Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 1, 2012 

 

2012, artikler i tidsskrift nr. 1

 

Tyrkiske ældres pendling: Positioner og fællesskaber på tværs af livsløbet.
Christine E. Swane og Üzeyir Tireli: Tyrkiske ældres pendling: Positioner og fællesskaber på tværs af livsløbet.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2012 – side 4 – 7

Artiklen drejer sig om tyrkiske ældres liv, hvor pendling til Tyrkiet for manges vedkommende strukturerer året og hverdagslivet. Det gør de i bestræbelse på at føle sig hjemme og på at leve et ”helt” liv, ved at fastholde betydningsfulde elementer i livsløbet. Studiet er gennemført i 2009 ogfinansieret af EGV. En mere omfattende analyse af tyrkiske ældres hverdagsliv i Danmark samtyderligere litteraturreferencer findes i artiklen ”Tyrkiske ældres bestræbelser på at føle sig hjemme” iSocial Kritik 2011, nr. 127, s. 29-43.
201211
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Etniske minoriteter i Københavns Kommunes ældrepleje.
Lena Wivel: Etniske minoriteter i Københavns Kommunes ældrepleje.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2012 – side 8 – 11

Københavns Kommune forventer at antallet af ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund vil stige betydeligt over de næste ti år. Det har betydning for, hvordan man skal tilrettelægge ældreplejen. En interviewundersøgelse med ældre med etnisk minoritetsbaggrund i plejebolig har givet kommunen vigtig viden til brug I udviklingsarbejdet på området. De interviewede er blandt andet blevet spurgt om, hvad der for dem har betydning for, at de oplever livskvalitet og en tryg hverdag på plejehjemmet. I artiklen gives en oversigt over undersøgelsens resultater med fokus på nærhed til de pårørende, nærhed til personalet, og sociale relationer og traditioner på plejehjemmet.
201212
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Ældres levede og levende hjem.
Anders Bonatto Fisker og Søren la Cour: Ældres levede og levende hjem.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2012 – side 12 – 15

Artiklen handler om hjemmets eksistentielle betydning for ældre mennesker. Gennem portrætter aftre pensionister viser forfatterne, hvordan hjemmet i takt med aldringen kommer til at repræsentere en stadig stærkere identitetsforankring for den enkelte. Det belyses, hvordan hjemmet kan afspejleønsket om en bestemt type af socialt liv, hvordan det fungerer som en modpol til omverdenen, og hvordan det også er en arena for selvpræsentation. Hjemmet skaber kontinuitet i livet og virker som et anker for de gode minder og oplevelser. Hjemmet kan dog også have en negativ indvirken på den enkelte, fordi det kan være med til at fastholde et minde om den person, som man var engang, men som man ikke helt kan være længere.
201213
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Spidsen: Den vigtigste kapital.
Bente Clod: Spidsen: Den vigtigste kapital.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2012 – side 16 – 17

Mange ældre etniske danskere migrerer også, og især til ”de varme lande”. De gør det ofte for at pleje et skrantende helbred, som har gavn af sol og varme. Mange pendler på same måde som indvandrere i Danmark, der besøger deres hjemlande om sommeren; her er der bare tale om vinterpendling. Forfatteren Bente Clod er en af dem, der har valgt at tage sydpå om vinteren.
201214
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Nyt fra videnskaberne 1: Velfærdsteknologi 2011.
Julie Bønnelycke: Nyt fra videnskaberne 1: Velfærdsteknologi 2011.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2012 – side 18 – 18

Velfærdsteknologi handler dybest set ikke om teknologi, men om menneske.Rapport fra konference om anvendelse, erfaringer og udbredelse af velfærdsteknologi til ældre og kronikere d. 9. november2011 i Odense.
201215
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Nyt fra videnskaberne 2: Fra hjernevidenskab til menneskekundskab.
Torben M Andreasen: Nyt fra videnskaberne 2: Fra hjernevidenskab til menneskekundskab.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2012 – side 19 – 19

Får jeg en hjerneblødning, går det ud over mit sprog, et meningsfænomen. Det er mit problem. Deter mig og mit sprog, der skal genoptrænes, ikke minhjerne. Der er i tiden stor fokusering på hjernen som et betydningsfuldt organ, fx i forhold til demenssygdom. Men hvad medmennesket, som er og har en erindring?
201216
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Anmeldelser: Seksualitet og aldring og Aldring i kritisk humanistisk perspektiv.

Hhv. Bjarke Oxlund og Morten Hillgaard Bülow: Anmeldelser: Seksualitet og aldrig og Aldring i kritisk humanistisk perspektiv.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2012 – side 20 – 21

1: Ældres seksualitet & kærlighedsliv – tabuer, myter & viden. Udgivet Af ÆldreForum i november 2010. Kan bestilles på aef@aeldreforum.dk eller downloades fra www.aeldreforum.dk.
2: Jönson, H. (red.) (2009). Åldrande, åldersordning, ålderism. Linköping University Interdisciplinary Studies 2009:10. Linköpings Universitet
201217
Læs anmeldelserne på skærmen eller download som pdf-fil

 

Bestyrelsens klumme: Vi må frem i skoene!
Eva Ahlgreen-Petersen: Bestyrelsens klumme: Vi må frem i skoene!
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2012 – side 22 – 23

Bestyrelsen har for tiden hele sin opmærksomhed rettet imod at udbrede viden om gerontologi og om, at aldringsforskning eksisterer som et selvstændigt forskningsfelt.
201218
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Kronik: Ph.d. som 72-årig – hvorfor ikke?
Hemming Jørgensen: Kronik: Ph.d. som 72-årig – hvorfor ikke?
Gerontologi – nr. 1 – årgang 2012 – side 24

Livslang læring og uddannelse tales der en del om. Man kan sågar tage en ph.d.-grad, når man er blevet pensionist. Det gjorde Hemming Jørgensen.
201219
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: