Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 4, 2010 

 

2010, artikler i tidsskrift nr. 4

 

Medarbejderdreven innovation giver nyt liv på plejecentre
Thuy Dung og Birgitte Højlund: Medarbejderdreven innovation giver nyt liv på plejecentre.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 26 – side 4 – 7

Liv i køkkenet er et af de projekter i VEGA, som har haft held til at udvikle nye arbejdsmetoder i praksis på plejehjemmene, hvor medarbejderne inddrages.
201041
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

 

Tag ansvaret for dit eget helbred
Helle Stentoft: Tag ansvaret for dit eget helbred.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 26 – side 8 – 11

Hvordan matcher kommuners sundhedsfremmende tiltag de ressourcestærke ældre? Et kvalitativt krydscheck set fra begge sider viser, at indsatsen kan blive langt bedre.
201042 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Demenspolitik i Københavns Kommune
Berit Soon Olsen: Demenspolitik i Københavns Kommune.
Gerontologi – nr. 4- årgang 26 – side 12 – 15

I Københavns Kommune forventer man at få flere borgere med demens i fremtiden. Derfor lanceres nu en ny demenspolitik.
201043 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Forebyggelse af funktionsevnetab hos ældre mennesker. Studier af forebyggende hjemmebesøg
Mikkel Vass: Forebyggelse af funktionsevnetab hos ældre mennesker. Studier af forebyggende hjemmebesøg.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 26 – side 16 – 18

Doktordisputats baseret på studier af forebyggende hjemmebesøg og deres effekt ved særlig, uddannelsesmæssig indsats.
201044
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Spidsen: Smagspanel – ældre smager for ældre
Sidse Vinkler Rasmussen og Pernille Hansted: Spidsen: Smagspanel – ældre smager for ældre.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 26 – side 20 – 21

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har nedsat Smagspanelet, hvor ældre smager for ældre. Panelet har prøvesmagt maden på 19 plejehjem og tre store centralkøkkener, og panelet fortsætter med at smage sig igennem maden på københavnske plejehjem.
201045 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Kroniken: Idylisme, det er ikke mig
Anne Leonora Blaakilde: Kroniken: Idylisme, det er ikke mig.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 26 – side 22 – 23

GERTONTOLOGI vil gerne vide, hvordan det opleves at bo på plejehjem og har interviewet tidligere statsminister Anker Jørgensen, som er 88 år og beboer på Plejecentret Plejebo, Saxogade i København. Vi fulgte ham på en af hans mange gåture i kvarteret.
201046
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

 

Din status m.h.t. login: