Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 2, 2010 

 

 

2010, artikler i tidsskrift nr. 2

 

Når syn og hørelse sætter ud
Bettina U. Møller og Ole E. Mortensen: Når syn og hørelse sætter ud.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 26 – side 4 – 7

Høre- og synsproblemer er ofte aldersrelaterede, og det samme er kombinationen af de to sansenedsættelser. Når ældre mennesker oplever, at både syn og hørelse i en eller anden grad sætter ud, er det nødvendigt med en særlig indsats.
201021 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Undersøgelse og behandling af ældre efter fald
Ane Bonnerup Vind: Undersøgelse og behandling af ældre efter fald.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 26 – side 8 – 11

Hver tredje hjemmeboende over 65 år falder mindst én gang om året. Såkaldt multifaktoriel faldudredning er forsøgt i dette studie.
201022 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Faldforebyggelse – hvorfor ikke?
Anne Leonora Blaakilde – Dorte Høst: Faldforebyggelse – hvorfor ikke?
Gerontologi – nr. 2 – årgang 26 – side 12 – 15

Mange ældre mennesker falder, men har ikke lyst at deltage i forebyggelse mod faldulykker. Hvorfor har de ikke det?
201023 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Gode hverdage. Et bidrag til diskussionen om kvalitet i ældreplejen
Knud Ramian: Gode hverdage. Et bidrag til diskussionen om kvalitet i ældreplejen.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 26 – side 16 – 20

Den mest nærliggende defination af kvaliteten i ældreplejen bestemmes ganske enkelt af evnen til at skabe gode dage i beboernes liv.
201024 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Spidsen: Langsomhed
Torben Brostrøm: Spidsen: Langsomhed.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 26 – side 16 – 17

Med temaet for dette nummer af Gerontologi er vi faldet over ordet langsomhed. Langsomhed er et klogskabens træk, skriver Torben Brostrøm med adskillige henvisninger til litteraturens verden. Langsomhed er imod tidens strømme med travlhed og “snublesprog”.
201025
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Hvad vil Du med fagskriftet Gerontologi?
Inge Kolind: Kroniken: Hvad vil Du med fagskriftet Gerontologi?
Gerontologi – nr. 2 – årgang 26 – side 24 – 24

Mange danske fagtidsskrifter står ved en korsvej. Enten skal man som videnskabeligt tidsskrift vælge at bringe decideret videnskabelige artikler, hvilket kan give points i et nyt pointsystem, eller også kan man foretrække formidling af ny forskning og viden; uden at få points.
201026
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: