Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 1, 2008

 

2008, artikler i tidsskrift nr. 1

 

Tro og Helbred. En introduktion til et fremvoksende forskningsfelt
Niels Christian Hvidt: Tro og Helbred. En introduktion til et fremvoksende forskningsfelt.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 24 – side 4 – 7

Forholdet mellem tro og helbred har været et relativt overset emne i den danske sundhedsfaglige forskning af både teologisk, humanistisk, sundheds- og samfundsvidenskabelig karakter. I de senere år er der imidlertid kommet øget fokus på feltet bl.a. inspireret af en stigende international forskningsaktivitet. Den viden, der langsomt vokser frem fra denne forskning, viser sig at være at stor betydning for den sundhedsfaglige praksis.
200811 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Ældre danskeres religiøsitet
Peter Lüc Lüchau: Ældre danskeres religiøsitet.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 24 – side 8 – 11

Ældre mennesker er ikke mere religiøse end andre aldersgrupper. Til gengæld kan man sige, at de fleste ældre er mere tradionelt kristne end den øvrige befolkning.
200812 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Forebyggende hjemmebesøg til ældre mennesker
Kirsten Avlund, Mikkel Vass, Carsten Hendriksen: Forebyggende hjemmebesøg til ældre mennesker.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 24 – side 12 – 15

Forskning har nu dokumenteret, at undervisning i forebyggende hjemmebesøg øger den gavnlige virkning for de ældre brugere, uden at det koster samfundet mere. Indholdet i de forebyggende hjemmebesøg lægger vægt på den ældre borgers ressourcer og på helbredsmæssige, mentale og sociale faktorer.
200813 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Når man bliver gammel i det 21. århundrede. Frem- og tilbageblik
Elizabeth Rosted: Når man bliver gammel i det 21. århundrede. Frem- og tilbageblik.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 24 – side 18 – 18

Resume fra 10 års jubilæum i Fagligt selskab for gerintologiske og geriatriske sygeplejersker, som blev afholdt på Den Kommunale Højskole i oktober 2007.
200814 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: