Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 2, 2020

 

2020, artikler i tidsskrift nr. 2


Litteraturgerontologi:
 Dansk ældrelitteratur i et brugsperspektiv 

Nicklas Freisleben Lund, Mette Marie Kristensen, Anna Paldam Folker, Peter Simonsen: Litteraturgerontologi:
 Dansk ældrelitteratur i et brugsperspektiv.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 36 – side 4 – 8

Megen ny skønlitteratur omhandler
og repræsenterer ældrelivet på vidt forskellig vis, og en ny såkaldt litteraturgerontologi udforsker denne litteratur ud fra en interesse i, hvad den kan vise os om ældretilværelsen på godt og ondt. En ny gren af litteraturgerontologien er interesseret i også
at udforske konkrete anvendelsesmuligheder af denne litteratur, bl.a. som sundhedsfremme i forbindelse med aldringen. Et projekt ”Læs som mand”, rettet mod mænd i alderen 65­75 år i den sundhedskritiske overgangsfase fra arbejdsliv til pension, er i færd med at afprøve, om en særlig måde at læse skønlitteratur højt på i fællesskab kan forøge deltagernes oplevelse af meningsfuldhed i deres tilværelse. Artiklen formidler tankerne bag projektet og enkelte foreløbige erfaringer med det.
202021
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil.

Når alderserfaringer bliver
til (livs)kunstneriske benspænd 
Fagfællebedømt artikel 
Tine Fristrup: Når alderserfaringer bliver
til (livs)kunstneriske benspænd.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 36 – side 9 – 13

Når forestillinger om alder, aldring og alderdom gøres til noget individuelt i det senmoderne samfund, bliver de store fortællinger om, hvordan vi alle skal leve som ældre og gamle mennesker samtidig afviklet. Nye måder at leve på i det aldrende samfund finder vej gennem kunst og kultur, hvor vi kan sætte ord, billeder, lyd og følelser på de nye alderserfaringer. Artiklen her er et bud
på, hvordan vi kan forholde os til de nye betingelser for vores eksistensgrundlag, når vi i dag har udsigt til at leve endnu længere liv end generationerne før os. Hvad er det egentlig for nogle lange liv, vi har udsigt til at kunne leve? Hvilke erfaringer af dét at blive ældre, kan vi gøre os i det aldrende samfund i almindelighed og igennem kunst og kultur i særdeleshed? Hvordan kan alderserfaringer blive til (livs)kunstneriske benspænd igennem digte og dans? 
202022
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil.


Eksempel: Forestillingen PRIMUS – en skabelsesberetning
Nønne Mai Svalholm: Eksempel: Forestillingen PRIMUS – en skabelsesberetning. Gerontologi – nr. 2 – årgang 36 – side 14

PRIMUS er en duet mellem to kvinder i forskellige aldre – en tildækket og en nøgen – en koreograf og en performer – og er en parafrase over kunstnerisk og biologisk skabelse. I værket møder publikum en række formeksperimen- ter, hvor lyset og fantasien spiller en central rolle. PRIMUS arbejder i krydsfeltet mellem det skulpturelle i samtidskunsten og det performative og sansende i scenekunsten.
202023
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil.


Medicinsk performance og empatisk forståelse
Fagfællebedømt artikel 
Lotte Evron: Medicinsk performance og empatisk forståelse.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 36 – side 15 – 21

Kan en kombination af et sundhedsfagligt oplæg, poesi og musik hjælpe med at skabe en dybere forståelse
af sygdom og (mere) empati for det andet menneske? Med afsæt i et kunstnerisk eksperiment baseret på et tværfagligt samarbejde mellem en sundhedsfaglig forsker og en musiker søger denne artikel at vise, hvordan medicinsk performance (medical performance) kan formidle oplevelsen af fald i alderdommen på en måde, der overskrider skellet mellem objektiv medicinsk viden og subjektive erfa­ringer med fald. 
202024
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil.


Falling into the light
Komponist: Nina Sveistrup Clausen
Tekst: Lotte Evron
Gerontologi – nr. 2 – årgang 36 – side 22 – 23

So I stood there and froze:
solid and stiff as a statue,
with legs chiseled out of stone
they would not move…
202025
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil.

Vi beklager, at det i musikstykke-udsnittet i tidsskriftet ikke fremgår, at teksten er et digt af Lotte Evron. Til gengæld kan du høre musikstykket her: 
https://soundcloud.com/lily_marlene/falling-into-the-light


Hinsides ord og forklaring – når ældre mennesker og genstande følges ad 
Fagfællebedømt artikel 
Jon Dag Rasmussen: Hinsides ord og forklaring – når ældre mennesker og genstande følges ad.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 36 – side 24 – 31

Artiklen handler om betydningsfulde og upåagtede forbindelser mellem ældre mennesker og den ikkemenneskelige verden og tilbyder empirisk baseret indsigt i fænomener og forhold, som de er vist gennem etnografisk feltarbejde. Analysen viser, hvordan bestemte materielle genstande og erfaringsfænomener har stor vigtighed i hverdagslivet blandt nogle af deltagerne i et forskningsprojekt, men perspektiverer også til andet forskningsarbejde, som har ledt til fund af lignende karakter. Ved at trække på objektorienteret filosofi giver artiklen bud på, hvorfor nogle ældre mennesker sætter særlig pris på udvalgte genstande og kulturprodukter, og hvorfor de finder en særlig værdi og positivt betonede oplevelser i nærværet af disse ting. Analysens anvendelsespotentiale og sigte er, som det ligeledes vises i artiklen, at skabe forståelse for forhold mellem ældre mennesker og ikke­-menneskelige elementer og herved pege på vigtigheden af det, der i artiklen kaldes andet-­end­-menneskelige ledsagere. 
202026
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil.


Samtidig dansk/ skandinavisk ældrelitteratur 
Nicklas Freisleben Lund og Peter Simonsen: Samtidig dansk/ skandinavisk ældrelitteratur. 
Gerontologi – nr. 2 – årgang 36 – side 31 

21 titler på romaner, noveller og lyrik. Forfattere samt forlag.
202027
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil.


Kulturgerontologi og konstruktiv uenighed
Jette Thuesen: Kulturgerontologi og konstruktiv uenighed.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 36 – side 32

I 2011 afholdt European Network of Ageing Studies et symposium i Maas­ tricht, Holland med temaet Theorizing Age: Challenging the Disciplines. For mig blev det første møde med international kulturgerontologi: et inspirerende tværvidenskabeligt forsknings­ og vidensfelt, som rummede så mange perspektiver og tilgange til aldring, at det ved første øjekast kunne være svært at se, hvad der bandt dem sammen.
202028
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil. 

Din status m.h.t. login: