Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 3, 2006

 

2006, artikler i tidsskrift nr. 3

 

Hvornår blev de gamle ældre?
Charlotte Wien: Hvornår blev de gamle ældre?
Gerontologi – nr. 3 – årgang 22 – side 4 – 7

Forfatteren argumenterer for, at opbygningen af velfærdsstaten i 1960’erne på sin vis overflødiggjorde de gamle og erstattede deres tidligere status med et socialt stigma – og at der netop derfor var behov for en ny, mere neutral gruppebetegnelse. De gamleblev til de ældre. Artiklen bygger på bogen Ældrebilledet gennem medierne gennem 50 år. Charlotte Wien er lektor, ph.d. ved Institut for Statskundskab, Journalistuddannelsen ved Syddansk Universitet.
200631
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Krigens sår; Traumatiske erindringer fra Danmarks besættelse
Dorthe Berntsen: Krigens sår; Traumatiske erindringer fra Danmarks besættelse.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 22 – side 8 – 11

Anden Verdenskrig kan forekomme fjern og uvirkelig for de af os, som ikke har oplevet den. Men Anden Verdenskrig lever videre i erindringen på mange ældre, der har gennemlevet den. Et forskningsprojekt ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet har belyst krigsgenerationens erindringer. Denne artikel fortæller om de af resultaterne, der handler om traumatiske erindringer og eftervirkninger fra traumatiske hændelser (note 1).
200632
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Arbejdsvilkår for ansatte i ældreplejen
Merete Platz: Danmark i Norden: Arbejdsvilkår for ansatte i ældreplejen.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 22 – side 12 – 15

I Danmark, Finland, Norge og Sverige er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som med projektets titel skal belyse Omsorgsvardag i Norden – likheter och olikheter speglade genom äldreomsorgens personal. Der er derfor indsamlet oplysninger om pleje- og omsorgspersonalet (i hjemmeplejen og på institution) og deres hverdag; både m.h.t. konkrete arbejdsvilkår, arbejdets indhold og personalets syn på dette. I denne artikel fremlægges nogle overordnede resultater af forholdene for personalet i Danmark. Undersøgelsen er finansieret af det svenske ”Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap”.
200633
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: