Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 1, 2009

 

2009, artikler i tidsskrift nr. 1

 

Mobil teknologi i hjemmeplejen
Jeppe Agger Nielsen: Mobil teknologi i hjemmeplejen.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 25 – side 4 – 7

Danmark har været et af de førende lande til at indføre mobil teknologi i hjemmeplejen. Trods en del modstand i starten er der både negative og positive erfaringer..
200911 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Aktiviteter uden for hjemmet hos ældre mænd fra etniske minoriteter
Janna Sylvestersen og Ane Andersen: Aktiviteter uden for hjemmet hos ældre mænd fra etniske minoriteter.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 25 – side 8 – 11

I Randers lever ældre mænd fra etniske minoriteter et stille liv, hvor hjemlandet, familien og den etniske gruppe er omdrejningspunkter.
200912 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Brugerdrevet velfærdsteknolog
Ida-Elisabeth Andersen og Tina Hosbond: Brugerdrevet velfærdsteknolog.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 25 – side 12 – 14 

Velfærdsteknologi er teknologiske hjælpemidler til gavn for ældre og svækkede. Der kan nu søges penge til udvikling af projekter inden for området.
200913 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Kulturveteraner og IT-avantgardister
Anne Leonora Blaakilde: Kulturveteraner og IT-avantgardister.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 25 – side 16 – 18

Der er stor kulturel aktivitet blandt mange ældre mennesker – men hvorfor er de ikke blandt avantgaden inden for IT-teknologien?
200914
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

 

Din status m.h.t. login: