Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 1, 2005

 

2005, artikler i tidsskrift nr. 1

 

En vigtig bid af hverdagen
Karen Marie Bundgaard: En vigtig bid af hverdagen.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 21 – side 4 – 7

Hvilke oplevelser, værdier og betydninger har måltidet for ældre i en bo-enhed i et af de nye plejecentre? Artiklen er skrevet på baggrund af en kvalitativ undersøgelse, hvor måltidet defineres som både forberedelser, spisning og oprydning. Undersøgelsen bygger på deltagerobservationer og interviews, og den viser, at måltidernes organisering kan give tid og rum til en hjemlig atmosfære, til et levende fællesskab, til det at være noget og at være sig selv og til at have værdifulde gøremål. Måltiderne er en vigtig bid af hverdagen. Måltiderne skaber hjemlige rammer og giver liv og indhold til hverdagslivet.
200511
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Hjemlighed på plejehjem
Eva Algreen-Petersen: Hjemlighed på plejehjem.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 21 – side 12 – 15

Begrebet ”hjem” har en central placering i dansk kultur og i ældrepolitik. De ældre skal være længst muligt i eget hjem, og de, der ikke kan klare sig hjemme, skal have alternative tilbud under hjemlige former. Men hvad skal der til, for at et hjem er hjemligt, og for at plejehjemsbeboerne føler sig hjemme? Hvad betyder hjemmet for ældre plejehjemsbeboere, og føler de sig egentlig hjemme i deres hjem på plejehjem? Forfatterens undersøgelse viser, at beboerne på plejehjem ikke nødvendigvis ønsker sig et hjem.
200512 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Hverdagsliv og livretter
Birgitte Højlund: Hverdagsliv og livretter.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 21 – side 8 – 11

Social- og sundhedsskolen i Ringkjøbing Amt og Holstebro Kommunes hjemmepleje indgik i foråret 2003 i et usædvanligt samarbejde omkring udvikling af den offentlige måltidsservice. I en forsøgsperiode på tre måneder blev der givet praktisk hjælp til pensionister, som ønskede at lave deres egen mad, men som af forskellige grunde ikke var i stand til det. Artiklen beskriver projektet og nogle af de erfaringer, som såvel skolen som hjemmeplejen fik ud af forsøget.
200513 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

85-årige med overskud til at klare fysisk svækkelse
Annette Johannesen: 85-årige med overskud til at klare fysisk svækkelse.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 21 – side 16 – 19

Sammenhængen mellem aktivitet og velbefindende i aldringen fremhæves i flere gerontologiske studier, men der er ikke forsket meget i, hvordan det opleves at have nedsat aktivitet, selvom det er en aktuel situation for mange af de ældste gamle mennesker. Forfatteren har interviewet en gruppe 85-årige overlevere fra Glostrup-undersøgelserne note (1) om, hvordan de klarede hverdagen trods nedsat førlighed. Undersøgelsen viser, at det at kunne klare sig selv er forbundet med stolthed og tilfredshed, men at det ind i mellem kun lykkes under store anstrengelser. I artiklen diskuteres det, om svækkede ældre får nedsat behovet for aktivitet og samvær med andre, eller om et nedsat aktivitetsniveau er en følge af manglende overskud og manglende mulighed for støtte.
200514 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: