Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 3, 2010 

 

2010, artikler i tidsskrift nr. 3

 

Har du så damer i bad?! – mænd i pleje – omsorgsfag
Lotte Bloksgaard: Har du så damer i bad?! – mænd i pleje – omsorgsfag.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 26 – side 4 – 7

Pleje- og omsorgsfagene er kendetegnet ved at være domineret af kvinder. Hvad er erfaringerne blandt de få mænd, der arbejder som kønsmæssige minoriteter i disse fag?
201031
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

 

Faglig identitet og omsorgsforståelser hos mandlige omsorgspersoner
Helle Krogh Hansen: Faglig identitet og omsorgsforståelser hos mandlige omsorgspersoner.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 26 – side 8 – 11

Mandlige omsorgspersoner udtaler sig om faglighed og køn på baggrund af indtrykkene fra en film om ældreomsorg i praksis.
201032 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Hjemmets betydning. Fra eget hjem til plejehjem
Jens Kofod: Hjemmets betydning. Fra eget hjem til plejehjem.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 26 – side 12 – 15

Hvad betyder det at flytte på et plejehjem for gamle danskere? Antropolog har fulgt 16 gamle danskeres vej fra hjem til plejehjem .
201033 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Sexede seniorer: Opgør med et tabuiseret felt
Bjarke Oxlund: Sexede seniorer: Opgør med et tabuiseret felt.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 26 – side 16 – 19

Seksuel aktivitet forbindes som regel med ungdommelighed og fertilitet. mens ældre menneskers seksualitet ofte er genstand for tabuisering .
201034 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Flere mænd i ældreplejen – hvorfor det?
Marta Szebehely: Spidsen: Flere mænd i ældreplejen – hvorfor det?
Gerontologi – nr. 3 – årgang 26 – side 20 – 21

Kønsdiskussioner inden for ældreomsorgen har en tendens til at skærpe forestillinger om en indbygget forskel mellem kønnene, mens de ofte fjerner fokus fra, at omsorg er et arbejde, man skal være kvalificeret til, og som arbejdsmarkedet bør belønne derefter.
201035
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Sommerens agurker
Lone Kühlmann: Sommerens agurker.
Gerontologi – nr. 3 – årgang 26 – side 24 – 24

Sommeren bragte (som sædvanlig) en agurkehistorie med fokus på omsorgsområdet. hvor slendrian med arbejdstiden blev afsløret. Det vakte megen furore samt forslag om øget kontrol af hjemmehjælp .
201036 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

 

 

Din status m.h.t. login: