Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 3, 2012 

 

2012, artikler i tidsskrift nr. 3

 

At spise for sig selv
Birgit Lykke Nielsen: At spise for sig selv
Gerontologi – nr. 3 – årgang 2012 – side 4 – 7

Når nogle beboere på plejehjem fra-vælger fællesskabet ved måltiderne med de øvrige beboere, skyldes det et spændingsforhold mellem kulturelle forventninger, dels til det enkelte menneskes autonomi og integritet, dels til sociale fællesskaber, navnlig omkring et måltid.
Artiklen er baseret på en masteropgave i sundhedsantropologi med fokus på måltidet som indfaldsvinkel til at se på fællesskaberne i en bo-gruppe i leve- og bo-miljøer.
201231 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Madservice til ældre har et enormt potentiale
Anne Marie Beck: Madservice til ældre har et enormt potentiale
Gerontologi – nr. 3 – årgang 2012 – side 8 – 11

I artiklen gøres der op med myten om den dårlige kvaliteten af den madservice, der tilbydes ældre men­nesker i hjemmepleje og plejebolig. I de seneste år har der nemlig været iværksat en lang række initiativer på området, hvilket bl.a. har medført at man i Danmark er blevet langt bedre til at opdage og udrede problemer med småtspisende ældre mennesker og dermed til at udbedre dette store, men tidligere forholdsvis usynlige problem.
201232 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Ernæringsvurdering og ernæringsterapi i København
Stine Merrild Bækgaard og Sidse Vinkler Rasmussen: Ernæringsvurdering og ernæringsterapi i København
Gerontologi – nr. 3 – årgang 2012 – side 12 – 15

I Københavns Kommune er dervedtaget en kostpolitik for ældre, hvori der indgår en målsætning om at tilbyde ældre ernæringsvurdering og ernæringsterapi. 800 borgere i hjemmeplejeregi fik ernæringsterapi i 2011, og i plejeboligerne er tilbuddet implementeret på alle plejehjem i 2011.
201233 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Spidsen: Hvad skal vi med ASCOT?
Inge Kolind og Birgit Lykke Petersen: Spidsen: Hvad skal vi med ASCOT?Gerontologi – nr. 3 – årgang 2012 – side 16 – 17

Tre konsulenter i ældreplejen reagerer her på de underliggende antagelser og normer om ældre mennesker og deres livskvalitet, som kommer til udtryk i SFIs undersøgelse af livskvalitet på plejehjem, baseret på den såkaldte ASCOT-model. Undersøgelsen blev beskrevet i Gerontologi nr 2, årgang 28, maj 2012, som kan downloades gratis på DGS´s hjemmeside www.gerodan.dk
201234
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Bestyrelsens klumme: Nordisk kongres og Dansk Gerontologisk Selskab
Eigil Boll Hansen: Bestyrelsens klumme: Nordisk kongres og Dansk Gerontologisk Selskab
Gerontologi – nr. 3 – årgang 2012 – side 18

Den nordiske kongres i gerontologi blev afholdt i juni i år i København. Kongressen var på mange måder meget vellykket.
201235 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Nyt fra videnskaberne: Nordisk Kongres i Gerontologi
Aske Juul Lassen: Nyt fra videnskaberne: Nordisk Kongres i Gerontologi
Gerontologi – nr. 3 – årgang 2012 – side 19

DGS har haft en udsendt rapporter med til den nordiske kongres i gerontologi, som i år blev afholdt på hjemmebane 10-13. juni i København
201236 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Anmelderser
1) Birte Bech-Jørgensen, Ældre og frivilligt arbejde
2) Charlotte Juul Nilsson, Socialgerontologi: Aldring og Samfund
3) Leif Emil Hansen, Læring for livet
Gerontologi – nr. 3 – årgang 2012 – side 20 – 22

1: Ebbe Berg: Seniorfolk – der er brug for os.
Bergs Forlag, 2010

2: Svein Olav Daatland og Per Erik Solem: Aldring og Samfunn – Innføring i sosialgerontologi.  
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, 2011

3: Brian Findsen and Marvin Formosa : Lifelong Learning in Later Life. A Handbook on Older Adult Learning. 
International Issues in Adult Education. Volume 7, SensePublishers, Rotterdam, 2011

201237 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Ernæringsvisdom fra en halvdød
Tage Voss: Kroniken: Ernæringsvisdom fra en halvdød
Gerontologi – nr. 3 – årgang 2012 – side 24

Lægen Tage Voss har i mange år beriget danske læsere med kloge betragtninger – ofte med befriende mangel på politisk korrekthed. Tage Voss blev bedt om at kommentere kosttemaet i denne udgave af GERONTOLOGI, og her er hans vise ord til læserne.
201238 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: