksualitet, intimitet og samliv i hele livet
Morten Wøldike: Seksualitet, intimitet og samliv i hele livet.
Tidsskriftet Gerontologi – nr. 2 – årgang 34 – side 22 – 26

Hvordan skaber vi et nuanceret sprog og en positiv dialog om seksuel sundhed og trivsel i sundheds- og omsorgssektoren?
De fleste synes uanset alder, at et godt seksualliv forøger livskvaliteten. Alligevel ses seksualitet ofte som et overstået kapitel eller en mindre vigtig del af livet, når man bliver ældre. Der er behov for et opgør med denne afseksualisering af alderdommen og for at skabe et mere nuanceret og mangfoldigt sprog og en positiv dialog om seksuel sundhed og trivsel i sundheds- og omsorgssektoren.
201825
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil.

Sodavand og sexlegetøj
Tine Fristrup: Sodavand og sexlegetøj.
Tidsskriftet Gerontologi – nr. 2 – årgang 34 – side 27 – 31

Når ældre menneskers seksualitet bliver genstand for interventioner, sker det med sundhed som afsæt – men hvad så med lysten og begæret?
I denne artikel tages der livtag med de sundhedspædagogiske tiltag, der for indeværende udstan(d)ser forholdet mellem ældre og seksualitet som et interventionsfelt. Dette interventionsfelt ordnes gennem, hvad man kan kalde scientia sexualis – en videnskabeliggørelse af seksualiteten, der gør lysten til et område for videnskabelighed. Men også populærkulturelle ordninger af ældre og seksualitet gør sig gældende gennem det, der her er kaldt consummatio sexualis – altså en kommercialisering dvs. forbrugsorientering af seksualitet i almindelighed og ældres seksualitet i særdeleshed, der for indeværende synes at ordne feltet for ældre og seksualitet gennem viljen til sundhed.
201826
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil.

 

Din status m.h.t. login: