Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 4, 2001


Ældre til nytte eller belastning
Håkon Jönson: Ældre til nytte eller belastning.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 17 – side 76 – 80

Artiklen behandler de svenske pensionistorganisationers tilbøjelighed til at beskrive de ældre som en samfundsøkonomisk »risikogruppe«. Organisationernes ældrebilleder sættes ind i en samfundsmæssig kontekst, der viser at holdningerne til ældre direkte afspejler omgivelsernes.

Håkan Jönson er ph.d. i socialt arbejde, socionom og forsker ved Socialhøjskolen i Lund, Sverige. Hans afhandling behandler de svenske pensionistorganisationers beskrivelse af ældre og gamle. For tiden studerer han vold, forbrydelse, overgreb og frygt som problem for ældre mennesker.
200141 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Kropslighed, aldring og profession
Mette Krogh Christensen: Kropslighed, aldring og profession.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 17 – side 80 – 84

At være »ældre« er en samfundsmæssig kategori, som refererer til en bestemt aldersgruppe, afhængig af hvilket fagligt eller socialt miljø man færdes i. Men hvornår er man ældre? Og hvordan opleves det at blive ældre i en profession, hvor alderen tilsyneladende spiller en afgørende rolle for kompetenceopfattelsen?

Denne artikel tager afsæt i ph.d.-afhandlingen »Når alderen indhenter én. Kropslighed, aldring og profession hos gymnasiets idrætslærere«, som tematiserer den aldrende krop i forbindelse med en profession, hvor kropsligheden står centralt.

Med udgangspunkt i en voksenpsykologisk og kulturanalytisk tilgangsvinkel har forfatteren arbejdet med to empiriske undersøgelser. En spørgeskemaundersøgelse (n=663) der omfatter over halvdelen af gymnasieidrætslærere i Danmark, og en kvalitativ interviewundersøgelse hvor 12 idrætslærere fortæller deres idrætslivshistorie.
200142
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

80-åriges ernæring
Agnes N. Pedersen: 80-åriges ernæring.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 17 – side 84 – 87

Artiklen tager udgangspunkt i forfatterens nyligt forsvarede ph.d.-afhandling.
200143 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Prostatakræft hos aldrende mænd
Hans Wolf: Prostatakræft hos aldrende mænd.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 17 – side 87 – 90

I to tidligere artikler i dette tidsskrift har Hans Wilf beskrevet de normale aldringsprocesser i de nedre urinveje og kønsorganer samt blæresvulster hos aldrende mænd.
200144 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Behov for ældringer på arbejdsmarkedet
Jesper Wégens: Behov for ændringer på arbejdsmarkedet.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 17 – side 95 – 95

Et af svarene på den trussel nogle ser i det aldrende samfund, er at bevare seniorer længere tid på arbejdsmarkedet. i 2001-2 gennemfører Teknologirådet en høringsrække på Christiansborg om ..
200145 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fi

 

Din status m.h.t. login: