Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 1, 2002

 

Screening af ældres ernæringstilstand
Anne Marie Beck: Screening af ældres ernæringstilstand.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 18 – side 4 – 5

Forskningsresultaterne i en ny ph.d. afhandling viser, at redskaberne til at undersøge risikoen for dårlig ernæringstilstand hos ældre mennesker ikke er adækvate. Resultaterne viser også, at der bør iværksættes en massestrategi rettet mod ældre i hjemmeplejen og på plejehjem med fokus på de mange faktorer, der kan medvirke til den høje forekomst af dårlig ernæringstilstand, der er de to steder. Raske ældre er ikke i risikozonen.
200211 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Familieomsorgsgivning ved demens
Mads Greve Haaning: Familieomsorgsgivning ved demens.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 18 – side 6 – 9

En del forskere har undersøgt familieomsorgsgivernes belastning, og hvorledes den kan mildnes. I de senere år er det påvist, at omsorgsgivning også kan være tilfredstillende, og dette i sig selv reducerer belastningen. Med udgangspunkt i familieomsorgsgivernes følelsesmæssige relation til den demensramte, deres holdninger og de ydre betingelser for omsorgsgivningen præsenteres en model, som kan anvendes ved en overordnet vurdering af familiens situation.
200212 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

  

Fysisk træning – et middel mod depression
Henning Kirk: Fysisk træning – et middel mod depression.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 18 – side 10 – 11

Artiklen diskuterer to forskningsprojekter, der tegner spændende perspektiver for fremtidig behandling og forebyggelse af depression. I det ene projekt er der benyttet konditionsfremmende træning af 156 personer på 50 år og derover, det andet projekt har anvendt styrketræning af 32 personer på 60 år og derover. Resultaterne fra begge projekter viser positiv effekt af motionen.
200213
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

Bofælleskaber under lup
Margrethe Kähler: Bofælleskaber under lup.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 18 – side 12 – 14

Med udgangspunkt i et publiceret forskningsprojekt ..
200214
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Moderne aldringsforvirring og gammel visdom
Bernard Jeune: Moderne aldringsforvirring og gammel visdom.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 18 – side 15 – 17

Gerontologi og samfund bragte i maj 2001 to artikler om det aldrende samfund under temaet Alderdommens demografi. Her følger en debatterebde artikel, hvor de meget forskellige perspektiver på aldringen, som finder sted hos fx. biologer, økonomer, demografer og epidemiologer, sættes i forhold til hinanden. Med inspiration fra citater af en række træske filosoffer diskuteres nutidige opfattelser af aldring og alderdom, livsforlængelse, forsørgelsesbyrde.
200215 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil


Landbrugets seniorklubber

Svend Ravn, Jakob Kjær: Landbrugets seniorklubber.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 18 – side 24 – 24

Formand og sekretær for Landbrugets Seniorklubber beskriver her seniortilværelsen – set i et landbrugsperspekti .
200216 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: