Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 1, 2010 

 

 

2010, artikler i tidsskrift nr. 1

 

De ældre i det offentlige samtalerum. Ældre i massemedier og politik
Magnus Nilsson: De ældre i det offentlige samtalerum. Ældre i massemedier og politik.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 26 – side 4 – 7

I det offentlige samtalerum er “de ældre”stadig betegnelsen for de afvigende, dem, som man taler om, men som ikke selv tildeles en stemme eller adresseres som modtagere.
201011 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Problemer med tænder og mund
Børge Hede: Problemer med tænder og mund.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 26 – side 8 – 11

Ældre menneskers tandsundhed er et overset emne. Sygdomme i mund og tænder har betydning for livskvalitet og giver risiko for alvorlige sygdomme i resten af kroppen. Det er vigtigt, at plejepersonale kan deltage i forebyggelse.
201012 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Træning af geriatriske patienter på tværs af sektorer
Leena Eskelinen – Eigil Boll Hansen: Træning af geriatriske patienter på
tværs af sektorer.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 26 – side 12 – 15

Det er en stor udfordring at gennemføre sammenhængende forløb og tværsektoriel forskning
201013 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Sammenhængende forløb
Nina Beyer: Spidsen: Sammenhængende forløb.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 26 – side 16 – 17

Det er ikke altid let for forskere og praktikere at samarbejde på tværs af faggrænser og institutionelle rammer, uanset at velviljen er til stede. Et lærerigt eksempel på dette er foregået inden for genoptræningsområdet, hvor både sociale, kliniske og træningsmæssige perspektiver var samlet.
201014 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: