Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 1, 2007

 

2007, artikler i tidsskrift nr. 1

 

Får ældre det bedre af at flytte?
Georg Gottschalk, Eigil Boll Hansen og Kræn Blume Jensen: Får ældre det bedre af at flytte?
Gerontologi – nr. 1 – årgang 23 – side 4 – 7

Kun halvdelen af dem, der overvejer at flytte, flytter rent Ældre flytter ikke så hyppigt som folk i yngre aldersgrupper. Spørgsmålet er, om den lave flyttehyppighed skyldes barrierer for ældres flytninger. Det er også et spørgsmål, hvad det betyder for ældres velbefindende at flytte til en anden bolig. Disse spørgsmål behandles i artiklen, som bygger på en undersøgelse, der er udført på grundlag af data fra Ældredatabasen.
200711 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Lystflytninger i senlivet
Anne Leonora Blaakilde og Lone Ree Milkær: Lystflytninger i senlivet.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 23 – side 8 – 11

På Gerontologisk Institut udføres for tiden et projekt om danske pensionisters migration. Migration forstås bredt som flytning eller vandring, og betegnelsen kan derfor både rumme indenlandske flytninger til sommerhusområder og udenlandske flytninger, i dette tilfælde til Costa del Sol i Spanien. Projektet er finansieret af EGV Fonden, og i denne artikel belyses det, hvem der flytter og med hvilke begrundelser.
200712
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Seniorer lærer at tæmme musen
Birgit Jæger: Seniorer lærer at tæmme musen.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 23 – side 12 – 15

På Gerontologisk Institut udføres for tiden et projekt om danske pensionisters migration. Migration forstås bredt som flytning eller vandring, og betegnelsen kan derfor både rumme indenlandske flytninger til sommerhusområder og udenlandske flytninger, i dette tilfælde til Costa del Sol i Spanien. Projektet er finansieret af EGV Fonden, og i denne artikel belyses det, hvem der flytter og med hvilke begrundelser.
200713
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Spidsen / Mad og måltider til svage ældre
Karin Naldahl: Spidsen / Mad og måltider til svage ældre.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 23 – side 16 – 18

Karin Naldahl, sygeplejerske og MHH, har tidligere forestået implementering af et praksisudviklingsprojekt om mad og måltider til demenslidende ældre. Spidsen bringer nogle kritiske refleksioner fra hendes masterprojekt i 2006.
200714 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Nyt fra videnskaberne: Er fedme farlig for ældre?
Jørgen Worm: Nyt fra videnskaberne: Er fedme farlig for ældre?
Gerontologi – nr. 1 – årgang 23 – side 20 – 20

I de sidste årtier er fedme blevet et voksende sundhedsproblem, der kræver særlige initiativer. Fra 1980 til 1995 registrerede man i de vestlige lande stigninger på 10-40 % blandt 20-70 årige. Størst har stigningen været i USA, hvor ca. 25 % nu er fede, mens procenten i Skandinavien er omkring 12 %. Der er dog betydelig ulighed inden for befolkningen, idet grupper af socioøkonomisk ubegunstigede med kort uddannelse har fedmeprocent på over 20. Hyppigheden stiger med alderen, og blandt 60-årige danske er ca.16 % fede.
200715 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Nyt fra videnskaberne: Robotterne kommer – til hjælp?
Birgit Jæger: Nyt fra videnskaberne: Robotterne kommer – til hjælp?
Gerontologi – nr. 1 – årgang 23 – side 21 – 21

Fra science fiction kender vi den menneskelignende robot, der kan tale og oven i købet vise menneskelige følelser. Nu bliver de måske til virkelighed.
Den aktuelle brug af robotter har hovedsageligt bestået i produktionsrobotter, der er koblet til et samlebånd, som slet ikke ligner mennesker og hverken kan tale eller vise følelser.
200716
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Kronik: Hannes musikalske have
Birgit og Timm Jeppesen: Kronik: Hannes musikalske have.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 23 – side 24 – 24

Kronikørerne er skribenter og har truffet 92-årige Hanne, når de har været til Tønder Festival. Hanne er blind, musikelsker, sidder i kørestol og har stillet sit hus til rådighed for folkemusikere i Tønder, indtil hun for ganske nylig kom på plejehjem. Hanne ses på forsiden af GERONTOLOGI.
200717
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

 

Din status m.h.t. login: