Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 2, 2015 

 

2015, artikler i tidsskrift nr. 2

 

Fortæl for Livet – ældre fortæller sig til fællesskab.
Morten Hedelund, Andreas Nikolajsen: Fortæl for Livet – ældre fortæller sig til fællesskab.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 2015 – side 4 -7

I Fortæl for Livet® mødes gamle i grupper og får nye livsvidner via guidet historiefortælling. Målet er at mindske narrativ ensomhed og social isolation.
201521
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Erindringslandskabet og glemselshavet.
Pia Fromholt: Erindringslandskabet og glemselshavet.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 2015 – side 8 -13

I anledning af temanummeret har vi været en tur i arkivet, og genoptrykker denne artikel der har haft særlig betydning for temaet. Artiklen kommenteres af Karen P. Munk.
201522
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Reminiscens, livshistorie og demensomsorg
Anders Møller Jensen: Reminiscens, livshistorie og demensomsorg
Gerontologi – nr. 2 – årgang 2015 – side 14 -17

Udnytter vi potentialet i reminiscens og livshistorier inden for demensomsorg godt nok, eller taler vi bare om gamle dage? På baggrund af eksisterende forskning gives der bud på fremtidige fokusområder.
201523
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

SPIDSEN. Den sene alderdom i et eksistentielt perspektiv
Tine H. Fuglsang: SPIDSEN. Den sene alderdom i et eksistentielt perspektiv
Gerontologi – nr. 2 – årgang 2015 – side 18 -19

Svækkelse og afhængighed er aspekter af ældrelivet, vi ikke taler så meget om. Hvad kan en skærpet eksistentiel opmærksomhed på livets mere skrøbelige aspekter bidrage med?
201524
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Peer Review Artikel – ”Den Store Moder”: Om ældre kvinder i dansk familiehistorie. Livshistoriske interviews og narrative analyser
Anne Leonora Blaakilde:”Den Store Moder”: Om ældre kvinder i dansk familiehistorie. Livshistoriske interviews og narrative analyser
Gerontologi – nr. 2 – årgang 2015 – side 20 – 25

Kernefamilien har forandret ældre kvinders rolle i familien, hvilket både har skabt nye måder at tale om bedstemødre og mødre på, samt skabt grobund for nye traditioner.
201525
Læs abstract på engelsk
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Peer Review Artikel – ”Vi fandt Ungdom, da vi flyttede i Seniorboliger”: Aldring, autonomi og kollektiv historiefortælling
Henrik Hvenegaard Mikkelsen:” ”Vi fandt Ungdom, da vi flyttede i Seniorboliger”: Aldring, autonomi og kollektiv historiefortælling.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 2015 – side 26 – 31

I boligområdet Sommerhøjen i Midtjylland bruger beboerne aktiviteter til at definere deres fællesskab og til at omdefinere, hvad det vil sige at være et ældre menneske.
201526
Læs abstract på engelsk
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Gerontologen i tidsmaskinen
Henning Kirk: Gerontologen i tidsmaskinen
Gerontologi – nr. 2 – årgang 2015

Gerontolog Henning Kirk fortæller om sin erindringsbog “7 sind”, hvori han genoplever den 7-åriges første skoleår i midten af 1950’erne.
201527
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: